Negara-negara di seluruh dunia sedang mengambil tindakan untuk mempromosikan pemuliharaan dan pengurusan terumbu karang. Sebagai contoh, banyak negara sedang berusaha untuk meluaskan perlindungan habitat terumbu karang dengan menetapkan Kawasan Perlindungan Marin (MPA), salah satu kaedah yang paling banyak digunakan untuk melindungi terumbu karang. Telah diperhatikan bahawa terumbu karang sangat bergantung pada arus laut yang menyediakan rekrut baru dari lokasi dekat dan jauh. Sambungan ini dikenali sebagai sistem sokongan ekologi utama untuk terumbu karang dan kajian mencadangkan bahawa ketersambungan terumbu mempengaruhi biojisim peringkat komuniti, kegigihan populasi, daya tahan dan kepelbagaian spesies. Walau bagaimanapun, oleh kerana ketersambungan biasanya tidak digabungkan ke dalam proses reka bentuk serantau, kajian telah menunjukkan bahawa rangkaian MPA jarang mencapai potensi penuhnya. Cabaran utama dalam proses reka bentuk rangkaian MPA adalah untuk mengenal pasti saiz, jarak dan lokasi MPA yang sesuai untuk mendapatkan proses ketersambungan yang mencukupi yang akan mengekalkan ekosistem yang berfungsi dengan sihat.

Dalam kajian ini, penyebaran larva telah dimodelkan merentasi terumbu karang di Caribbean dan Teluk Mexico untuk mengenal pasti sambungan terumbu penting pada skala serantau. Model ketersambungan spatial eksplisit digunakan untuk memodelkan ketersambungan populasi karang berdasarkan tempoh penyebaran larva maksimum selama 30 hari merentas lapan peristiwa pemijahan dari 2008-2011. Maklumat ini kemudiannya digunakan dalam perisian perancangan pemuliharaan Marxan untuk mengenal pasti kawasan keutamaan terumbu karang yang memenuhi sasaran pemuliharaan sambil mengekalkan hubungan penting antara populasi terumbu. Keputusan menunjukkan bahawa 77% daripada terumbu karang di Caribbean dan Teluk Mexico dengan nilai ketersambungan serantau yang tinggi tidak termasuk dalam MPA sedia ada. Penyelidik mengukur dan melaporkan data ketersambungan larva oleh Zon Ekonomi Eksklusif (EZZ) dan menggunakan maklumat ketersambungan dalam program perancangan pemuliharaan yang sistematik untuk mereka bentuk rangkaian MPA serantau yang merangkumi sambungan terumbu penting ini. Kajian itu berharap dapat menggalakkan kerjasama pelbagai hala dalam perlindungan dan pengurusan terumbu karang, membantu dalam pemulihan gangguan dan meningkatkan daya tahan terumbu dengan mengenal pasti hubungan terumbu yang dikongsi penting antara bidang kuasa marin.

Pengarang Schill, SR, GT Raber, JJ Roberts, EA Treml, J. Brenner dan PN Halpin
Tahun: 2015
Lihat Artikel Penuh

PLoS SATU. DOI:10.1371/journal.pone.0144199

Translate »