Merancang Pelan Pemantauan

Terumbu karang Palau adalah sebahagian daripada sistem saling besar yang berkait rapat dengan Mikronesia dan Pasifik Barat. Foto © Ian Shive

Usaha pemantauan umumnya direka untuk mengesan atau mengukur perubahan. Membangunkan rancangan pemantauan untuk pengurusan terumbu karang termasuk menetapkan objektif, memilih pemboleh ubah, menetapkan ambang dan pencetus, memilih kaedah pemantauan dan membuat keputusan mengenai reka bentuk pensampelan. Pelan pemantauan juga boleh membantu pengurus menentukan jenis program pemantauan yang harus dilaksanakan. Pemantauan responsif dan penyertaan adalah dua jenis program pemantauan yang digunakan oleh pengurus terumbu karang. Lihat langkah-langkah di bawah untuk maklumat lanjut mengenai komponen utama semua pelan pemantauan.

 

Objektif

Mempunyai set objektif yang jelas adalah penting untuk mereka bentuk rancangan pemantauan. Pengurus perlu memutuskan maklumat apa yang diperlukan untuk menyokong matlamat pengurusan mereka. Adakah keutamaan hanya untuk mengesan sebarang perubahan dalam ekosistem? Adakah keutamaan untuk mengesan keadaan spesis atau komuniti yang penting secara ekologi / ekonomi, memahami sebab perubahan ekologi, atau mengukur keberkesanan tindakan pengurusan? Tujuan rancangan pemantauan akan membimbing pemilihan pembolehubah yang perlu dimasukkan.

 

Memilih Pembolehubah

Pemantauan kesihatan ekosistem terumbu dapat menyediakan para pengurus dengan maklumat praktikal mengenai masyarakat karang dan status. Foto © S. Kilarski

Pemantauan kesihatan ekosistem terumbu dapat menyediakan para pengurus dengan maklumat praktikal mengenai masyarakat karang dan status. Foto © Stacey Kilarski

Pelan pemantauan yang paling kos efektif memberi tumpuan kepada pembolehubah yang menunjukkan trend dalam ciri sistem yang menarik minat para pengurus, dan ini dapat memicu respons pengurusan. Program pemantauan yang direka untuk mengesan dan menjejak perubahan dapat membantu para pengurus menentukan tren dalam komponen ekosistem yang penting (populasi, spesies, komuniti, kualiti air) dan proses (seperti pengambilan, arus laut, kadar pertumbuhan).

Walau bagaimanapun, biasanya tidak boleh memantau setiap pemboleh ubah kepentingan atau menjangka semua perubahan yang mungkin penting kepada pengurusan. Pengurus akan sering memilih pembolehubah yang ekologi atau ekonomi penting, seperti pembolehubah yang ada penunjuk daya tahan, atau yang boleh menunjukkan keberkesanan tindakan pengurusan. Pembolehubah termasuk dalam program pemantauan boleh dikaitkan dengan spesies / komuniti biologi dan ekologi (perlindungan karang dan kelimpahan ikan atau kepelbagaian dan kekayaan ikan dan karang dan ikan) dan / atau dapat menerangkan persekitaran fizikal-kimia (suhu, salinitas, konsentrasi nutrien, kadar aliran).

Jika objektif program pemantauan adalah untuk memahami pemacu perubahan ekologi, maka program pemantauan mungkin juga mengukur tahap tekanan atau stres yang diketahui atau disyaki seperti kepekatan racun perosak, kadar sedimentasi, dan usaha memancing. Satu lagi pertimbangan penting apabila memilih pembolehubah adalah sama ada terdapat keperluan untuk membandingkan hasil program pemantauan ke program lain atau menyerahkan hasilnya kepada pangkalan data serantau atau global. Dalam keadaan ini, pengurus akan mahu menyelaraskan pemilihan pembolehubah dengan yang digunakan dalam program lain yang berkaitan. Pemboleh ubah hanya boleh dipilih yang boleh diukur dengan pasti atau dinilai dalam masa tempatan dan kekangan sumber. Dalam beberapa kes, pertimbangan ini akan memacu kaedah yang dipilih serta pembolehubah (lihat Kaedah Pemantauan di bawah).

 

Ambang dan Pemicu

Untuk menjadi berkesan untuk pengurusan, hasil dari program pemantauan harus dibandingkan dengan nilai-nilai yang mewakili ambang kebimbangan ekologi atau sosial. Apabila keputusan pemantauan menunjukkan bahawa ambang telah dicapai atau dipintal, respon pengurusan yang sesuai mungkin dicetuskan. Ini termasuk peningkatan kewaspadaan, komitmen penyelidikan yang disasarkan, berkomunikasi dengan pihak berkepentingan, atau mengambil tindakan untuk mengurangkan tekanan oleh campur tangan pengurusan. Dalam sesetengah keadaan ambang mungkin semudah kehadiran kesan (contohnya, pelunturan or penyakit karang). Pengurus mungkin mahu menetapkan pelbagai ambang untuk banyak pembolehubah; iaitu, tahap keparahan yang berbeza dari kesan atau kesan pada kondisi karang akan memicu berbagai jenis dan tahap respon manajemen.

Banyak program pengawasan yang direka oleh penyelidik untuk menangani soalan saintifik atau untuk mengesan perubahan dalam pelbagai pembolehubah. Ini dapat memberikan maklumat yang berguna kepada para pengurus selagi saintis mempunyai pemahaman yang jelas mengenai perubahan yang berkaitan dengan pengurus. Pengurus dan saintis yang terlibat dalam perbincangan ini dapat memaksimumkan nilai program pemantauan yang tidak diawasi oleh pengurus.

 

Kaedah Pemantauan

Terdapat banyak penerbitan yang menerangkan kaedah pemantauan terumbu karang (lihat Sumber di bawah), dan mudah dikalahkan oleh pelbagai pilihan. Kaedah yang dipilih perlu menyediakan penilaian yang teguh dan boleh dipercayai atau pembolehubah yang dipilih. Kaedah yang dipilih juga perlu sesuai dengan keupayaan, kekangan sumber, dan keadaan operasi orang dan institusi yang menjalankan pemantauan.

Kaedah yang berbeza boleh menghasilkan keputusan yang boleh dibandingkan di antara program pemantauan, selagi kaedah-kaedahnya teguh dan sesuai dengan pembolehubah. Contohnya, ukuran yang berlainan daripada peratusan substrat terumbu karang yang dibuat oleh batu karang (penutup karang) dapat dibandingkan sama ada ia dibuat menggunakan kaedah titik-campur atau kuadrat. Lihat banyak manual yang komprehensif mengenai pemantauan (Sumber, di bawah) untuk bantuan selanjutnya dalam memilih kaedah.

 

Reka bentuk Persampelan

Jenis dan lokasi tapak yang dipilih untuk program pemantauan akan ditentukan oleh objektif program pemantauan dan sumber yang tersedia. Pengurus boleh mempertimbangkan sama ada tapak kawalan diperlukan, sebagai contoh, jika tujuannya adalah untuk mengesan atau mengukur perubahan yang disebabkan oleh tekanan tempatan (seperti pembangunan pantai). Sekiranya mengesan tren yang lebih luas atau sistem adalah penting, maka tapak harus dipilih yang mewakili habitat yang berlainan di dalam kawasan tersebut.

Kadang-kadang terdapat kecenderungan untuk memilih laman web 'cantik' di mana kelimpahan dan kepelbagaian karang dan ikan lebih besar daripada di kebanyakan laman web di kawasan itu. Laman web ini boleh disertakan, tetapi tidak boleh menjadi tumpuan atau satu-satunya laman web, kerana ini boleh menyebabkan kecenderungan terhadap arah aliran negatif; kelimpahan lebih cenderung menurun sekiranya titik permulaannya tinggi. Pengurus mungkin ingin memasukkan pemangku kepentingan dan anggota masyarakat dalam program pemantauan, jadi aksesibilitas harus dipertimbangkan ketika memilih laman web.

Selepas membangunkan pelan berdasarkan langkah-langkah di atas, adalah penting untuk mempertimbangkan sumber dan keperluan yang ada untuk melaksanakan pelan pemantauan termasuk kewangan, kepakaran teknikal dan kapasiti. Pelan pemantauan adalah alat penting dan dapat membantu pengurus berfikir melalui pelbagai aspek pemantauan reka bentuk yang mungkin tidak dianggap sebaliknya termasuk rancangan program pemantauan jangka panjang.

Halaman-halaman ini dikembangkan dengan kerjasama Dr. Jeffery Maynard. Hubungi dia di maynardmarine@gmail.combuat e-mel baru untuk maklumat lanjut.

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks
Translate »