Merancang Pelan Pemantauan

Terumbu karang Palau adalah sebahagian daripada sistem besar yang saling berkaitan yang menghubungkan Mikronesia dan Pasifik Barat. Foto © Ian Shive

Pemantauan dirancang untuk mengesan atau mengukur perubahan organisma terumbu karang dari masa ke masa. Lima langkah utama rancangan pemantauan merangkumi: 

01 Objektif Penetapan Ikon

1: Menetapkan Objektif:

Pengurus harus memutuskan maklumat apa yang diperlukan untuk menyokong tujuan pengurusan mereka. Tujuan rancangan pemantauan akan memandu pemilihan pemboleh ubah yang perlu disertakan. 

02 Ikon Memilih Pemboleh ubah

2: Memilih Pemboleh ubah

Rancangan pemantauan yang paling menjimatkan memberi tumpuan kepada pemboleh ubah yang menunjukkan trend ciri sistem yang menarik bagi pengurus dan mencetuskan tindak balas pengurusan. Ini mungkin tertumpu pada komponen ekosistem (contohnya, populasi, spesies, komuniti, kualiti air) dan proses (misalnya, pengambilan, arus laut, kadar pertumbuhan).

03 Ikon Menetapkan Ambang dan Pencetus

3: Menetapkan Ambang dan Pencetus

Hasil program pemantauan harus dibandingkan dengan nilai yang mewakili ambang keprihatinan ekologi atau sosial. Apabila hasil pemantauan menunjukkan bahawa ambang telah tercapai, respons pengurusan yang sesuai dapat dicetuskan. Ambang batas mungkin semudah kehadiran / ketiadaan pemboleh ubah atau merangkumi tahap kesan yang berbeza.  

04 Ikon Memilih Kaedah Pemantauan

4: Memilih Kaedah Pemantauan

Kaedah yang dipilih harus memberikan penilaian yang kuat dan boleh dipercayai terhadap pemboleh ubah yang dipilih dan seharusnya sesuai dengan kemampuan, kekangan sumber, dan keadaan operasi orang dan institusi yang melakukan pemantauan. 

05 Ikon Memutuskan Reka Bentuk Persampelan

5: Memutuskan Reka Bentuk Persampelan

Jenis dan lokasi laman web yang dipilih untuk program pemantauan akan ditentukan oleh objektif program pemantauan dan sumber yang ada. 

Selepas membangunkan pelan berdasarkan langkah-langkah di atas, adalah penting untuk mempertimbangkan sumber dan keperluan yang ada untuk melaksanakan pelan pemantauan termasuk kewangan, kepakaran teknikal dan kapasiti. Pelan pemantauan adalah alat penting dan dapat membantu pengurus berfikir melalui pelbagai aspek pemantauan reka bentuk yang mungkin tidak dianggap sebaliknya termasuk rancangan program pemantauan jangka panjang. 

Penyelidik menandakan karang di Palmyra Atoll. Foto © Tim Calver

Penyelidik menandakan karang di Palmyra Atoll. Foto © Tim Calver

Selepas membangunkan pelan berdasarkan langkah-langkah di atas, adalah penting untuk mempertimbangkan sumber dan keperluan yang ada untuk melaksanakan pelan pemantauan termasuk kewangan, kepakaran teknikal dan kapasiti. Pelan pemantauan adalah alat penting dan dapat membantu pengurus berfikir melalui pelbagai aspek pemantauan reka bentuk yang mungkin tidak dianggap sebaliknya termasuk rancangan program pemantauan jangka panjang. 

Translate »