. Konsortium Pemulihan Terumbu Karang Kumpulan Kerja Genetik menyediakan webinar pada kertas yang diterbitkan baru-baru ini Pertimbangan untuk memaksimumkan potensi penyesuaian populasi karang yang dipulihkan di Atlantik barat. Makalah ini memberikan nasihat praktikal untuk pengamal pemulihan dan pengurus sumber ketika membuat keputusan mengenai spesies apa yang harus dikerjakan, berapa genotip yang perlu disertakan di taman asuhan kanak-kanak, dan bagaimana merancang plot penanaman untuk meningkatkan peluang kejayaan persenyawaan silang. Dr. Iliana Baums, Dr. Mikhail Matz dan Dr. Margaret Miller memberikan ringkasan cadangan kumpulan kerja dan sesi soal jawab yang tegas.

Sumber: 

Pertimbangan untuk memaksimumkan potensi penyesuaian populasi karang yang dipulihkan di Atlantik barat

Penyelidikan dan Pemulihan Semula Genetik Coral

Kumpulan Kerja Genetik CRC

Kandungan pemulihan

Jawapan kepada Q&A webinar dari pembentang

 

Translate »