Kerentanan Iklim dan Buku Panduan Analisis Kapasiti

Filipina. Foto © TNC

CARE mengembangkan metodologi Kerentanan Iklim dan Analisis Kapasiti (CVCA) dan berkaitan Buku panduan di 2009 untuk membantu pengamal pembangunan memahami implikasi perubahan iklim dalam konteks pengurangan kemiskinan dan inisiatif pengurangan risiko bencana.

Sekumpulan wanita di Desa Bansi di Daerah Bawku di Utara Ghana menikmati masa yang lebih ringan semasa latihan penyertaan. Foto © CARE / Angie Dazé

Sekumpulan wanita di Desa Bansi di Daerah Bawku di Utara Ghana menikmati masa yang lebih ringan semasa latihan penyertaan. Foto © CARE / Angie Dazé

Objektif utama CVCA adalah untuk menganalisis kelemahan perubahan iklim dan keupayaan penyesuaian di peringkat komuniti, dan untuk menggabungkan pengetahuan komuniti dan data saintifik untuk memberikan pemahaman yang lebih besar mengenai kesan perubahan iklim. Buku Panduan menyediakan panduan mengenai metodologi untuk mengumpul, menganjurkan, dan menganalisis maklumat tentang keupayaan dan daya adaptasi masyarakat dan individu dan isi rumah dalam komuniti.

Buku Panduan ini direka terutamanya untuk pengamal pembangunan dan bertujuan untuk digunakan pada permulaan kitaran projek, supaya hasilnya dapat digunakan untuk menyokong reka bentuk projek penyesuaian atau kempen advokasi.

Buku Panduan ini menyediakan proses yang fleksibel dan penyertaan untuk analisis, dengan menyediakan satu rangka soalan membimbing yang meneroka faktor-faktor yang memungkinkan untuk Adaptasi Berasaskan Masyarakat (CBA) di peringkat kebangsaan, tempatan, dan isi rumah / individu. Ia termasuk perbincangan mengenai alat yang disyorkan termasuk pemetaan institusi (untuk mengenal pasti institusi yang relevan yang boleh menyokong atau menghalang usaha penyesuaian), temu ramah utama pihak berkepentingan, dan analisis dasar.

 

Alat peringkat masyarakat CARE yang mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam analisis kerentanan partisipatory yang lebih luas.

Alat peringkat masyarakat CARE yang mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam analisis kerentanan partisipatory yang lebih luas.

Kelebihan Alat CVCA

 • keupayaan untuk menyokong proses perancangan secara langsung dengan menyediakan maklumat spesifik konteks tentang kesan perubahan iklim, kelemahan tempatan, dan kapasiti penyesuaian sedia ada
 • boleh digunakan untuk menyokong penilaian nasional-wilayah, dan masyarakat
 • menyediakan panduan mengenai cara mewujudkan persekitaran yang dapat menyokong penyesuaian di peringkat tempatan dan nasional
 • ia boleh didapati dalam pelbagai bahasa: Bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis, Portugis, Bahasa Indonesia, dan Thai

Batasan Alat CVCA

 • tidak menyediakan panduan spesifik tentang cara memasukkan unjuran iklim masa depan dan maklumat saintifik lain ke dalam dialog komuniti
 • tidak memberikan panduan tentang bagaimana menangani ketidakpastian dalam data iklim dan kelemahan
 • kekurangan bimbingan mengenai cara menganalisis maklumat yang dikumpulkan (contohnya, ketidaksamaan jantina diakui sebagai penyebab kerentanan utama tetapi Buku Panduan tidak memberi arahan tentang bagaimana melaksanakan analisis jantina, walaupun cadangan untuk mengumpulkan data yang diskriminasi gender)
 • tidak menawarkan panduan terperinci mengenai cara memberi keutamaan tindakan penyesuaian

Lessons Learned

 • Pengalaman dengan alat ini menunjukkan bahawa pengguna mahukan dan memerlukan bimbingan yang lebih jelas mengenai analisa data secara umum, dan khususnya mengenai analisis jantina
 • Penting untuk mempertimbangkan integrasi perspektif ekosistem yang lebih kuat mengenai kelemahan dan keupayaan penyesuaian
 • Penglibatan yang signifikan dengan pihak berkepentingan tempatan diperlukan untuk mengumpulkan maklumat, menganalisis data, mengesahkan analisis, dan untuk permohonan dalam proses perencanaan partisipatif yang lebih luas. Panjang masa yang diperlukan untuk memohon alat ini adalah berubah-ubah berdasarkan skop projek tetapi telah berkisar sekitar 6 bulan setiap laman web
pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »