Penilaian berasaskan Lapangan Reef Resilience Terumbu Karang terhadap Perubahan Iklim di Saipan, Komanwel Kepulauan Mariana Utara

 

Lokasi

Saipan, Komanwel Kepulauan Mariana Utara (CNMI)

Cabaran

Terumbu karang di seluruh dunia diancam oleh gabungan tekanan global dan tempatan. Di Komanwel Kepulauan Mariana Utara (CNMI), pengurus bekerjasama untuk menangani ancaman ini dan menilai daya tahan terumbu karang. Mengenal pasti tapak yang mempunyai potensi daya tahan tinggi dapat memaklumkan pelbagai keputusan pengurusan untuk menyokong dan mengekalkan daya tahan semula jadi terumbu karang. Ramai yang telah berusaha untuk membangunkan rangka kerja yang membolehkan daya tahan terumbu dinilai dan dibandingkan di antara tapak. Dalam beberapa bulan sebelum kerja lapangan ini, rangka kerja telah diterbitkan yang mencadangkan pembolehubah 11 (atau 'penunjuk daya tahan') dinilai untuk membandingkan potensi daya tahan tapak terumbu karang. Ini adalah: kepelbagaian karang, rintangan pemutihan, pengambilan, biojisim herbivore, perlindungan macroalgae, variabiliti suhu, input nutrien, pemendapan, akses memancing, penyakit karang, dan kesan fizikal antropogenik (McClanahan et al. 2012). Kajian kes ini menggambarkan pelaksanaan berasaskan lapangan pertama McClanahan et al. (2012) di Saipan, CNMI.

Tindakan diambil

Kaedah
Penunjuk daya tahan 11 diukur atau dinilai di sejumlah tapak 35 di sekitar pulau Saipan pada bulan Mei dan Jun 2012. Butiran mengenai kaedah yang digunakan boleh didapati disini. Untuk mengira skor ketahanan relatif, kaedah berikut digunakan. Nilai bagi setiap penunjuk untuk setiap tapak dinyatakan sebagai peratusan berbanding dengan nilai maksimum bagi penunjuk itu di antara semua tapak. Praktik ini dipanggil 'berlabuh' dan menormalkan data ke skala standard 0-1 (peratusan dinyatakan sebagai perpuluhan). Skor daya tahan yang dikira adalah purata markah untuk penunjuk 9 yang termasuk dalam analisis (pembolehubah di atas tolak penyakit karang dan kesan fizikal antropogenik, yang tidak dipatuhi), dan laman web tersebut telah disenaraikan dari skor daya tahan tertinggi ke tahap terendah. Kategori relatif tinggi, sederhana dan rendah digunakan untuk menerangkan skor untuk semua petunjuk dan untuk skor daya tahan yang dihasilkan.

Hasil
Laman web 23 didapati mempunyai daya tahan yang relatif tinggi; Laman 9 mempunyai medium, dan 3 mempunyai tahap rendah (lihat Jadual 1 di bawah). Analisis Komponen Utama mendedahkan bahawa kedudukan paling kuat didorong oleh kepelbagaian karang, rintangan pelunturan dan penutup macroalgae. Tanpa pengecualian, tapak yang mempunyai daya tahan tertinggi, berbanding dengan laman web lain yang dikaji, mempunyai kepelbagaian karang yang tinggi, rintangan pelunturan yang tinggi dan perlindungan macroalgae yang rendah. Kepelbagaian karang yang rendah, rintangan pemutihan yang rendah, dan tinggi atau sekurang-kurangnya penutup makroalgae sederhana mempunyai ciri-ciri ketahanan yang rendah. Tapak-tapak ketahanan tinggi dan sederhana terletak di seluruh habitat terumbu karang Saipan manakala tapak daya tahan yang rendah berada di lagun Saipan.

Jadual 1. Skor dan kedudukan ketahanan akhir untuk laman web tinjauan. Skor berlabuh (hingga nilai maksimum) dan dinormalisasi (skala 0-1 uni-directional) untuk semua 9 pemboleh ubah ditunjukkan di sebelah kanan. Skor ketahanan adalah skor purata untuk semua pemboleh ubah, kemudian berlabuh ke skor ketahanan tertinggi (lajur di sebelah kanan pangkat). Potensi daya tahan relatif yang tinggi merangkumi julat (0.8-1.0), sederhana (0.6-0.79), dan rendah (<0.6).

Jadual 1 Ketangkasan dan Kedudukan

Betulkah ia berjaya?

Berdasarkan analisis ketahanan, pasukan projek membuat beberapa cadangan untuk terumbu karang dan pengurus pantai yang bekerja di CNMI:

  1. Untuk tindakan pengurusan yang menghasilkan faedah yang mengambil masa bertahun-tahun atau beberapa dekad untuk nyata - seperti kawasan lindung marin - kami mencadangkan bahawa tapak yang mempunyai potensi daya tahan relatif lebih pantas patut dipertimbangkan. Selanjutnya, kami cadangkan mengurangkan tekanan antropogenik setakat yang mungkin di tapak yang dinilai mempunyai potensi daya tahan tertinggi.
  2. Tapak yang mempunyai kepelbagaian karang yang lebih besar dan perlindungan macroalgae yang rendah patut dipertimbangkan dari pengurus kerana ini mungkin tapak nilai pelancongan yang tinggi.
  3. Tindakan yang mengakibatkan peningkatan kualiti air pada terumbu akan menjejaskan potensi daya tahan laman web yang paling banyak (berbanding tindakan lain).
  4. Melindungi populasi ikan herbivora amat penting di lokasi yang mempunyai kerentanan relatif lebih besar untuk pemutihan karang.

Tapak telah dikenalpasti yang memenuhi syarat-syarat berikut: daya tahan tinggi, kepelbagaian karang yang lebih besar, penutupan makroalgae yang rendah, atau lebih terdedah kepada pemutihan karang, atau beberapa gabungannya. Semua cadangan yang dibuat telah menghasilkan tindakan oleh agensi sumber asli tempatan di CNMI. Tindakan termasuk: komunikasi dan jangkauan, mengemas kini pelan pengurusan, menilai semula rawatan kualiti air, dan memperkukuhkan perkongsian dengan pengendali pelancongan. Agensi-agensi yang ditugaskan untuk memperuntukkan sumber-sumber pemuliharaan dan pengurusan dan usaha sekitar Saipan juga bertanggungjawab terhadap kawasan terumbu lain dalam CNMI. Atas sebab itu, pasukan projek akan memanjangkan analisis dan bekerja untuk memasukkan tapak terumbu berhampiran Tinian dan Rota, yang mempunyai tahap tekanan antropogenik yang lebih rendah.

Pelajaran yang dipelajari dan cadangan

Mengumpul semua data yang diperlukan untuk menjalankan penilaian daya tahan adalah latihan intensif sumber dan memerlukan ramai orang dengan pelbagai jenis kepakaran. Menggunakan dataset sedia ada sangat disyorkan untuk mengurangkan kos penilaian. Di banyak lokasi terumbu karang, pelbagai agensi dan kumpulan akan mendapat manfaat daripada keputusan dan output analisis supaya perkongsian kos mungkin dan harus diterokai.

Termasuk banyak agensi dan perspektif boleh meningkatkan pembelian dan memaksimumkan pengambilan tetapi mungkin bermakna tidak mungkin semua orang berpuas hati dengan kaedah akhir. Menilai variasi spatial dalam pendedahan kepada penekanan antropogenik boleh menjadi kontroversi, jadi pendekatan akhir yang digunakan untuk penekanan antropogenik perlu dibangunkan secara telus dan bersama.

Menilai daya tahan relatif tapak terumbu menghasilkan maklumat yang boleh digunakan untuk membuat keputusan pengurusan berasaskan ketahanan; yakni keputusan yang mengakibatkan penargetan atau menyesuaikan tindakan manajemen untuk mendukung ketahanan alami terumbu karang. Melengkapkan taksiran itu bukan merupakan titik akhir dalam dirinya sendiri, dan keupayaan untuk menjalankan penilaian tidak cukup alasan untuk melakukan penilaian. Adalah penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana keputusan dan output penilaian akan digunakan. Senarai keperluan maklumat dimasukkan ke dalam Menilai dan Memantau Ketahanan Reef halaman. Penilaian boleh dibenarkan apabila ia memenuhi satu atau lebih keperluan tersebut.

Ringkasan pembiayaan

Institut Coral Reef Pacific Pasifik dan Universiti Guam menyokong sebahagian projek seperti inisiatif Coral Reef CNMI, yang mendapat bantuan daripada Program Konservasi Terumbu Karang NOAA dan Senator Gregorio Kilili Sablan.

Organisasi utama

NOAA Perikanan
Bahagian Kualiti Alam Sekitar CNMI 
The Nature Conservancy
Pacific Marine Resources Institute

Partners

Universiti Guam
Institut Coral Reef Pacific Pasifik
Program Pemuliharaan Terumbu Karang NOAA
Pengurusan Sumber Pantai Pesisir CNMI
Bahagian CNMI Ikan dan Hidupan Liar

Sumber

Ketahanan Coral Reef terhadap Perubahan Iklim di Saipan, CNMI: Penilaian berasaskan Lapangan dan Implikasi untuk Kerentanan dan Pengurusan Masa Depan

Menganalisis Ketahanan Relatif

Menilai dan Memantau Ketahanan Reef

Memilih Petunjuk Ketahanan

Kajian Kes Penilaian Ketahanan Pesakit US Virgin Islands

Panduan Bagaimana untuk Menjalankan Penilaian Ketahanan

Mengutamakan Petunjuk Ketahanan Ketara untuk Mendukung Pengurusan Reef Coral dalam Perubahan Iklim

Mengendalikan Ketahanan untuk Pengurusan Reef Coral Adaptif Di bawah Perubahan Alam Sekitar Global

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »