Pemantauan dan Penilaian

Pulau Kofiau, Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Foto © Jeff Yonover

Pemantauan dan penilaian adalah alat penting untuk pengurusan yang berkesan dan dapat memberikan maklumat untuk mengesan perubahan dalam keadaan yang mungkin mencetuskan respon manajemen, menentukan penyebab perubahan kebimbangan, dan menilai keberkesanan tindakan manajemen. 

Pemantauan melibatkan pengukuran berulang sepanjang masa, biasanya dengan tujuan untuk mengesan perubahan, seperti kecenderungan penutup karang atau kelimpahan ikan (misalnya, herbivora). Penilaian merujuk kepada pengukuran satu kali pemboleh ubah yang berkaitan dengan keadaan atau tekanan ekologi atau sosial. Sebagai contoh, tinjauan satu kali terhadap terumbu karang yang rusak oleh pendaratan kapal akan dianggap sebagai penilaian, sedangkan meninjau lokasi terumbu karang yang sama setiap tahun menggunakan kaedah serupa adalah pemantauan. Penilaian ketahanan adalah contoh yang biasa digunakan oleh pengarang terumbu untuk menilai ketahanan relatif dari laman web yang berbeza.

Bahagian ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana merancang program pemantauan terumbu yang berbeza dan melakukan penilaian ketahanan terumbu. Untuk maklumat yang lebih mendalam, ikuti Kursus Daya Tahan Coral Reef Online. Baca penerangan kursus or mendaftar dalam kursus.

Penyelam mengawasi terumbu di Florida Keys. Foto © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank

Penyelam mengawasi terumbu di Florida Keys. Foto © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank

Translate »