Pengurusan Adaptif dan RBM

TNC penyelam Program Hawai'i menjalankan penilaian daya tahan di sepanjang pantai Barat Hawai'i Island. Foto © David Slater

Dengan ketidakpastian impak perubahan iklim yang semakin meningkat, pengurus terumbu mesti mereka bentuk sistem pengurusan yang membantu mereka belajar dan bertindak balas dengan lebih cepat dan fleksibel daripada pendekatan biasa yang dibenarkan. Pengurusan penyesuaian ialah prinsip teras pengurusan berasaskan daya tahan (RBM). Ia membolehkan penerapan strategi membuat keputusan yang fleksibel (yang menggabungkan percubaan, pemantauan dan lelaran), dan memberi peluang kepada pengurus untuk menyesuaikan diri dari semasa ke semasa dan menangani ketidakpastian.  

Untuk strategi pengurusan menjadi adaptif, ia perlu mematuhi prinsip utama berikut: 

  • Berasaskan sistem - Mengira interaksi dan saling bergantung antara sistem ekologi, sosial, ekonomi, politik dan teknologi 
  • Proaktif - Berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang tidak sempurna, bergerak ke hadapan dalam menghadapi ketidakpastian, dan merancang secara proaktif untuk perubahan keadaan 
  • Fleksibel - Menekankan penyelidikan dan pemantauan berterusan untuk memaklumkan pembuatan keputusan, ketelusan dan hubungan antara sistem dan usaha 
  • Berulang dan Responsif - Termasuk kitaran berterusan percubaan dan penilaian semula dan direka bentuk untuk diubah sebagai tindak balas kepada perubahan keadaan persekitaran, termasuk pengaturan institusi dan organisasi baharu 
  • Peserta - Melibatkan kerjasama dan perhubungan di dalam dan di kalangan agensi dan pihak berkepentingan, dan berusaha untuk membina kepercayaan dan perpaduan 

Terdapat banyak lelaran berbeza bagi kitaran pengurusan penyesuaian. Kebanyakan perbezaan kecil antara kitaran timbul kerana ia disesuaikan dengan keutamaan organisasi yang berbeza; walau bagaimanapun, prinsip penyesuaian kekal sama merentas lelaran.  

Mengurus Terumbu Secara Adaptif untuk Perubahan Iklim 

Dalam ekosistem terumbu karang, mengurus secara adaptif telah dikenal pasti sebagai keutamaan penyelidikan dan pengurusan utama (McLeod et al. 2019) untuk membina strategi pengurusan terumbu yang mampan dan berkesan.  

Contoh pengurusan adaptif yang sangat berkaitan dengan RBM termasuk:  

  1. Menggabungkan perubahan iklim ke dalam analisis situasi 

Unjuran iklim yang berkaitan dan penilaian kesan pelbagai tekanan sosio-ekologi yang berpotensi (termasuk perubahan iklim) ke atas aset, sistem, nilai atau aktiviti utama hendaklah dimasukkan dalam fasa awal kitaran pengurusan penyesuaian (analisis situasi). 

Ribut tropika berbilang merentasi NOAA Caribbean

Ribut tropika berbilang merentasi Caribbean. Kredit: NOAA

  2. Pemantauan yang disasarkan

Penunjuk penting dari segi ekologi dipantau dalam masa nyata atau dalam jangka masa yang membolehkan tindakan pengurusan responsif. Penunjuk ini mungkin sudah dipantau dalam pengurusan atau program penyelidikan sedia ada; walau bagaimanapun, memberi tumpuan kepada perkara yang secara khusus berkaitan dengan fungsi terumbu dan daya tahan adalah kunci. Mengenal pasti garis dasar dan ambang yang sesuai, skala masa di mana penunjuk dipantau, dan kepekaan mereka terhadap ancaman khusus juga penting untuk membolehkan strategi pengurusan adaptif yang responsif. 

Bengkel latihan pemantauan karang di New Caledonia. Kredit: CEN-NC

Bengkel latihan pemantauan karang di New Caledonia. Kredit: CEN-NC

  3. Penilaian yang kerap

Proses ini adalah teras kepada kitaran pengurusan adaptif, membenarkan pelan pengurusan untuk menggabungkan sepenuhnya percubaan, pembelajaran dan pelarasan. Jangka masa penilaian mungkin berbeza-beza bergantung pada matlamat dan objektif strategi. Sebagai contoh, walaupun matlamat strategi RBM mungkin ditetapkan dalam jangka panjang (cth, 20 tahun), kitaran penilaian dan pelarasan setiap 2-3 tahun adalah penting untuk membolehkan perubahan. Penilaian juga mungkin ad-hoc, dicetuskan oleh peristiwa tertentu seperti wabak penyakit atau peristiwa pelunturan karang.   

Kepantasan perubahan ekosistem marin tidak membenarkan pengurus menunggu 20 tahun untuk menyemak semula rancangan pengurusan dan menilai kejayaan dan kegagalan. Adalah penting bahawa perubahan dibuat dari semasa ke semasa jika kemajuan yang mencukupi tidak dibuat ke arah matlamat jangka panjang.  

Penyelam bebas mengawasi terumbu di sepanjang garisan transek di New Caledonia. Kredit: CEN-NC

Penyelam bebas mengawasi terumbu di sepanjang garisan transek di New Caledonia. Kredit: CEN-NC

 

RBM_logobanner

Translate »