Ekuiti Gender

Pemandangan udara terumbu dan bakau di Pohnpei, Micronesia. Foto © Jez O'Hare

Amalan Terbaik untuk Menangani Ekuiti Gender dalam Projek Karbon Biru

Apakah jantina? ref

Jantina adalah lebih daripada perbezaan biologi antara lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan. Gender menentukan apa yang dimaksudkan sebagai lelaki atau wanita, lelaki atau perempuan dalam masyarakat tertentu, dan merujuk kepada perbezaan sosial antara lelaki dan wanita yang dipelajari, dan walaupun berakar dalam setiap budaya, berubah dari masa ke masa, dan mempunyai luas variasi dalam dan antara budaya. "Gender" bersama-sama dengan kelas, bangsa, dan faktor-faktor sosial yang lain, menentukan peranan, kuasa dan sumber daya untuk wanita, lelaki, lelaki dan perempuan dalam mana-mana budaya, kerana individu mempunyai akses yang berbeza kepada peluang ekonomi, sosial dan politik, memegang dalam institusi ekonomi, sosial dan politik.

Mengapa Mengintegrasikan Jantina ke dalam Projek Karbon Biru

 • membantu mengetengahkan projek itu dalam pemahaman yang baik tentang konteks setempat, kelemahan dan kemampuan yang sedia ada.
 • membantu memastikan aktiviti projek relevan kepada lelaki dan wanita dalam tetapan sosial yang berbeza.
 • membantu para pengamal dan komuniti memahami mengapa dan bagaimana kumpulan gender boleh memainkan peranan yang berbeza dalam menguruskan sumber laut, boleh terdedah kepada perubahan dalam penggunaan sumber laut dalam cara yang berbeza, dan bagaimana ini boleh berubah dari masa ke masa.
 • membantu memastikan kuasa membuat keputusan lebih tersebar di antara kumpulan sosial yang berbeza.
 • adalah perlu untuk menyumbang kepada transformasi halangan yang lama, mendalam yang berakar kepada pembangunan

Terdapat bukti yang semakin meningkat bahawa mengintegrasikan jantina ke dalam projek konservasi dapat meningkatkan manfaat pemuliharaan untuk semua orang dan alam semula jadi. Adalah penting untuk mencari peluang, bukan sahaja untuk memperkasakan kumpulan yang lemah, tetapi untuk menyediakan ruang untuk berkongsi pengetahuan, persepsi, dan pengalaman, dan untuk mengelakkan memperbesar ketidaksamaan yang ada.

Wanita KAWAKI di Kawasan Pemuliharaan Marin Komuniti Arnavon di Kepulauan Solomon. Walaupun lelaki dari masyarakat setempat telah terlibat untuk 20 sebagai pegawai konservasi komuniti, wanita baru mula mempunyai peranan formal di sana. KAWAKI dibentuk dengan visi menyatukan wanita di sekitar pemuliharaan, budaya dan komuniti untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Foto © Tim Calver

Wanita KAWAKI di Kawasan Pemuliharaan Marin Komuniti Arnavon di Kepulauan Solomon. Walaupun lelaki dari masyarakat setempat telah terlibat untuk 20 sebagai pegawai konservasi komuniti, wanita baru mula mempunyai peranan formal di sana. KAWAKI dibentuk dengan visi menyatukan wanita di sekitar pemuliharaan, budaya dan komuniti untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Foto © Tim Calver

Seperti mana-mana campur tangan atau campur tangan pemuliharaan, melainkan jika usaha dibuat untuk sengaja melibatkan wanita dan lelaki, ada kecenderungan untuk wanita ditinggalkan daripada perundingan, perancangan dan pengurusan, yang seterusnya dapat menguatkan ketidaksamaan jantina yang ada. Usaha untuk meningkatkan pengurusan ekosistem karbon biru seperti bakau, tidak berbeza. Sebagai contoh, terdapat bukti bahawa wanita bergantung kepada bakau lebih daripada kumpulan pengguna lain, ref dan bergantung terutamanya kepada perkhidmatan yang mereka berikan, seperti kayu api dan perikanan berhampiran pantai, untuk menyokong mata pencaharian mereka. Walaupun penting bahawa wanita terlibat dan diberi kuasa untuk mengambil bahagian dalam proses perancangan dan membuat keputusan tentang pengurusan bakau mereka, ini sering kali tidak berlaku.

Agar proses menjadi benar-benar bersifat partisipatif dan memudahkan input yang sama dari kedua-dua wanita dan lelaki, terdapat beberapa halangan yang berpotensi untuk penyertaan wanita yang perlu ditangani; ini boleh termasuk kadar celik huruf yang lebih rendah di kalangan wanita di sesetengah negara, meningkatkan kesukaran perjalanan untuk menghadiri bengkel partisipatif (contohnya dari perspektif keselamatan atau kos) atau kemungkinan berlakunya pergaduhan di antara masa peristiwa dan tugas-tugas tersebut di mana wanita biasanya menanggung bahagian yang lebih besar tanggungjawab isi rumah (misalnya berhubung dengan penjagaan anak, penjagaan yang tua, dan lain-lain). Selain itu, sebaik sahaja projek-projek karbon biru beroperasi dan menjanakan pembiayaan melalui pasaran karbon, terdapat juga risiko bahawa pengagihan faedah-faedah ini tidak adil, termasuk akses kepada peluang membuat keputusan tentang bagaimana dana ini diperuntukkan, serta akses kepada dana itu sendiri. Fenomena ini telah dilaporkan berhubung dengan REDD +, ref dan boleh dijangka dalam konteks karbon biru juga.

Dalam 2017, yang Kod Etika Karbon Biru  telah dibangunkan. Tatakelakuan ini menerangkan tingkah laku yang dapat membantu memastikan akses dan perkongsian manfaat yang menyeluruh dan saksama tidak kira jantina, etnik, keupayaan, umur, bahasa, agama, status sosioekonomi atau kewarganegaraan. Tatakelakuan adalah suatu komitmen sukarela, dan lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko gagal memastikan proyek-proyek karbon biru adalah respons gender dan memadai untuk mempertimbangkan berbagai keperluan, kekuatan dan perspektif lelaki dan wanita, dan kelompok yang rentan .

Amalan Baik dalam Merancang dan Merangka Inisiatif untuk Ekuiti Gender

 • Menganalisis jantina dan pengaruh lain terhadap kuasa sebelum, atau pada peringkat awal merancang aktiviti karbon biru untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang tahap kuasa, kelemahan, pengetahuan, dan kapasiti yang berlainan dalam masyarakat
 • Kumpulkan data yang disisihkan seks untuk aktiviti / penilaian projek
 • Menganalisis pemacu perubahan dalam peranan jantina dan hubungan - bagaimana dinamik kuasa beralih sebagai tindak balas terhadap tekanan dan tekanan perubahan iklim, dan faktor lain, dari masa ke masa
  • boleh dicapai dalam konteks analisis jantina yang berasingan, atau dengan mengintegrasikan jantina ke dalam kelemahan iklim dan analisis kapasiti (atau latihan yang serupa) pada awal, atau seawal mungkin
 • Memastikan pertimbangan jantina dimasukkan ke semua peringkat dalam kitaran projek: Menjahit kaedah dan alat untuk konteks setempat, memastikan yang sesuai untuk bertindak balas kepada dinamik jantina tempatan
 • Fasilitator perlu mengetahui tentang dinamik kuasa dan suara-suaranya mungkin tidak didengar atau siapa yang tidak dapat menaikkan suara mereka, dan mencari cara untuk mengatasi kekurangan kuasa dalam perwakilan
 • Ruang selamat (kadang-kadang ruang wanita sahaja) hendaklah dibuat dari awal lagi
 • Kenal pasti langkah-langkah untuk profil lelaki dan wanita secara adil dalam komunikasi projek
 • Menilai rakan kongsi projek yang berpotensi dari segi kelayakan dan pengalaman berkaitan jantina
 • Bersama-sama dengan penerima manfaat projek, mereka bentuk dan membangunkan sistem untuk memastikan manfaat projek (termasuk peluang membuat keputusan, latihan, dan aliran kewangan) memberi manfaat kepada wanita dan lelaki, dan kelompok yang rentan, dengan adil

 

Kajian kes: Mangoro Market Meri

Nature Conservancy telah bekerjasama dengan wanita tempatan di seluruh Papua New Guinea untuk menguruskan hutan bakau dan meningkatkan pendapatan dan mata pencahariannya. Di akhir 2017, TNC mengadakan bengkel wanita komuniti, wakil kerajaan dan pakar bakau untuk meningkatkan pengurusan bakau di PNG. Wanita komuniti diberi latihan dalam literasi kewangan, pengurusan perniagaan kecil, penjenamaan dan pemasaran untuk menyokong matlamat mereka untuk pengurusan bakau yang mampan menjadi mekanisme untuk menjana pendapatan, bagi diri mereka dan masyarakat mereka. Wanita membangunkan pelan perniagaan, Mangoro Market Meri (Wanita Pasaran Mangrove) dengan matlamat pendek, sederhana dan jangka panjang, berdasarkan pasaran tempatan untuk perikanan pesisir, ekopelancongan dan karbon biru.

Bengkel Bakau Teluk Milne. Photo @ The Nature Conservancy

Bengkel Bakau Teluk Milne. Photo @ The Nature Conservancy

 

Berpindah dari pendekatan "Sensitif gender" ke "Transformasi gender"

Objektif utama di sebalik pengarusutamaan jantina adalah untuk merekabentuk dan melaksanakan projek, program dan dasar pembangunan yang:

 1. Jangan menguatkan ketidaksamaan jantina yang sedia ada (Neutral Gender)
 2. Percubaan untuk membetulkan ketidaksamaan jantina yang sedia ada (Sensitif Gender)
 3. Cuba untuk menentukan semula peranan dan hubungan jantina wanita dan lelaki (Gender Positive / Transformative)

Tahap integrasi perspektif jantina dalam mana-mana projek yang diberikan dapat dilihat sebagai kontinum (diadaptasi dari Eckman, 2002; dalam Wanita PBB):

Negatif JantinaGender NeutralSensitif JantinaPositif JantinaTransformasi jantina
Ketidaksamaan gender diperkukuh untuk mencapai hasil pembangunan yang diingini. Menggunakan norma jantina, peranan dan stereotaip yang memperkuat ketidaksamaan jantinaJantina tidak dianggap relevan dengan hasil pembangunan
Norma, peranan dan hubungan gender tidak terjejas (bertambah buruk atau bertambah baik)
Jantina adalah cara untuk mencapai matlamat pembangunan
Menangani norma jantina, peranan dan akses kepada sumber daya setakat yang diperlukan untuk mencapai matlamat projek
Jantina adalah penting untuk mencapai hasil pembangunan yang positif
Menukar norma jantina, peranan dan akses kepada sumber komponen utama hasil projek
Gender adalah pusat untuk mempromosikan kesaksamaan jantina dan mencapai hasil pembangunan yang positif
Mengubah hubungan jantina yang tidak sama rata untuk menggalakkan kuasa bersama, kawalan sumber, membuat keputusan, dan sokongan untuk pemberdayaan wanita

 

Translate »