Ketahanan Coral Reef

Terumbu cetek yang berkembang pesat di Samoa Amerika. Foto © Shaun Wolfe

Huraian Kursus

Kursus Online Coral Reef Resilience dirancang untuk menyediakan pengurus dan pengamal laut dengan latar belakang yang diperlukan untuk menyokong ketahanan terumbu karang dalam menghadapi perubahan iklim. Kursus ini terdiri daripada enam pelajaran yang meneroka ekologi ekosistem terumbu karang, ancaman terhadap terumbu, prinsip dan sifat ketahanan terumbu sosial-ekologi, panduan untuk menilai dan memantau terumbu untuk ketahanan, konsep dan aplikasi pengurusan berdasarkan ketahanan, dan strategi yang tersedia untuk menguruskan ketahanan terumbu. Kursus yang dikemas kini ini menggabungkan dan membina kursus “Pengenalan Ketahanan Terumbu Karang” dan “Pengajian Lanjutan dalam Ketahanan Terumbu Karang” yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2010.

Versi sebelumnya dari kursus ini tersedia dalam Spanyol dan French. Versi baru kursus ini akan tersedia dalam bahasa lain pada masa akan datang.

Garis Panduan Kursus

Ekologi Terumbu Karang (60 minit) – menyediakan maklumat asas tentang ekologi terumbu karang, termasuk organisma karang, habitat terumbu (cth, pembentukan, zonasi dan biogeografi), komuniti terumbu, dan hubungan dengan habitat lain yang berdekatan, untuk menyokong daya tahan ekosistem terumbu.

Ancaman Terumbu Karang (75 minit) – menerangkan ancaman kepada terumbu karang, termasuk ancaman perubahan iklim (cth, pemanasan laut dan pengasidan lautan), ancaman manusia tempatan (seperti pencemaran dan penangkapan ikan berlebihan), dan ancaman biotik (cth, penyakit dan spesies invasif). Pelajaran ini juga menerangkan kesan ancaman ini terhadap terumbu, seperti bagaimana suhu panas menyebabkan pelunturan karang secara besar-besaran.

Prinsip Ketahanan Terumbu (45 minit) – meneroka konsep daya tahan, termasuk komponen daya tahan; prinsip daya tahan untuk sistem sosial-ekologi; dan sifat-sifat terumbu karang dan komuniti yang bergantung kepada terumbu yang membawa kepada daya tahan. Pelajaran ini juga menerangkan petunjuk daya tahan utama, yang berguna untuk menguruskan terumbu untuk daya tahan yang lebih baik.

Menilai dan Memantau Terumbu (45 minit) – menyediakan panduan untuk membangunkan program pemantauan serta menilai dan memantau daya tahan terumbu dan keadaan sosio-ekonomi. Pelajaran ini juga menyusun dokumen panduan terkini yang mendalam untuk membantu dalam pembangunan penilaian daya tahan.

Pengurusan Berasaskan Ketahanan (45 minit) – memperkenalkan prinsip utama Pengurusan Berasaskan Ketahanan (RBM), yang menggunakan prinsip ekologi dan sosial untuk melaksanakan tindakan untuk melindungi atau meningkatkan proses daya tahan semula jadi. Pelajaran ini juga menerangkan contoh kajian kes dari seluruh dunia, mempamerkan cara RBM digunakan untuk menangani ancaman dan cabaran tertentu.

Strategi Pengurusan untuk Ketahanan (75 minit) – menerangkan pelbagai strategi pengurusan yang dilaksanakan di seluruh dunia untuk menyokong daya tahan terumbu. Strategi termasuk kawasan perlindungan marin (MPA) dan reka bentuk MPA yang berdaya tahan, mengurus impak perubahan iklim, mengurangkan sumber pencemaran berasaskan darat, mengawal spesies invasif, mengurus perikanan, bertindak balas terhadap penyakit karang dan mengurus daya tahan sosial.

Bahasa yang tersedia

Penonton Kursus

Pengurus dan Pengamal Laut

Tempoh

6 jam
pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »