Akuakultur

Belize Blue Bonds @TNC

Kami menghadapi cabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita dapat memberi makan populasi dunia yang semakin meningkat dalam menghadapi penurunan stok ikan liar dan peningkatan kesan persekitaran dari sistem makanan kita sekarang? Yang paling penting, bagaimana kita melakukannya dengan cara yang lestari dari persekitaran dan yang memberi manfaat kepada masyarakat pesisir?

Masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan institusi ilmiah dapat dan harus melindungi lautan kita, meningkatkan keamanan makanan, dan meningkatkan peluang penghidupan. Akuakultur dan perikanan yang lestari dapat menjadi sebahagian daripada penyelesaian terhadap cabaran global ini, tetapi kita mesti memancing dan bertani dengan cara yang betul.

Kit alat ini menerangkan konsep akuakultur dalam konteks persekitaran pesisir dan ekosistem terumbu tropika, dengan fokus khusus pada ternakan ikan:

 • Apa itu akuakultur? - konsep asas akuakultur dan kepentingannya untuk keselamatan makanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
 • Status global akuakultur – status global akuakultur marin, termasuk spesies yang dihasilkan dan trend sektor yang semakin meningkat ini di kawasan terumbu tropika.
 • Kaedah pertanian – kitaran pengeluaran dan perbincangan kaedah pertanian untuk akuakultur dalam ekosistem terumbu tropika.

Walaupun akuakultur berpotensi menyumbang kepada bekalan makanan yang sihat dan berkhasiat untuk planet yang sedang berkembang, aktiviti ini dapat memberi kesan, terutama jika dikendalikan dengan tidak betul. Kit alat ini merangkumi cabaran persekitaran yang berkaitan dengan akuakultur dan bagaimana mengurangkan risiko dan kesan kaedah pengeluaran makanan ini:

 • Saham liar - kesan terbesar akuakultur kepada stok liar dan cadangan pengurusan untuk mengurangkan kesan.
 • Habitat - apa yang menyebabkan kesan terhadap habitat kritikal, seperti karang dan rumput laut, dan apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan ini.
 • Kualiti air – bagaimana akuakultur boleh menjejaskan kualiti air dan apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan atau mengelakkan kesan negatif.
 • Kesihatan penyakit dan spesies – cadangan pengurusan untuk memastikan spesies sihat dan menangani serta merawat penyakit sekiranya ia berlaku.

Kerajaan memainkan peranan penting dalam membangunkan undang-undang, dasar dan peraturan untuk membolehkan pembangunan akuakultur yang mampan alam sekitar. Ini termasuk menyediakan proses kebenaran yang sesuai pada permulaan operasi, termasuk garis panduan untuk pemilihan tapak dan pendekatan pengurusan ladang:

 • Kerangka undang-undang dan peraturan untuk menyokong pembangunan akuakultur yang mampan - termasuk contoh bagaimana akuakultur dapat diatur oleh banyak entiti yang berbeza dan persoalan utama yang harus ditanyakan ketika menentukan kerangka peraturan untuk akuakultur.
 • Penilaian kesan persekitaran untuk operasi akuakultur - proses dan pendekatan yang kerap digunakan, dan pertimbangan peraturan penting lain untuk menyokong pengurusan lestari.
 • Pemilihan lokasi, perancangan ruang, dan pendekatan pengurusan kawasan untuk pembangunan aktiviti akuakultur pantai – perkara utama yang perlu dipertimbangkan pada masa pemilihan tapak dan bagaimana ia penting untuk melindungi alam sekitar, kualiti air dan kesihatan spesies. Kajian kes daripada palau and Zanzibar memberikan contoh pendekatan pengurusan lestari.

Pada bahagian terakhir, anda akan belajar bagaimana melibatkan diri dalam perancangan masyarakat dan memahami pertimbangan sosial dan ekonomi untuk pembangunan akuakultur:

 • Apa itu akuakultur berasaskan komuniti? - apa yang perlu dilibatkan oleh pihak berkepentingan dalam pembangunan akuakultur, dan peranan dan penyertaan mereka dalam merancang. Keutamaan operasi dan pertimbangan pasaran untuk spesies yang dipilih juga disertakan.
Perkembangan Akuakultur Lestari di Komuniti Pesisir: Kajian Kes dan Syarat yang Membolehkan Berjaya

Klik gambar di atas untuk mengakses panduan.

Selain itu, di luar sumber akuakultur 101 ini, kami telah mencipta a dokumen kajian kes mengenai pembangunan akuakultur mampan dalam komuniti pantai di Filipina, Amerika Syarikat, Madagascar, dan Belize. Dokumen ini memfokuskan kepada keadaan pemboleh utama yang telah menyumbang kepada kejayaan dan cabaran projek dan termasuk kajian kes tentang akuakultur ikan, kerang dan rumpai laut.

Kami berharap bahawa kandungan ini dan sumber daya yang disediakan dapat meningkatkan pemahaman anda tentang bagaimana mengembangkan akuakultur secara berkelanjutan dalam ekosistem terumbu untuk mendapatkan makanan yang sihat sambil melindungi persekitaran laut.

Kandungan ini dibangunkan dengan kerjasama Program Micronesia TNC, Program Afrika dan Program Akuakultur Global, dan Blue Ventures. Untuk maklumat lanjut tentang program akuakultur dan makanan dan air TNC yang mampan:

 

Translate »