Pencemaran Air Buangan

Paip pembetung bawah air. Foto © Grafner/iStock

Pencemaran air sisa adalah ancaman yang semakin meningkat kepada manusia dan terumbu karang. Pengurus marin boleh berhadapan dengan beberapa cabaran dalam melindungi terumbu karang daripada pencemaran air sisa, yang boleh merangkumi jurang pembiayaan dan data, kekurangan perhatian terhadap topik, kekurangan bidang kuasa dan dasar yang sesuai, dan ketidakberkesanan strategi pemuliharaan tradisional untuk menangani pencemaran air sisa. . ref

Untuk membantu pengurus marin memahami topik pencemaran air sisa dan mula menangani beberapa cabaran ini, Kit Alat Pencemaran Air Sisa ini menyediakan maklumat tentang cara pencemaran air sisa mengancam kesihatan lautan dan manusia, cara ia diuruskan dan cara pengurusan boleh dipertingkatkan untuk melindungi persekitaran pantai. . Secara khusus, maklumat dan strategi yang dibentangkan bertujuan untuk menyediakan pengurus terumbu pengenalan kepada pencemaran air sisa lautan untuk membantu mereka mempertimbangkan strategi pemantauan dan pengurusan yang paling sesuai untuk tapak mereka dan mula melibatkan pihak berkepentingan, pembuat keputusan dan sektor lain untuk mengurangkan air sisa pencemaran di lautan.

Selain halaman web ini, teroka kajian kes mengetengahkan strategi pengurusan yang berkaitan, jurnal ringkasan artikel sains terkini, kepantasan diri kursus dalam talian, Dan Siri Kumbahan Lautan—webinar dan acara dalam talian untuk membincangkan dan membongkar isu besar pencemaran air sisa dan pendekatan inovatif menanganinya.

Juga, periksa perpustakaan sumber daripada rakan kongsi kami, Ocean Sewage Alliance, sebuah kolektif organisasi dan saintis yang komited untuk mengurangkan ancaman kumbahan dan jenis pencemaran air sisa lain di lautan kita. Pustaka ini mengandungi ringkasan, pangkalan data, penerbitan, alatan, video dan banyak lagi.

Jika anda mempunyai idea untuk kandungan baharu dipaparkan dalam mana-mana format sumber kami (cth, kajian kes, artikel jurnal, webinar, kursus dalam talian atau kit alat ini), sila kongsikannya dengan resilience@tnc.org.

Translate »