Reka bentuk MPA yang berdaya tahan

Projek pemulihan terumbu karang di Curieuse Marine National Park di Curieuse Island, Seychelles. Foto © Jason Houston

Direka dengan baik dan MPA berkesan diuruskan memainkan peranan penting dalam mencapai penggunaan sumber marin secara mampan pada pelbagai skala.​ ref Rangkaian MPA yang semakin mantap sedang dilaksanakan untuk meningkatkan faedah pemuliharaan di seluruh kawasan yang lebih luas dan untuk menyebarkan risiko kemungkinan kehilangan biodiversiti di mana-mana satu kawasan. Peningkatan dari MPA individu kepada rangkaian MPA yang berdaya tahan membolehkan perlindungan spesies dan habitat sebagai tambahan kepada penyelenggaraan proses, struktur, dan fungsi ekologi.

Bahagian ini memperkenalkan pengurus terumbu karang kepada prinsip daya tahan utama dan cadangan untuk menyokong pembangunan daya tahan rangkaian MPA. Prinsip ini boleh membantu rangkaian MPA mencapai pelbagai objektif, termasuk kemampanan perikanan, pemuliharaan biodiversiti, dan daya tahan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman lain. Prinsip dan cadangan ini boleh digunakan pada MPA sedia ada atau digunakan untuk merancang rangkaian MPA masa hadapan dan boleh digunakan pada sebarang skala. Penggabungan syor ini memberikan peluang terbaik bahawa terumbu karang dalam MPA akan bertahan daripada gangguan dan terus menyediakan barangan dan perkhidmatan penting kepada masyarakat.

Apakah Prinsip Rekabentuk Rangkaian MPA?

Prinsip reka bentuk MPA berdaya tahan memberikan panduan tentang cara mereka bentuk rangkaian MPA atau MPA yang berdaya tahan. Prinsip biofizikal dan sosioekonomi biasanya digunakan untuk memaklumkan reka bentuk dan pengurusan MPA. Prinsip biofizikal bertujuan untuk mencapai objektif biologi dengan mengambil kira proses biologi dan fizikal utama; manakala prinsip sosio-ekonomi bertujuan untuk memaksimumkan faedah dan meminimumkan kos kepada masyarakat tempatan dan industri mampan.

Bahagian ini menerangkan prinsip reka bentuk MPA berdaya tahan yang mengintegrasikan perikanan, kepelbagaian biologi, dan objektif iklim.

REKOMENDASI ​​DESIGN

Adalah disyorkan bahawa pengurus menyasarkan untuk melaksanakan prinsip daya tahan selengkap mungkin dan mengutamakan larangan aktiviti yang merosakkan dan penyebaran risiko melalui perwakilan dan replikasi jenis habitat. Cadangan mengenai saiz dan jarak minimum MPA dan melindungi kawasan kritikal sering boleh dilaksanakan dengan kurang maklumat.

Selalunya terdapat jurang maklumat, dan faktor budaya dan politik yang menghalang penggunaan penuh semua cadangan reka bentuk. Walau bagaimanapun, penggunaan prinsip-prinsip yang boleh dilaksanakan meningkatkan kemungkinan untuk melindungi keseluruhan julat habitat spesies yang tidak diketahui, dan proses kepentingan; dan dengan itu, menyokong daya tahan sebagai tindak balas kepada gangguan.

Merekabentuk Rangkaian MPA

Klik imej untuk melihat.

Cadangan reka bentuk khusus daripada Merekabentuk Rangkaian Kawasan Terlindung Marin untuk Mencapai Objektif Perikanan, Biodiversiti dan Perubahan Iklim dalam Ekosistem Tropika: Panduan Pengamal terdapat dalam bahagian berikut. Panduan ini menyediakan set prinsip biofizikal bersepadu untuk membantu pengamal mereka bentuk rangkaian kawasan perlindungan marin yang berdaya tahan untuk mencapai objektif seperti kemampanan perikanan, pemuliharaan biodiversiti, dan daya tahan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim.

Translate »