Pengurusan Perikanan Reef

Pengeringan ikan mas di tepi pantai di Gouave, salah satu komuniti nelayan di Grenada. Foto © Marjo Aho

Pengurusan ikan terumbu karang yang berjaya dapat memberi manfaat sosial dan ekonomi secara langsung seperti keselamatan makanan, peningkatan keuntungan, dan kehidupan berkelanjutan untuk perikanan pihak berkepentingan.

Menguruskan perikanan terumbu karang secara mampan juga terus menyumbang kepada kesihatan keseluruhan terumbu karang, yang kemudiannya juga membantu mengekalkan perkhidmatan ekosistem seperti pelancongan, perlindungan pantai, dan nilai budaya lain.

Nelayan dari kampung Malem gillnet memancing di tepi terumbu di ombak pecah di depan kampung mereka. Foto © Nick Hall

Strategi pengurusan perikanan menyediakan tindakan khusus untuk mencapai objektif ekologi, ekonomi, dan sosial perikanan. Membangunkan strategi pengurusan untuk perikanan terumbu karang melibatkan beberapa komponen termasuk: kaedah penilaian saham, alat pengurusan perikanan, dan kaedah pengawasan dan penguatkuasaan.

Translate »