Integrasi ke Dasar Negara

Pemandangan udara terumbu dan bakau di Pohnpei, Micronesia. Foto © Jez O'Hare

Negara semakin berusaha untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca (GRK) dan menyumbang kepada mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim dengan melindungi dan memulihkan ekosistem karbon biru. Selama dekade terakhir, kemajuan telah dicapai untuk mendukung integrasi ekosistem karbon biru ke dalam kebijakan nasional dan subnasional. Di bawah Perjanjian Paris, tindakan mitigasi dan penyesuaian layak disertakan dalam Sumbangan Ditentukan Nasional (NDC) setiap negara.

Analisis 163 yang dikemukakan NDC menunjukkan bahawa negara-negara 28 merujuk kepada tanah lembap pantai dari segi mitigasi dan negara-negara 59 termasuk ekosistem pantai dan zon pesisir dalam strategi penyesuaian mereka. ref

Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) mempunyai beberapa mekanisme bagi negara untuk melaporkan tindakan dan kemajuan yang dirancang untuk menangani perubahan iklim. Sebagai tambahan kepada NDC, negara-negara boleh termasuk ekosistem karbon biru dalam Rancangan Adaptasi Kebangsaan (NAP) mereka, Program Kebiasaan Adaptasi Kebangsaan (NAPA), dan Tindakan Mitigasi Sesuai Negara (NAMA).

Peluang Mitigasi NDC - Inventori GRK Nasional

Untuk membangunkan dasar konkrit dan tindak balas pengurusan, dan untuk menyediakan nombor yang ketat ke dalam akaun gas rumah hijau dan global, ekosistem karbon biru perlu dimasukkan ke dalam inventori GHG rasmi bahawa negara-negara yang dikemukakan di bawah UNFCCC. Peluang utama adalah untuk negara-negara termasuk tanah lembap pantai dalam inventori karbon kebangsaan (untuk panduan, lihat Tambahan IPCC 2013 Wetlands yang menyediakan metodologi perakaunan GHG untuk tanah lembap dan pesisir pantai dan menyokong kemasukan pelepasan dan penyingkiran dari ekosistem ini dalam inventori GHG nasional) . Dengan memasukkan ekosistem ini ke dalam inventori nasional, potensi mitigasi ekosistem karbon biru akan diintegrasikan ke dalam menilai kemajuan global ke arah mencapai matlamat Perjanjian Paris melalui proses Global Stocktake.

Mangrove di Mekanisme Hutan

Usaha pemuliharaan dan pemulihan bakau boleh digabungkan dalam mekanisme hutan UNFCCC seperti REDD+ dan sebagai sebahagian daripada aktiviti LULUCF jika sesebuah negara mentakrifkan bakau sebagai hutan. Jika tanah merupakan sumber atau tenggelam yang penting seperti yang ditakrifkan menggunakan analisis kategori utama IPCC, seperti di hutan bakau, karbon tanah juga akan dimasukkan dalam metodologi perakaunan REDD+ atau LULUCF. The Global Mangrove Watch menyediakan akses kepada data global mengenai karbon biru bakau yang boleh digunakan untuk melaporkan dalam kedua-dua mekanisme ini.

Pemuliharaan dan pemulihan hutan bakau boleh dimasukkan ke dalam projek REDD +. Foto © Tim Calver

Pemuliharaan dan pemulihan hutan bakau boleh dimasukkan ke dalam projek REDD +. Foto © Tim Calver

NAMAs

NAMA (Tindakan Mitigasi Kesesuaian Negara) adalah peluang bagi negara-negara membangun untuk menjalankan projek-projek tebatan iklim yang juga memberi tumpuan kepada faedah sosial. NAMA termasuk usaha karbon biru dalam perubahan penggunaan, pemuliharaan dan pemulihan penggunaan tanah di ekosistem pantai. Memandangkan pelbagai faedah sosial yang disediakan oleh tanah lembap pesisir, ekosistem ini diletakkan dengan baik.

Peluang NDC Adaptasi - NAP / NAPA

Program Nationally Adaptation for Action (NAPAs) menyediakan satu proses untuk bertindak balas kepada keperluan segera dan segera dari Negara-Negara Terhalang (LDC) untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Rancangan Adaptasi Kebangsaan (NAP) membolehkan Parti mengenal pasti keperluan penyesuaian sederhana dan jangka panjang dan membangun dan melaksanakan strategi dan program untuk menangani keperluan tersebut. Tanah lembap pantai sudah dipertimbangkan oleh banyak Pihak dalam NAPs / NAPA mereka.

Untuk maklumat lanjut mengenai karbon biru dalam mekanisme UNFCCC lain, lihat bahagian 4 of Ekosistem Karbon Biru Pesisir: Peluang untuk Sumbangan Negara yang Ditentukan.

Langkah-langkah untuk memasukkan karbon biru dalam pengurangan perubahan iklim nasional usaha adalah:

  • Mewujudkan pelan tindakan karbon negara biru, menggariskan keadaan negara tertentu, peluang, keperluan dan had
  • Mengendalikan penilaian karbon negara dan penilaian ekologi dan sosioekonomi ekosistem karbon biru
  • Mengendalikan analisa manfaat kos negara termasuk aktiviti karbon biru ke dalam strategi penebangan perubahan iklim negara
  • Faedah-faedah ID berkaitan kewangan dan aktiviti-aktiviti di kawasan pantai
  • Membina keupayaan aspek teknikal, dasar dan institusi pelepasan dan penyingkiran dari sinki dan tangki karbon biru
  • Mengadakan aktiviti kesedaran komuniti

Cabaran semasa mengintegrasikan ekosistem karbon biru ke dalam dasar negara termasuk data tidak lengkap mengenai stok karbon, pelepasan, dan penyingkiran, dan pada masa ini, rumput laut terus berada di luar sebarang pelaporan, perakaunan, atau rangka kerja NDC. ref Walau bagaimanapun, sokongan daripada kumpulan seperti Inisiatif Karbon Biru dan juga Perkongsian Antarabangsa untuk Karbon Biru membantu menggabungkan ekosistem karbon biru lebih sepenuhnya ke dalam dasar kebangsaan.

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »