Pemantauan

Staghorn Corals di Cane Bay, St. Croix. Foto © Kemit-Amon Lewis / TNC

Menjejak dan menilai kemajuan atau kejayaan adalah salah satu aspek terpenting dalam projek pemulihan. Pemantauan berkala membolehkan kami mengenal pasti sama ada objektif projek telah dipenuhi dan sama ada pendekatan dan metodologi tertentu berfungsi dengan baik atau perlu diperbaiki. Ia juga mengukur kemajuan yang boleh disampaikan kepada rakan kongsi berkepentingan dan boleh memberikan ketelusan semasa proses. Ia juga sering diperlukan sebagai sebahagian daripada proses kebenaran.

Panduan Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang

Panduan Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang Sept 2020Konsortium Pemulihan Karang (CRC) Kumpulan Kerja Pemantauan baru-baru ini membangunkan Panduan Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang untuk menyediakan panduan komprehensif untuk memantau usaha pemulihan terumbu karang dan menilai kemajuan ke arah matlamat pemulihan.

Kejayaan pemulihan akhirnya bergantung pada matlamat pemulihan dan oleh itu mungkin kelihatan berbeza untuk setiap projek pemulihan. Akibatnya, metrik kejayaan boleh khusus untuk koloni karang, berkaitan dengan fungsi terumbu karang yang luas atau merujuk kepada parameter sosioekonomi. Tiada pendekatan "satu saiz untuk semua" untuk menentukan dan memantau kejayaan usaha pemulihan terumbu karang. Walau bagaimanapun, kekurangan pendekatan dan metrik piawai untuk pemantauan telah menghalang keupayaan untuk membandingkan kejayaan merentas program yang berbeza dan memaklumkan secara tepat bidang pemulihan terumbu karang.

Untuk menangani isu itu, Panduan Pemantauan Pemulihan Terumbu Karang CRC membentangkan dua kategori metrik yang luas:

  1. . Metrik Universal yang dicadangkan sebagai set minimum metrik yang harus dipantau oleh semua projek pemulihan, tanpa mengira matlamat atau objektif projek.
  2. . Metrik Berasaskan Matlamat yang boleh disesuaikan dengan matlamat tertentu.
Pemantauan Florida Keys. Foto © Elizabeth Shaver

Menggunakan transek tali pinggang 2 meter untuk memantau terumbu di Florida Keys, Amerika Syarikat. Foto © Elizabeth Shaver

Di luar pilihan metrik yang sesuai, membangunkan pelan pemantauan untuk pemulihan terumbu karang juga melibatkan:

  • Menentukan data asas, kawalan dan tapak rujukan
  • Memilih reka bentuk persampelan yang sesuai (cth, rawak berbanding tetap)
  • Berhati-hati mempertimbangkan jangka masa pemantauan kerana metrik dan reka bentuk pensampelan akan berkembang

Kaedah Pemantauan

Kaedah untuk memantau usaha pemulihan terumbu karang diadaptasi daripada kaedah tinjauan terumbu tradisional. Biasanya, ini termasuk:

  • Data berasaskan koloni (cth, pengesanan in-situ, mozek, pensampelan genetik, penjejakan nasib karang)
  • Data persekitaran (cth, pembalak in-situ, sumber data akses terbuka, komputer selam/termometer)
  • Data ekologi (cth, transek, kuadrat, tinjauan penyelam jelajah)
  • Data sosio-ekonomi (cth, tinjauan dalam talian, temu bual secara peribadi)
Diver pemantauan koloni donor Acropora cervicornis. Foto © Elizabeth Goergen, NOVA Southeastern University

Diver pemantauan koloni donor Acropora cervicornis. Foto © Elizabeth Goergen, NOVA Southeastern University

Kursus Pemulihan Reef Terumbu Karang

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menjalankan pemantauan terumbu karang dan panduan pemantauan ini, lihat Pelajaran 7 Kursus Dalam Talian Pemulihan Terumbu Karang.

Translate »