Perjanjian Pemuliharaan Laut

Projek pemulihan terumbu karang di Curieuse Marine National Park di Curieuse Island, Seychelles. Foto © Jason Houston

Pengenalan kepada Perjanjian Pemuliharaan Laut

Sepanjang beberapa tahun yang lalu, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) telah menyedari bahawa penciptaan kawasan perlindungan formal mungkin tidak mencukupi untuk melindungi lautan dan kepelbagaian biodiversiti pesisir, khususnya di kawasan yang telah diberikan hak kepada pemilik dan pengguna tertentu. Untuk menangani ini, NGO semakin mengintegrasikan Perjanjian Konservasi Marin (MCA) ke dalam usaha perlindungan lautan dan pantai untuk memberikan penjamin yang lebih besar untuk kejayaan jangka panjang.

Rumah persinggahan eko di Chumbe Island Chumbe Island Coral Park

Rumah persinggahan eko di Pulau Chumbe. Hasil daripada aktiviti eko-pelancongan disalurkan kembali kepada pemuliharaan, pendidikan dan penyelidikan. Foto © Taman Karang Pulau Chumbe

MCA ditakrifkan sebagai:
Mana-mana perkiraan kontrak formal atau informal yang bertujuan untuk mencapai matlamat pemuliharaan lautan atau pantai yang mana satu atau lebih pihak (biasanya pemegang hak) secara sukarela berkomitmen untuk mengambil tindakan tertentu, menahan diri dari tindakan tertentu, atau memindahkan hak dan tanggungjawab tertentu sebagai pertukaran untuk satu atau lebih banyak pihak lain (biasanya entiti berorientasikan pemuliharaan) secara sukarela berkomitmen untuk menyampaikan insentif ekonomi eksplisit (langsung atau tidak langsung) yang jelas.

Takrif MCA di atas mempunyai tujuh unsur berbeza, yang termasuk:

 1. mekanisme perjanjian (sebarang pengaturan kontrak formal atau tidak rasmi) yang bertujuan untuk dicapai
 2. matlamat pemuliharaan (tujuan pemuliharaan lautan atau pantai) di mana
 3. pemegang hak (satu atau lebih pihak) menubuhkan
 4. perjanjian pemuliharaan (berkomitmen secara sukarela untuk mengambil tindakan tertentu, menahan diri dari tindakan tertentu, dan / atau memindahkan hak dan tanggungjawab tertentu)
 5. in pertukaran untuk
 6. entiti berorientasikan pemuliharaan (satu atau lebih pihak lain) secara sukarela memberikan komitmen
 7. insentif ekonomi (insentif eksplisit, sama ada langsung atau tidak langsung).

Jadual ringkasan di bawah mengenal pasti elemen utama dan pemboleh ubah MCA. MCA boleh dimeterai oleh kerajaan, komuniti, entiti persendirian, dan individu perseorangan. Mereka adalah berdasarkan terma dan syarat yang dipersetujui, sering pendekatan bawah, dan termasuk insentif quid-pro-quo di mana semua pihak menerima faedah.

1. MEKANISME PERJANJIAN *
• Perjanjian Jual Beli
• Pajakan
• Lesen
• Permit
• Konsesi
• Lekapan
• Kontrak

Tidak rasmi:
• Handshakes
• Surat
• Memorandum Persefahaman
• Memorandum Perjanjian
• Perjanjian Kerjasama
• Perjanjian Pengurusan bersama
• Understanding Verbal
2. GOAL KONSERVASI **
• Kembalikan dan melindungi terumbu
• Memulihkan dan menguruskan perikanan secara mampan
• Melindungi pantai
• Mengekalkan biodiversiti
• Memelihara tapak kebudayaan
• Menggalakkan pelancongan yang mampan
3. PEMEGANG KANAN ***
Pemilik, Pengurus, atau Pengguna:
• Agensi-agensi kerajaan
• Individu dan keluarga perseorangan
• Komuniti kumpulan komuniti atau pengguna
• Perniagaan
4. KOMITMEN PENGELUARAN ****
Ambil tindakan:
• Kawasan rondaan
• Kembalikan habitat
• Membangunkan pelan pengurusan

Menahan diri dari tindakan:
• Hentikan menangkap ikan
• Berhenti menggunakan gear yang merosakkan
• Menghentikan penuaian penyu

Hak / tanggungjawab pemindahan:
• Hak pengurusan
• Hak pelancongan
• Hak memancing
5. ANTARABANGSA
6. ENTITI KONSERVASI ***
• NGO
• Perniagaan
• Kerajaan
• Kumpulan komuniti
7. INSENTIF EKONOMI ****
• Tunai
• Geran
• Pekerjaan
• Khidmat sosial
• Infrastruktur
• Latihan
• Bekalan
• Peralatan
* Boleh menjadi istilah yang ditentukan atau tidak ditentukan; boleh menjadi jangka panjang (lebih daripada 10 tahun) atau jangka pendek (kurang daripada 10 tahun).
** Membentuk hasil projek yang diingini.
*** Buat pihak-pihak untuk perjanjian itu.
**** Buat faedah projek yang dijamin untuk kedua-dua pihak.

Contoh-contoh umum MCA termasuk pajakan, lesen, easement, perjanjian pengurusan, perjanjian pembelian dan penjualan, konsesi, dan kontrak. NGO telah menggunakan MCA untuk membantu menguruskan kawasan tertentu, kaedah penuaian, dan akses kepada sumber. Upaya-upaya ini telah melindungi biodiversiti laut yang penting sambil meletakkan NGO sebagai pemegang kepentingan yang berorientasi dan penyelesaian dengan pemerintah dan masyarakat yang bertanggungjawab membuat keputusan.

Hubungan antara MCA dan MPA

Perjanjian Pemuliharaan Laut dan Kawasan Perlindungan Marin (MPA) berbeza, tetapi sering boleh membawa kepada perkara yang sama. MPA formal sering ditubuhkan oleh entiti kerajaan melalui undang-undang atau dasar. Sebaliknya, MCA dibentuk di antara entiti yang berbeza, biasanya pemilik atau pengguna sumber dan NGO. Walau bagaimanapun, kedua-dua MPA dan MCA boleh digunakan untuk melindungi tapak dan sumber-sumber tertentu. MCA juga boleh digunakan untuk melengkapkan dan menambah bilangan dan keberkesanan MPA formal apabila penubuhan MPA tambahan tidak mungkin. Di bawah keadaan tertentu, MCA boleh digunakan sebagai pemangkin untuk penubuhan rasmi MPA atau dapat menyediakan mekanisme untuk penglibatan pihak berkepentingan tempatan dalam pengurusan kerjasama MPA.

Projek Bidang MCA

Terdapat banyak projek MCA yang ada di seluruh dunia. Salah satu projek MCA yang terkenal ialah Taman Coral Pulau Chumbe di Tanzania. Satu lagi contoh adalah Perjanjian Pemuliharaan Laut Indonesia, yang menggambarkan bagaimana beberapa syarikat untuk keuntungan yang boleh bekerja dengan NGO tempatan dan nelayan tempatan untuk mencapai perjanjian yang melindungi terumbu karang, kawasan perikanan, dan mata pencaharian nelayan, sehingga memberi manfaat kepada semua pihak.

Sebelum melancarkan projek MCA, para pengamal harus mempunyai pemahaman yang mantap mengenai cara-cara di mana unsur-unsur utama MCA dapat dicampur dan dipadankan untuk memenuhi keadaan khusus projek. Klik disini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai membangunkan perjanjian pemuliharaan laut.

Panduan Lapangan Pengamal Perjanjian Pemuliharaan Laut

Panduan Lapangan Pengamal untuk Perjanjian Pemuliharaan Marin telah dibangunkan melalui kerjasama antara The Nature Conservancy dan Conservation International. Ia bertujuan untuk membawa pengamal melalui proses langkah demi langkah untuk menyiasat, berunding, mereka bentuk dan melaksanakan MCA.

Panduan Lapangan Pengamal untuk MCA

Klik pada gambar di atas untuk mengakses panduan

Fasa utama Panduan Lapangan MCA termasuk:

 • Fasa 1: Analisis kelayakan
 • Fasa 2: Penglibatan
 • Fasa 3: Reka Bentuk Kontrak
 • Fasa 4: Pelaksanaan

Panduan Lapangan boleh digunakan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, atau untuk melengkapkan proses lain.

Translate »