Panduan Lapangan Pengamal Perjanjian Pemuliharaan Laut

Projek pemulihan terumbu karang di Curieuse Marine National Park di Curieuse Island, Seychelles. Foto © Jason Houston

Panduan Lapangan Pengamal Perjanjian Pemuliharaan Laut (MCA) bertujuan untuk membawa para praktisi melalui proses langkah demi langkah untuk menyiasat, berunding, merancang, dan melaksanakan MCA. Panduan Lapangan boleh digunakan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, atau untuk melengkapkan proses lain.

Bagaimanakah Panduan Lapangan MCA Dianjurkan?

Terumbu karang di Pulau Chumbe. Foto © Chumbe Island Coral Park Ltd.

Kebanyakan projek-projek MCA melibatkan proses undang-undang formal dan proses yang dirundingkan secara tidak rasmi, kedua-duanya bergantung kepada jenis dan lokasi projek. Panduan Lapangan MCA menerangkan empat fasa umum dan beberapa sub-langkah dalam setiap fasa yang boleh digunakan secara berurutan. Walau bagaimanapun, keadaan khusus projek mungkin memerlukan para pengamal menyimpang dari pesanan ini dengan menjalankan beberapa aktiviti sebelum orang lain atau dengan kembali ke kegiatan yang telah selesai tetapi memerlukan kerja tambahan.

Fasa utama Panduan Lapangan MCA termasuk:

  • Fasa 1: Analisis kelayakan
  • Fasa 2: Penglibatan
  • Fasa 3: Reka Bentuk Kontrak
  • Fasa 4: Pelaksanaan

Selepas setiap fasa, dan sebahagian besar sub-langkah Tahap 1, terdapat jadual contoh yang bertujuan untuk membantu pengamal menggambarkan bagaimana penemuan dapat diringkaskan. Lembaran kerja ringkasan untuk fasa dan sub-langkah boleh didapati di bahagian Sumber di bawah.

Senarai Semak Panduan Lapangan MCA disediakan di setiap halaman Panduan Lapangan untuk membantu para pengamal mengesan di mana mereka sedang dalam proses.

Siapa yang boleh menggunakan Panduan Lapangan MCA?

Gili Trawangan, Indonesia. Foto © Jay Udelhoven / TNC

Panduan Lapangan MCA boleh digunakan oleh penyokong konservasi dan pemegang hak untuk menilai, memulakan, mengkaji, dan melaksanakan MCA di tapak lapangan atau skala yang lebih besar. Penyokong konservasi boleh, tetapi tidak terhad kepada entiti kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), perniagaan mesra alam, dan juga individu dan kumpulan masyarakat. Pemilik hak (secara kolektif pemilik, pengurus, dan pengguna lautan dan kawasan pantai dan sumber) boleh, tetapi tidak terhad kepada individu dan keluarga persendirian, komuniti tempatan, pengguna dan kumpulan masyarakat, dan entiti kerajaan. Entiti mana yang menilai, memulakan, mengkaji dan melaksanakan MCA adalah khusus projek.

Panduan Field dibangunkan dengan menggunakan maklumat dan kajian kes dari negara-negara membangun, negara maju, dan maju, sesuai untuk digunakan dalam ketiga-tiga pengaturan ini. Panduan Lapangan bertujuan untuk digunakan oleh pengamal pemuliharaan dan pemegang hak.

Entiti-entiti mana-mana yang mesti menilai secara sah, meluluskan, dan melaksanakan MCA bergantung kepada rangka kerja undang-undang khusus di mana MCA diwujudkan. Sekurang-kurangnya, penyokong pemuliharaan dan pemegang hak mesti menilai dan meluluskan MCA. Sering sekali, adalah idea yang baik jika beberapa agensi kerajaan, termasuk tahap pemerintahan yang berbeza, dan ahli komuniti tempatan dimasukkan ke dalam proses MCA walaupun ia tidak diperlukan secara sah. Akhirnya, setelah semua pihak berkepentingan langsung dan tidak langsung mengkaji semula dan menerima MCA sebelum pelaksanaannya kemungkinan akan membuat dukungan jangka panjang dan pelaksanaan proyek lebih mudah dan lebih berhasil.

Apabila komuniti atau kerajaan tempatan adalah penyokong pemuliharaan atau pemegang hak untuk sesuatu MCA, mereka akan mempunyai peranan langsung dalam penilaian, pembangunan, dan kelulusan MCA. Jika komuniti atau kerajaan tempatan memulakan MCA, maka mereka mungkin akan memimpin dalam proses penilaian, pembangunan, dan kelulusan. Jika orang lain memulakan MCA, maka komuniti dan kerajaan tempatan akan menjadi penerima maklumat dan permintaan yang berkaitan dengan MCA. Sekiranya komuniti atau kerajaan tempatan tidak terlibat secara langsung dalam MCA, tetapi mungkin terjejas oleh pelaksanaan MCA, maka amalan terbaik menentukan bahawa mereka dirujuk dan diberi peluang untuk input pada beberapa titik semasa proses penilaian dan pembangunan.

Satu atau lebih entiti kerajaan juga boleh terlibat secara langsung dalam MCA sebagai penyokong konservasi atau sebagai pemegang hak. Oleh itu, entiti kerajaan boleh mengambil tanggungjawab untuk menilai, membangunkan, dan melaksanakan projek-projek MCA. Jika entiti kerajaan tidak terlibat secara langsung dalam projek MCA, entiti kerajaan mungkin masih mempunyai peranan pengawasan untuk memastikan pihak-pihak dalam perjanjian merawat satu sama lain secara adil, telah mengenal pasti dan menyumbang semua isu dan keperluan yang diperlukan, dan umumnya bertindak mengikut undang-undang.

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks
Translate »