Kami mengetahui lebih lanjut mengenai Dana Global untuk Terumbu Karang (GFCR, atau Dana). Kenderaan kewangan campuran yang menarik ini akan berusaha untuk mengumpulkan dan melabur USD $ 500 juta dalam pemuliharaan terumbu karang dalam 10 tahun akan datang! GFCR adalah inisiatif pelbagai pihak yang merangkumi pelakon awam, dermawan, dan swasta berikut:

. Perikatan Kewangan Pemuliharaan (CFA) memberikan bantuan teknikal kepada rakan GFCR dengan memimpin pengembangan Rancangan Pelaburan. Dalam webinar ini David Meyers, Pengarah Eksekutif CFA, bersama rakan GFCR, berkongsi maklumat mengenai:

  • Latar belakang Dana termasuk perkongsiannya yang inovatif dan berkembang dan bagaimana Dana merancang pelaksanaannya
  • Model pembiayaan campuran Dana yang menyokong perniagaan dan mekanisme kewangan yang meningkatkan kesihatan dan kelestarian terumbu karang dan ekosistem yang berkaitan, sambil memperkasakan komuniti dan perusahaan tempatan
  • Hasil dan kriteria Dana yang diinginkan untuk pemilihan lokasi dan model perniagaan - termasuk bagaimana mengusulkan perniagaan, instrumen kewangan atau situs terumbu karang untuk dipertimbangkan untuk pelaburan
  • Cara menjawab Permintaan Maklumat.
Translate »