Kesan Berasaskan Tanah

Permohonan pes antibiotik SCTLD. Foto © Nova Southeastern University

Mengurangkan kesan berasaskan darat ialah strategi penting untuk melindungi terumbu karang dan komuniti yang bergantung kepada mereka. Amalan guna tanah yang sesuai adalah penting bagi pengurusan kawasan tadahan air bagi memastikan pengangkutan sedimen, nutrien dan bahan pencemar lain ke terumbu karang diminimumkan. Melibatkan diri dalam strategi pengurusan tadahan air dan perancangan tadahan air adalah tanggungjawab penting bagi pengurus terumbu karang.

Pengembangan rancangan pengurusan DAS memerlukan koordinasi dengan rakan kongsi yang berminat (pemerintah daerah dan NGO) dan pihak berkepentingan termasuk kumpulan awam dan swasta dan anggota masyarakat. Rencana biasanya terdiri dari visi bersama dan rangkaian strategi untuk mengatasi masalah yang dikenal pasti untuk ditingkatkan melalui proses perencanaan partisipatif. Pengurus terumbu karang juga dapat berinteraksi secara langsung dengan pengguna daerah aliran sungai dengan menyokong strategi khusus yang menjadi keutamaan untuk kesihatan terumbu karang.

Hui O Ka Wai Ola pensampelan kualiti air sains warganegara Bill Rathfon

Program pensampelan kualiti air sains rakyat Hui O Ka Wai Ola (Association Of The Living Waters) mengukur perairan pantai untuk bahan pencemar yang boleh membahayakan terumbu karang dan kesihatan manusia di Hawai'i. Sampel dan data yang dikumpul digunakan untuk membuat keputusan mengenai piawaian kualiti air dan rancangan pengurusan. Foto © Bill Rathfon

Jenis strategi utama yang mungkin melibatkan pengurus terumbu karang untuk mengurangkan kesan tadahan air ke atas terumbu karang termasuk:

  • Pengurangan hakisan/mendapan — Pengurus terumbu karang boleh meningkatkan kesedaran tentang implikasi kepada ekosistem marin daripada lebihan sedimen yang memasuki saluran air. Pelbagai strategi tersedia untuk mengurangkan hakisan dalam kedua-dua tetapan pertanian dan bandar, termasuk penanaman semula kawasan riparian (tepi sungai), pembajakan kontur, teres, ragut/tanaman bergilir-gilir, mengelakkan stok berlebihan, swales tumbuh-tumbuhan, saliran jalan dan perangkap sedimen (kolam penempatan, tanah lembap, dsb.). Perancangan dan reka bentuk yang mengekalkan rejim hidrologi semula jadi boleh mengelakkan banyak masalah hakisan.
  • Pengurusan kumbahan dan air ribut — Titik punca pencemaran boleh menjadi sumber tekanan yang jelas bagi ekosistem marin. Walaupun kadangkala mahal, langkah yang boleh dilaksanakan secara teknikal untuk mengurangkan kesan daripada kumbahan dan air ribut sedia ada. Loji rawatan kumbahan yang berkesan dan diurus dengan baik boleh meneutralkan atau mengalihkan banyak juzuk berbahaya ke tapak pelupusan, manakala kolam penempatan dan penapis biologi (seperti tanah lembap) boleh mengurangkan beban bahan berbahaya yang dibuang dengan air ribut. Dalam sesetengah keadaan, memanjangkan titik pelepasan lebih jauh ke luar pesisir atau ke dalam air yang lebih dalam boleh mengurangkan kesan tempatan melalui pencairan yang lebih besar. Sekiranya tiada perkhidmatan rawatan berpusat, majlis dan pemilik rumah boleh dibantu/digalakkan untuk menyelenggara sistem septik dan menukar kolam kumbahan kepada sistem septik apabila boleh. The Kajian kes bonaire menyediakan contoh strategi DAS ini.
  • Mengurangkan input kimia daripada pertanian — Baja berlebihan yang memasuki saluran air boleh membawa kepada kesan berbahaya ke atas kualiti air pantai, dan juga mengurangkan keuntungan ladang. Pengelola terumbu karang boleh membantu pengurus kawasan tadahan bekerja dengan pemilik tanah untuk memahami implikasi kewangan dan ekonomi daripada penggunaan baja yang tidak cekap dan memberi panduan tentang jenis baja dan teknik penggunaan yang optimum. Pengurus terumbu juga boleh membantu pengurus tadahan air memahami implikasi hiliran racun herba dan racun perosak yang berbeza, sesetengah daripadanya boleh sangat berbahaya kepada persekitaran marin dan akuatik dan/atau boleh menjadi sangat berterusan. Di banyak negara terdapat peraturan ketat mengenai penggunaan bahan kimia pertanian yang boleh membahayakan alam sekitar (seperti DDT dan dieldrin), dan pengurus terumbu boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang pilihan kawal selia di negara yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya.
  • Penglibatan komuniti — Komuniti tempatan dan pengguna terumbu (nelayan, pengusaha pelancongan, dsb.) adalah penerima manfaat penting dalam usaha mengurangkan tekanan ke atas terumbu karang, dan boleh menjadi rakan kongsi yang berharga dalam usaha mempengaruhi keputusan pengurusan kawasan tadahan. Pengurus terumbu karang boleh meningkatkan kawasan pilihan raya untuk pengurusan tadahan tanah yang lebih baik melalui program jangkauan dan pendidikan yang menyasarkan pihak berkepentingan terumbu. Pemantauan program atau aktiviti pengurusan penyertaan (seperti hari pembersihan tadahan atau program 'adopt-a-reef') yang melibatkan ahli komuniti adalah cara terbaik untuk melibatkan pihak berkepentingan dan mewujudkan rasa pengawasan. Pihak berkepentingan terumbu biasanya juga merupakan penduduk kawasan tadahan air, jadi membantu penduduk tempatan memahami hubungan antara tindakan mereka di darat dan hasil untuk terumbu boleh menjadi cara yang berkesan untuk mengurangkan sumber pencemaran berasaskan darat tempatan.
pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »