Kerjasama dan Komunikasi

Paip pembetung bawah air. Foto © Grafner/iStock

Kerjasama

Pencemaran air sisa merupakan masalah yang kompleks, kerana ia merentasi pelbagai landskap (iaitu, rabung ke terumbu) dan pelbagai sektor atau disiplin (cth., kesihatan awam, alam sekitar dan kerja/infrastruktur awam).

Disebabkan oleh kesan rentas pencemar ini, untuk menanganinya dengan berkesan, pengurus marin perlu melihat melangkaui disiplin pengurusan terumbu mereka dan bekerjasama dengan rakan sekerja dalam pelbagai sektor yang biasanya terpencil. Sektor ini termasuk kesihatan awam, sanitasi, kedermawanan dan kejuruteraan. Rakan kongsi penting lain termasuk pengurus kawasan pantai dan kawasan tanah tinggi bersebelahan, lembaga pelancongan, utiliti dan penggubal dasar.

Pendekatan bersepadu menawarkan cara yang diselaraskan dan saling berkaitan untuk menyertai sektor ini bagi menangani masalah yang kompleks ini. Terdapat pelbagai jenis pihak berkepentingan yang boleh terlibat semasa melaksanakan pendekatan bersepadu terhadap pencemaran air sisa, yang masing-masing membawa kemahiran yang berbeza ke meja. Terokai grafik di bawah untuk mengetahui tentang kumpulan pemegang kepentingan yang berbeza yang boleh terlibat semasa melaksanakan program pemuliharaan dan sanitasi bersepadu. ref

Kumpulan pemegang kepentingan yang berbeza yang boleh terlibat semasa melaksanakan program pemuliharaan dan sanitasi bersepadu. Sumber: Wenger et al. 2023

Kumpulan pemegang kepentingan yang berbeza yang boleh terlibat semasa melaksanakan program pemuliharaan dan sanitasi bersepadu. Sumber: Wenger et al. 2023

Kerjasama merentas sektor menyediakan peluang yang baik untuk membawa suara dan penyelesaian baharu ke hadapan, serta memperkukuh dan menambah baik penyelesaian yang mencipta pelbagai faedah. ref Apakah "kelihatan" kerjasama merentas sektor bergantung pada keperluan pengurus dan konteks setempat. Di bawah kami telah memberikan maklumat tentang perkara yang perlu dipertimbangkan apabila bekerjasama dengan beberapa kumpulan ini: pengurus sumber daratan, komuniti, sektor WASH, pembuat dasar dan industri.

 

Bekerjasama dengan Pengurus Sumber Terestrial

A pendekatan pengurusan 'ridge-to-karang' menghubungkan tindakan pengurusan di darat dengan perairan pantai untuk penyelesaian bersepadu merentas kawasan tadahan air dan merentasi agensi. Projek rabung ke terumbu berfungsi untuk meningkatkan pengurusan air sisa secara serentak dan mengurangkan pencemaran berasaskan darat, sekali gus memberikan manfaat kepada terumbu karang, ekosistem daratan dan manusia. Pengurus marin boleh mempertimbangkan cara membina hubungan dengan rakan sekerja pedalaman mereka untuk bekerjasama dalam projek pengurangan air sisa seperti meningkatkan permukaan telap, tumbuh-tumbuhan dan tanah lembap yang dibina yang akan memperlahankan atau menghentikan aliran bahan pencemar ke lautan.

terumbu australia

Pendekatan bersepadu yang menghubungkan tindakan pemuliharaan merentasi daerah aliran sungai memberikan manfaat kepada terumbu karang. Foto © Jordan Robins / Peraduan Foto TNC 2019

 

Melibatkan Komuniti dalam Pemantauan dan Advokasi

Melibatkan ahli komuniti dalam pemantauan air sisa boleh membantu mereka melihat masalah secara langsung dan mendorong mereka untuk berkhidmat sebagai juara untuk menyampaikan penemuan dan membina sokongan untuk penyelesaian. Ia juga menyediakan sokongan yang amat diperlukan kepada pengurus di lapangan dan boleh memudahkan perkongsian dengan universiti, pertubuhan bukan kerajaan, agensi kerajaan dan penyelidik tempatan.

Lihat ini kajian kes mengenai penciptaan Air Kerja 4, sebuah konsortium rakan kongsi yang dibangunkan untuk mewujudkan pekerjaan dan menangani pencemaran air sisa melalui penggantian kolam kumbahan di Negeri Hawaii.

 

Bekerjasama dengan Sektor WASH

Berkongsi kepakaran antara pemuliharaan dan pengamal Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) adalah penting untuk membangunkan penyelesaian sanitasi yang mampan. Inisiatif WASH meningkatkan akses orang ramai kepada air bersih untuk diminum dan pelupusan sisa manusia dengan selamat dan meningkatkan kesedaran tentang amalan kebersihan yang baik untuk mengurangkan penularan penyakit. Inisiatif ini boleh merangkumi pelbagai jenis projek:

  • Program pendidikan di sekolah dan komuniti
  • Sumbangan sabun atau penapis air
  • Kerjasama dengan syarikat dan pekerja tempatan untuk membina dan menyelenggara tandas atau jamban
  • Kerjasama dengan kerajaan tempatan untuk mewujudkan amalan terbaik dalam menangani sisa manusia
  • Aktiviti penyelidikan dan pembelajaran

Oleh kerana tumpuan sektor WASH terhadap akses kepada air minuman dan sanitasi yang selamat, keutamaan mereka mungkin tertumpu pada keperluan dan penyelesaian segera berbanding kesan alam sekitar atau punca besar pencemaran. Walau bagaimanapun, kerjasama antara profesional alam sekitar dan WASH mempunyai kemungkinan untuk saling menguntungkan dan mengenal pasti penyelesaian yang membantu manusia dan alam semula jadi.

 

Melibatkan pembuat dasar

Dasar air sisa mungkin menjadi keutamaan atau tidak, bergantung pada konteksnya. Walau bagaimanapun, mewujudkan dasar yang menangani kesihatan awam dan alam sekitar adalah penting untuk mengurangkan pencemaran air sisa. Apabila menyelaraskan atau membangunkan peraturan mengenai pencemaran air sisa, langkah kritikal termasuk: ref

  • Mewujudkan mandat dan tanggungjawab yang jelas untuk agensi yang bertanggungjawab ke atas sanitasi, perlindungan alam sekitar, dan penyelarasan sektor swasta. ref
  • Membangunkan kapasiti dalam kerajaan untuk memimpin, merumus, melaksana, memantau dan menilai dasar merentas sektor. ref
  • Menggerakkan sumber yang mencukupi untuk kerja berdasarkan konteks dan keperluan tertentu.
  • Menggunakan mekanisme penyelarasan peringkat tinggi seperti majlis atau jawatankuasa.
  • Menggalakkan pengaturan tadbir urus formal dan mekanisme tidak formal yang memudahkan komunikasi dan kerjasama antara pihak berkuasa kerajaan dan institusi lain.

Mewujudkan badan penyelarasan khusus untuk pencemaran air sisa juga boleh menjadi mekanisme yang berkuasa untuk menyelami lebih mendalam isu khusus konteks, memberikan nasihat dasar dan memastikan strategi pencemaran air sisa berjaya. Badan penyelaras untuk mengurangkan pencemaran air sisa boleh mengambil pelbagai bentuk dan peranan. Contohnya badan penasihat kerajaan boleh memastikan dasar diselaraskan dan diperlengkapkan, melibatkan diri dengan pihak berkepentingan, membangunkan strategi pelaksanaan dasar, mengesyorkan mekanisme pembiayaan, dan menyelaraskan aktiviti di seluruh peringkat kerajaan. ref

Baca Kerja-4-Air kajian kes untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsortium unik rakan kongsi yang merekrut dan melatih tenaga kerja baharu untuk memasang dan menyelenggara sistem sanitasi pembetungan. Perintis ini berfungsi sebagai model untuk mencipta program latihan untuk beribu-ribu pekerja baharu dan akan membantu Negeri Hawaii membuat kemajuan ke arah matlamatnya untuk menggantikan 88,000 kolam kumbahan dengan sistem pembetung menjelang 2050.

 

Bekerja dengan Industri

Pelbagai industri seperti komersial, perikanan, pelancongan, pemaju, dan sektor swasta boleh memainkan peranan dalam mengurangkan pencemaran air sisa. Sebagai contoh, sektor industri pelancongan mungkin mempunyai tanggungjawab untuk mengawal sisa mereka sendiri seperti di atas kapal persiaran atau harta hotel. Kejayaan mereka juga bergantung kepada kualiti air yang baik dan oleh itu mereka mungkin menjadi rakan kongsi yang bersemangat dalam mengurangkan pencemaran. Industri lain yang terlibat dalam sanitasi, utiliti, dan teknologi sekeliling juga boleh memainkan peranan dan melihat peluang untuk perniagaan baharu dalam pengurusan sisa.

Komunikasi

Pantang larang berpanjangan di sekitar sisa manusia menimbulkan cabaran khusus untuk berkomunikasi tentang pencemaran air sisa. Mengambil masa untuk memahami pantang larang ini dan pendapat dan perasaan khalayak anda tentang sisa manusia, amalan penghapusan dan pengurusan sisa adalah penting untuk membangunkan penyelesaian yang berjaya dan mendapatkan sokongan atau sokongan daripada khalayak sasaran anda. Untuk pencemaran air sisa, menyiasat skop masalah adalah titik permulaan yang baik untuk mengenal pasti cabaran tempatan dan mewujudkan matlamat yang sesuai. Cabaran lain ialah melibatkan komuniti supaya mereka menyokong dan/atau mengambil bahagian dalam penyelesaian sanitasi anda. Memotivasikan orang untuk bertindak tidak berlaku dengan cepat. Komunikasi strategik boleh membantu menangani cabaran ini.

Komunikasi strategik adalah penggunaan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Ia berfokus untuk menyampaikan mesej yang tepat kepada orang yang tepat (atau penonton) pada waktu yang tepat melalui saluran yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan ini dapat membantu pengurus dan pengamal laut membina sokongan, meningkatkan kesedaran, menjana dana, memperkuat hubungan, dan mempengaruhi tingkah laku dan pendapat umum untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tindakan jangka pendek di sepanjang jalan. Apa pun keperluannya, ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan komunikasi anda disasarkan, disesuaikan, dan tepat pada masanya:

proses komunikasi strategik dengan logo 2021

 

Kulit buku kerja Comms

Klik pada gambar di atas untuk mengakses panduan

. Komunikasi Strategik untuk Pemuliharaan panduan boleh membimbing anda melalui proses perancangan ini untuk membangunkan pelan komunikasi untuk mencipta perubahan bagi isu pencemaran air sisa anda. Ia menyediakan panduan komunikasi, contoh, dan lembaran kerja perancangan.

Untuk contoh cara komunikasi boleh membantu mengurangkan pencemaran air sisa, teroka kajian kes ini dari Long Island, N.Y., Amerika Syarikat di mana pengurus menggunakan tinjauan pendapat dan kumpulan fokus untuk membangunkan mesej utama dan menentukan strategi komunikasi pihak berkepentingan terbaik untuk menangani pencemaran nitrogen.

Pelajaran tambahan boleh dipelajari daripada strategi perubahan tingkah laku, juga dikenali sebagai pemasaran sosial atau reka bentuk berpusatkan tingkah laku. Terokai sumber daripada bengkel Reka Bentuk Berpusatkan Tingkah Laku untuk Pencemaran Air Sisa baru-baru ini, Rangkaian Ketahanan Terumbu dihoskan bersama Rare dan yang lain untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara anda boleh memanfaatkan cerapan tingkah laku untuk mengubah tingkah laku.

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »