Peraturan untuk Menyokong Pengurusan Lestari

Akuakultur Ikan @TNC

Persekitaran pantai dan lautan seringkali mempunyai struktur harta benda yang berbeza daripada tanah dan, di banyak negara, dianggap sebagai sumber awam atau umum. Sekiranya tidak ada peraturan, lingkungan laut dapat mengalami kerusakan akibat kegiatan manusia yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan berlebihan atau akuakultur yang tidak berkelanjutan. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa akuakultur dikendalikan dengan cara yang mengurangkan kesan dan dikembangkan dengan cara yang memberi manfaat kepada masyarakat.

Untuk mencerminkan pertumbuhan akuakultur yang pesat di seluruh dunia dan memerlukan panduan antarabangsa mengenai bagaimana sektor akuakultur harus dikendalikan, pada tahun 1995 PBB mengeluarkan Kod Tata Kelakuan Perikanan Bertanggungjawab Organisasi Makanan dan Pertanian (FAO), yang mempunyai panduan khusus untuk negara ketika mereka mengembangkan sektor akuakultur mereka. Secara amnya, FAO mendorong negara-negara untuk:

"Membentuk, memelihara, dan mengembangkan kerangka hukum dan pentadbiran yang sesuai yang memfasilitasi pengembangan akuakultur yang bertanggung jawab" di empat bidang utama untuk memastikan:

  • kesihatan persekitaran dan ekosistem
  • keselamatan makanan dan kesihatan produk yang dihasilkan oleh akuakultur
  • kesihatan organisma berbudaya
  • sektor ini dikembangkan dengan cara yang memberi manfaat kepada masyarakat dan masyarakat secara amnya, dan tidak menjejaskan pengguna lautan yang lain

Akuakultur adalah sektor yang kompleks untuk diatur, yang memerlukan kepakaran dalam banyak bidang, termasuk ekologi laut, praktik akuakultur / pertanian, pengurusan perikanan, pengurusan efluen dan hidrologi, amalan veterinar, ubat-ubatan haiwan, pengangkutan laut, keselamatan makanan dan makanan, dan ekonomi. Oleh itu, beberapa agensi pengurusan yang mempunyai kepakaran dalam setiap bidang ini biasanya berperanan dalam mengatur akuakultur. Walaupun terdapat banyak jenis kepakaran yang diperlukan untuk menguruskan akuakultur dengan berkesan, keseluruhan kerangka perundangan dan peraturan harus komprehensif, terkoordinasi, dan efisien.

Di banyak negara, pembangunan akuakultur diikuti setelah pengembangan sektor lain seperti perikanan atau pertanian. Oleh itu, pihak berkuasa utama untuk akuakultur laut biasanya merupakan agensi perikanan laut atau agensi pertanian. Menggunakan Amerika Syarikat sebagai contoh, akuakultur diatur oleh semua agensi persekutuan berikut:

Agensi PersekutuanPeranan
Pentadbiran Makanan dan Dadah (FDA) - Pusat Perubatan Veterinar dan Pusat Keselamatan Makanan dan Pemakanan GunaanMemastikan keselamatan makanan dan penggunaan dadah haiwan yang bertanggungjawab
Jabatan Pertanian (USDA)Kesihatan haiwan - Mencegah, mengesan, mengawal atau membasmi penyakit haiwan ternakan; Piawaian makanan haiwan
Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA)Memastikan standard kualiti air dipenuhi
Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Negara (NOAA)Menilai kesan terhadap mamalia laut; Perlindungan spesies, habitat, dan stok ikan liar yang terancam
Jurutera Kor Tentera Darat AS (USACE)Menilai bahaya untuk navigasi; Memastikan standard kualiti air dipenuhi
Perkhidmatan Ikan dan Hidupan Liar (FWS)Melindungi spesies terancam; mengatur perdagangan satwa liar sesuai dengan undang-undang Persekutuan, negeri, dan tempatan

Di kebanyakan negara, seringkali terdapat beberapa "lapisan" pemerintah yang berperanan dalam pengaturan akuakultur termasuk nasional (misalnya, tingkat persekutuan), pemerintah provinsi / negeri, dan pemerintah daerah. Pemerintah nasional umumnya mengembangkan undang-undang dan kebijakan lingkungan tingkat nasional yang lebih luas, undang-undang perikanan, memastikan perairan pelayaran tetap tidak terganggu, dan mengawal piawaian kesihatan haiwan dan keselamatan air akuatik nasional yang harus dipatuhi oleh operasi akuakultur.

Pemerintah provinsi / negeri dan daerah dapat menentukan secara lebih terperinci di mana dan bagaimana akuakultur dapat dipraktikkan dalam bidang kuasa mereka. Permit boleh dikeluarkan oleh pemerintah nasional, negara bagian / provinsi, atau daerah atau di berbagai tingkatan. Walaupun pertanian darat dan pesisir pesisir darat dan rumput laut lebih sering diatur di tingkat provinsi / negara bagian atau daerah, hal ini biasa bagi aspek pengawalan akuakultur sangkar berada dalam wewenang pemerintah nasional.

Pemerintah mungkin atau mungkin tidak memiliki undang-undang spesifik akuakultur dan peraturan terkait, dan sering bergantung pada undang-undang lain yang merangkumi sekumpulan pertimbangan lingkungan, kesehatan hewan, atau keselamatan makanan yang lebih luas. Beberapa soalan yang harus ditanyakan semasa menentukan kerangka peraturan untuk projek akuakultur yang berpotensi:

  • Badan atau kumpulan nasional dan tempatan apa yang mengatur akuakultur?
  • Apakah ada undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang memberikan panduan atau persyaratan lingkungan?
  • Apakah ada undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang meliputi kesehatan hewan dan keselamatan makanan?
  • Apa jurang yang ada dalam kerangka peraturan-undang-undang yang ada?

Dalam dua bahagian seterusnya - Penilaian Kesan Alam Sekitar untuk operasi akuakultur dan Pendekatan Pengurusan Kawasan dan pemilihan laman web - kami akan melihat dua pendekatan pengurusan kritikal yang sering digunakan di seluruh dunia untuk membantu mendorong pembangunan akuakultur secara lestari.

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »