Perancangan Komuniti

Akuakultur Ikan @TNC

Sebelum melibatkan diri dalam projek akuakultur ikan laut di kawasan terumbu, sangat penting bahawa pengambilan, perencanaan, penjangkauan, dan perkongsian dibuat untuk memastikan peluang kejayaan tertinggi untuk pengeluaran makanan laut, mata pencarian pesisir, dan perlindungan ekosistem terumbu. Akuakultur laut pesisir harus dirancang dan dikelola bekerjasama dengan pihak berkepentingan tempatan untuk memberikan nilai terbesar kepada masyarakat pesisir sambil meminimumkan kesan terhadap ekosistem tempat mereka bergantung. Penglibatan pihak berkepentingan sangat penting untuk membina kepercayaan, hubungan, dan sokongan yang diperlukan untuk pengurusan yang berterusan. Akuakultur adalah sektor di mana terdapat banyak jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan, perancangan, dan pengurusan kegiatan. Pemangku kepentingan boleh merangkumi saintis, petani ikan, nelayan, pengamal pemulihan, pemilik rumah, perniagaan laut, pengurus, pegawai pemerintah, pengguna rekreasi pesisir, antara lain. ref

Organisasi Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (FAO) menyusun senarai kriteria untuk mengenal pasti bidang kepentingan kepada pihak berkepentingan yang relevan menggunakan pendekatan ekosistem untuk akuakultur atau EAA. Mengenal pasti kekangan penggunaan sumber daya semasa dan berpotensi dalam persekitaran laut adalah salah satu langkah paling penting dalam menguruskan akuakultur secara lestari dan bebas konflik.

komuniti merancang kepentingan pihak berkepentingan

Pengenalpastian bidang kepentingan kepada pihak berkepentingan yang berkaitan. Sumber: dibuka dalam tetingkap baruFAO 2010membuka fail PDF

Tadbir urus akuakultur yang baik merangkumi promosi inklusif, sah dan bertanggungjawab (FAO, 2010). Atas sebab ini, adalah penting bagi pengurus untuk mengemukakan soalan dan mendengar kebimbangan masyarakat mengenai sama ada dan / atau bagaimana melibatkan diri dalam akuakultur di kawasan terumbu.

Soalan-soalan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada:

Penilaian Keperluan Akuakultur
 • Pernahkah pihak berkepentingan melihat penurunan perikanan liar akibat penangkapan ikan berlebihan?
  • Pernahkah nelayan tempatan melihat penurunan jumlah ikan?
  • Pernahkah nelayan tempatan melihat penurunan ukuran ikan individu?
  • Adakah nelayan tempatan perlu mencari tempat memancing baru?
 • Adakah pihak berkepentingan mempunyai masalah dengan keselamatan makanan?
  • Adakah masyarakat tempatan / negeri / pulau / negara bergantung pada negara lain untuk mengimport protein?
  • Adakah terdapat kekurangan makanan di masyarakat?
 • Adakah terdapat keperluan sosio-ekonomi masyarakat yang tidak dilayan oleh industri lain?
  • Adakah kekurangan pekerjaan tempatan yang dapat dipenuhi oleh ternakan ikan sirip?
  • Adakah pihak berkepentingan berminat untuk belajar lebih banyak mengenai akuakultur sebagai jalan untuk pekerjaan dan faedah ekonomi?
 • Adakah orang dalam komuniti berminat untuk memulakan ladang atau projek akuakultur? Sekiranya demikian, siapa?
Potensi Spesies untuk Diusahakan
 • Spesies apa yang berasal dari kawasan terumbu yang dapat dibiakkan?
 • Adakah terdapat spesies ikan yang mendapat permintaan tinggi untuk penggunaan tempatan?
 • Pernahkah nelayan tempatan melihat penurunan stok liar spesies ini?
 • Adakah pihak berkepentingan berminat untuk mengusahakan spesies tempatan untuk mengurangkan tekanan penangkapan ikan berlebihan dan membuat bekalan yang stabil untuk penggunaan atau eksport tempatan?

 

Kaedah Pertanian
 • Adakah pihak berkepentingan yang mempunyai pengalaman dalam jenis akuakultur?
  • Sekiranya ya, kaedah apa yang digunakan dan untuk spesies apa?
  • Adakah tenaga kerja tempatan mempunyai kemahiran dan kepakaran untuk mengendalikan dan menguruskan sangkar pengeluaran ikan sirip?
 • Sekiranya pihak berkepentingan berminat dengan akuakultur ikan laut, apakah jenis kaedah pertanian yang paling sesuai untuk persekitaran dan tahap kepakaran tempatan?
  • Adakah pihak berkepentingan mempunyai akses ke kapal?
 • Apakah akses / penguasaan tanah dan persekitaran laut yang dimiliki oleh masyarakat?
  • Adakah pihak berkepentingan yang memiliki akses ke atau penguasaan lingkungan laut yang dapat menempatkan kandang atau pena bersih?
 • Adakah pihak berkepentingan memahami konsep kelestarian?
  • Adakah pihak berkepentingan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk bertani dengan cara yang mampan dan menguntungkan secara ekonomi?
Pasaran dan Infrastruktur
 • aspek ekonomi akuakultur

  Aspek ekonomi akuakultur lestari.

  Setelah pihak berkepentingan mengenal pasti spesies yang mungkin diternak, apakah pasaran semasa?
  • Adakah nelayan menjual spesies terpilih di dalam negara, antarabangsa atau kedua-duanya?
  • Berapakah harga tempatan atau antarabangsa untuk spesies tersebut?
  • Adakah spesies ini dijual secara keseluruhan atau dalam bentuk fillet?
 • Adakah ladang terletak di sebelah pengangkutan dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk sampai ke pasar?
  • Sekiranya lokasi sangkar yang dicadangkan telah dikenal pasti oleh pemangku kepentingan, sejauh mana sangkar ke kilang pemprosesan?
  • Sejauh mana kilang memproses ke tempat pengangkutan?
  • Apakah mod pengangkutan?
  • Seberapa cepat ikan boleh sampai ke pasar?
 • Adakah terdapat fungsi dan berpotensi dikesan rantaian bekalan dari petani ke pembeli ke pengedar ke pelanggan?
  • Adakah terdapat rekod yang dapat dikesan untuk mengesan produk?
  • Adakah mana-mana pihak berkepentingan mempunyai pengalaman dengan penyimpanan rekod dan pengesanan? Sekiranya demikian, bagaimana kemahiran tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran dan penjualan ikan sirip?
Struktur Pemerintahan

Setelah pengurus menentukan siapa pemangku kepentingan yang relevan, apa yang mereka bimbangkan, dan jika akuakultur dapat dilaksanakan di laman web, mereka perlu menentukan bagaimana untuk berinteraksi dengan pihak berkepentingan dan membina momentum dan minat dalam proses penglibatan. Pengurus juga mungkin ingin mempertimbangkan kemungkinan halangan yang dapat menghalang pihak berkepentingan untuk mengambil bahagian dan bagaimana mengatasi halangan tersebut untuk memberi peluang kepada pihak berkepentingan untuk terlibat secara bermakna. Terokai ini kajian kes mengenai pembangunan akuakultur lestari di Palau.

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »