Kerentanan & Penyesuaian

Filipina. Foto © TNC

Perubahan iklim kelemahan merujuk kepada sejauh mana spesies, habitat, komuniti, atau ekosistem terdedah kepada bahaya akibat kesan perubahan iklim. Mengekalkan terumbu karang dan komuniti manusia yang bergantung kepada mereka memerlukan pemahaman tentang kelemahan mereka terhadap perubahan iklim.

Ketahanan mempunyai hubungan rapat dengan kelemahan; daya tahan ditakrifkan sebagai keupayaan sistem untuk mengekalkan fungsi dan proses utama dalam menghadapi tekanan atau tekanan dengan sama ada menentang atau menyesuaikan diri dengan perubahan. ref

Strategi penyesuaian adalah tindakan yang diambil untuk membantu masyarakat dan ekosistem untuk mengatasi atau pulih dari perubahan keadaan iklim. Pelaksanaan strategi penyesuaian membantu menyokong peningkatan daya tahan dan mengurangkan kerentanan masyarakat dan ekosistem manusia, secara lebih luas.

Risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim memerlukan perubahan kepada perancangan dan pengurusan pemuliharaan. Sebagai contoh, perubahan iklim mungkin memerlukan pengurus untuk memberi keutamaan semula yang menekankan kepada penekanan dan strategi yang digunakan untuk menangani mereka. ref Pendekatan pemuliharaan semasa mungkin tidak mencukupi untuk melindungi ekosistem semulajadi dan perkhidmatan yang mereka berikan apabila kesan iklim meningkat dan dipergiatkan, dan mungkin perlu disesuaikan untuk tempat, masa, atau pendekatan. Pendekatan semasa mungkin perlu disemak semula untuk memasukkan penyesuaian kepada perubahan iklim, atau pendekatan baru mungkin diperlukan. ref

Jalan pantai di paras laut terdedah kepada kenaikan paras laut. Foto © TNC

Jalan pantai di paras laut terdedah kepada kenaikan paras laut. Foto © TNC

Persepsi tentang apa yang menjadi dasar atau pendekatan pengurusan yang berdaya maju mungkin berubah apabila kesan iklim semakin meningkat. Sesetengah pendekatan yang dilihat tidak boleh dilaksanakan secara sosial atau kewangan hari ini, mungkin diperlukan pada masa akan datang. Sebagai contoh, sebagai tindak balas kepada kenaikan paras laut, perancangan untuk berundur yang diuruskan dan peninggalan kawasan pesisir tidak dapat difikirkan hanya 20 tahun lalu, tetapi kini dilaksanakan secara tetap di negeri-negeri pantai di Amerika Syarikat ref Di beberapa pulau kecil yang sedang membangun, menangani masalah kelemahan dan adaptasi iklim adalah penting sekarang untuk memastikan bahawa usaha perancangan pemuliharaan dan pengurusan mempunyai peluang terbaik untuk berjaya.

Alat dan kaedah yang dipilih untuk menjalankan penilaian kerentanan bergantung pada tujuan dan fokus penilaian kerentanan dan kemampuan yang ada. Halaman berikut menerangkan panduan untuk menjalankan penilaian kerentanan dan beberapa alat untuk membimbing pelaksanaan.

Translate »