. Konsortium Pemulihan Terumbu Karang mengadakan siri webinar dan perbincangan yang difokuskan pada pemulihan karang Caribbean. Untuk webinar kedua dalam siri ini, Dr. Iliana Baums dari Penn State University menyajikan gambaran keseluruhan mengenai penyelidikan genetik semasa, menyoroti pelbagai kaedah analisis genetik dan memberikan panduan mengenai kapan tepat untuk menggunakan setiap kaedah dan bagaimana ia dapat membantu menyokong kerja pemulihan .

Photo @ Iliana Baums

Translate »