Penilaian Kesan Alam Sekitar

Akuakultur Ikan @TNC

Banyak negara mempunyai undang-undang alam sekitar yang memerlukan kajian semula mengenai potensi dampak alam sekitar dari operasi yang dicadangkan sebelum izin pemerintah dapat dikeluarkan (misalnya, Akta Dasar Alam Sekitar Nasional Amerika Syarikat). Penilaian impak alam sekitar dapat didefinisikan sebagai "proses menilai dan mengurangi kesan biofisik, sosial dan lain-lain yang relevan dari cadangan pembangunan sebelum keputusan besar diambil atau komitmen dibuat". ref Penilaian impak alam sekitar paling kerap digunakan, dan berpotensi paling berguna, dalam kes di mana sesebuah negara mungkin tidak mempunyai set perundangan dan peraturan akuakultur yang dibangunkan dengan jelas yang mentakrifkan atau mengekang operasi dan amalan akuakultur yang mungkin dibenarkan.

penilaian kesan persekitaran

Proses Penilaian Kesan Alam Sekitar. Imej © The Nature Conservancy

Terdapat beberapa langkah utama yang biasanya dilakukan dalam proses penilaian kesan persekitaran:

Pemeriksaan dan pemeriksaan: Langkah pertama adalah untuk menentukan sama ada penilaian kesan persekitaran diperlukan dan jika demikian, adakah penilaian skala penuh atau kajian yang lebih terhad diperlukan. Penentuan ini secara amnya dibuat berdasarkan penilaian tentang kepentingan risiko alam sekitar dan mungkin dipicu oleh atribut utama projek akuakultur seperti ukuran, lokasi, spesies yang diusahakan, dan amalan tumbuh yang dicadangkan oleh operasi akuakultur. Negara sering menetapkan ambang tahap tinjauan alam sekitar yang diperlukan dan maklumat yang mesti disampaikan dalam penilaian persekitaran. Penilaian impak alam sekitar berskala penuh biasanya diperlukan untuk operasi akuakultur ikan laut skala besar yang berpotensi mempengaruhi alam laut secara signifikan. Ulasan yang kurang terperinci mungkin diperlukan untuk operasi ikan laut berskala lebih kecil, atau operasi yang kurang memberi kesan seperti kultur bivalve atau rumput laut. Negara-negara juga dapat memilih untuk menyelesaikan penilaian dampak lingkungan "terprogram" untuk jenis atau ukuran budaya tertentu, seperti tinjauan alam sekitar yang telah dilakukan, sehingga menyederhanakan tinjauan untuk pemohon projek dari jenis pertanian atau spesies budaya yang serupa dan mengurangkan beban pentadbiran bagi pemerintah.

Penilaian risiko persekitaran: Pemohon permit atau kontraktor yang diupah oleh pemohon permit (dan selalunya diluluskan untuk melakukan kerja oleh agensi pengurusan) akan membangunkan penilaian kesan alam sekitar. Agensi pengurusan menentukan maklumat yang perlu dikumpul merentasi kawasan impak utama, yang dinilai dan dibentangkan dalam laporan. Untuk operasi ikan sirip ini mungkin termasuk keperluan untuk penilaian asas, tinjauan tapak, pemodelan efluen dan kapasiti tampung, dan risiko kepada habitat, spesies dilindungi dan stok ikan, antara isu lain. Laporan itu biasanya mengandungi penilaian alternatif yang dicadangkan kepada projek seperti yang digariskan.

Penglibatan pihak berkepentingan: Komen orang ramai sering diperbolehkan atau diperlukan melalui beberapa tahap proses tinjauan alam sekitar, selama tahap awal, sebelum pernyataan impak alam sekitar dikembangkan, dan setelah rancangan dokumen penilaian alam sekitar selesai.

Tebatan: Rencana pengelolaan alam sekitar atau langkah-langkah mitigasi biasanya merupakan hasil dari penilaian dampak lingkungan, meski semakin banyak pengurangan dapat ditangani melalui peraturan standar.

Membuat keputusan: Keputusan akhir mengenai pengeluaran izin dibuat oleh badan pengawal selia.

Pemantauan: Pemantauan berterusan terhadap kesan persekitaran (contohnya, air buangan, kesan terhadap hidupan liar) suatu operasi mungkin merupakan kontingensi dari pernyataan impak alam sekitar.

Negara dapat mengembangkan peraturan yang lebih spesifik untuk sektor akuakultur ikan laut sebagai tambahan, atau sebagai pengganti proses penilaian alam sekitar. Beberapa peraturan ini termasuk:

  • Pemilihan spesies - penggunaan spesies asli atau spesies semula jadi dan larangan budaya spesies invasif atau akuatik
  • Pemodelan untuk menentukan had daya dukung kawasan - melakukan analisis untuk menentukan jumlah sangkar yang dapat ditampung oleh suatu kawasan tanpa dampak lingkungan dan menetapkan batas untuk wilayah atau zona yang ditentukan
  • Batasan pembuangan, kawalan dan pemantauan kualiti efluen / air - mempertimbangkan jumlah dan kualiti efluen, serta kualiti air masuk dan keluar. Parameter air fizikal / kimia seperti oksigen terlarut, pH, kekeruhan, dan amonia dipantau dan dikendalikan di dalam had yang ditentukan di kawasan pengeluaran.
  • Kesan bentik, pemendapan, dan kerosakan habitat - pemilihan lokasi yang tepat, keperluan arus yang mencukupi, kedalaman
  • Kemunduran dari habitat atau batasan penurunan habitat - terletak jarak yang selamat dari terumbu karang (iaitu, 200 m)
  • Ketumpatan biojisim / stok - kepadatan stok maksimum per sangkar / ladang bergantung pada ciri-ciri laman web ini
  • Amalan pengurusan ladang lain - sekatan dalam penggunaan jenis makanan tertentu dan pengurusan makanan yang baik untuk mengelakkan lebihan makanan dan pencemaran; pembersihan kandang dengan betul untuk mengelakkan penyakit
  • Penggunaan dadah dan kimia – peraturan untuk menentukan jenis ubat dan bahan kimia haiwan yang dibenarkan, kuantiti dan kekerapan
  • Keselamatan makanan - prosedur penuaian dan pemprosesan, keperluan suhu, keperluan kebersihan pekerja
Translate »