Latihan Dalam Talian

Karang batu, Samana Bay, Republik Dominika. Foto © Jeff Yonover

Kursus Online Resilience Reef telah direka untuk menyediakan akses mudah kepada sains dan strategi terkini untuk menguruskan terumbu karang dalam iklim yang berubah-ubah. Nota: beberapa kursus adalah terdapat dalam bahasa-bahasa 3: Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, dan Bahasa Perancis. Klik pada tajuk kursus di bawah untuk mengikuti kursus ini.

Pengurus terumbu karang semakin beralih kepada pemulihan sebagai strategi untuk memerangi kemerosotan terumbu dan menggalakkan pemulihan terumbu. Akibatnya, teknik yang berbeza digunakan di seluruh dunia, menjadikannya sukar untuk memilih pendekatan yang tepat untuk keperluan dan kemampuan khusus lokasi anda. Kursus Pemulihan Rangkaian Ketahanan Reef direka untuk memberi para pengurus dan pengamal maklumat mengenai amalan terbaik pemulihan terkini bagi ekosistem terumbu karang, termasuk panduan mengenai perancangan pemulihan dan reka bentuk program dan penerangan mengenai kepelbagaian pendekatan pemulihan yang sedang digunakan. Kursus ini termasuk pelajaran 6 dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol dengan penilaian:

Pengenalan kepada Pemulihan & Perancangan Projek - memperkenalkan teori umum dan amalan pemulihan ekologi dan penggunaannya dalam ekosistem terumbu karang dan menyediakan satu proses berpandu untuk merancang dan merekabentuk program pemulihan terumbu karang, dari menetapkan objektif melalui penentuan tindakan pemulihan di atas tanah, yang berdasarkan Panduan Pengurus Perancangan & Reka Bentuk Pemulihan Terumbu Karang (The Nature Conservancy).

Memulihkan populasi karang dengan berkebun Coral - menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam memulihkan populasi karang keras menggunakan teknik dan pendekatan yang dikenali sebagai 'berkebun berkebun'. Teknik-teknik ini termasuk pengumpulan serpihan karang dari terumbu, jenis tapak semaian karang, penyebaran dan pertumbuhan koloni di tapak semaian berasaskan padang, dan pemindahan (atau pengurapan) karang kembali ke terumbu.

Memulihkan populasi karang dengan penyebaran larva - menerangkan langkah-langkah yang terlibat dalam meningkatkan populasi karang menggunakan teknik dan pendekatan yang dikenali sebagai penyebaran larva. Pelajaran ini merangkumi maklumat mengenai proses pembiakan semula jadi semulajadi karang, dan menggambarkan kaedah untuk mengumpul dan membaja gamet karang, membina larva karang baru dan mempromosikan penyelesaian ke terumbu atau struktur buatan, dan mengalir karang ke terumbu.

Mengembalikan Struktur Reef untuk Ketahanan Pantai - menggambarkan pemulihan struktur fizikal ekosistem terumbu karang, intervensi penting untuk habitat yang telah rosak, terdegradasi, atau tidak sesuai untuk penyelesaian larva karang. Pelajaran ini adalah berdasarkan kepada Dokumen Panduan untuk Pengurusan Reef dan Pemulihan untuk Meningkatkan Perlindungan Pantai: Cadangan untuk Aplikasi Global Berdasarkan Pelajaran yang Dipelajari di Mexico (The Nature Conservancy).

Tindak balas Pantas dan Pemulihan Kecemasan - menggambarkan bagaimana untuk mempersiapkan, menanggapi, dan kemudian memperbaiki ekosistem terumbu karang selepas peristiwa gangguan. Cadangan dalam pelajaran ini memberi tumpuan kepada merespon tiga sebab utama kerosakan: siklon tropika, landasan kapal, dan wabak penyakit. Seksyen tindak balas taufan adalah berdasarkan kepada Protokol Respon Awal Amaran dan Segera untuk Kesan Reef Tropical Cyclone di Taman Negara Reef Puerto Morelos (The Nature Conservancy).

Pemantauan untuk Pemulihan - menerangkan pendekatan untuk pemantauan projek pemulihan terumbu karang untuk menilai kejayaan dan pembangunan mereka. Pelajaran ini membincangkan amalan semasa untuk pemantauan, termasuk kaedah dan metrik yang menilai jajahan karang individu dan kesan ekologi yang lebih luas pemulihan pada tapak terumbu karang. Pelajaran ini juga menyediakan cadangan untuk metrik pemantauan standard yang boleh digunakan untuk membantu membandingkan semua projek.

Kursus ini direka untuk membantu pengurus terumbu karang menggabungkan reka bentuk pintar iklim ke dalam aktiviti pengurusan mereka dengan mempertimbangkan kesan perubahan iklim terhadap penekanan ekosistem dan implikasi untuk pengurusan yang berkesan. Ia menerangkan proses menggabungkan adaptasi perubahan iklim ke dalam pelan pengurusan menggunakan tindakan yang telah dirancang sebagai titik permulaan, dan juga panduan pembangunan strategi iklim pintar tambahan yang diperlukan. Kursus ini mengambil masa kira-kira 2 untuk menyelesaikan dan merangkumi pelajaran berikut:

Prinsip Perancangan Pintar Iklim (20 minit) - konsep utama Pemuliharaan Pintar Iklim, termasuk mengapa dan bagaimana merangsang dan merangka tindakan pengurusan untuk mengambil kira kesan perubahan iklim.

Pengenalan kepada Alat Rekaan Adaptasi (Minit 20) - Gambaran Keseluruhan Alat Rekaan Adaptasi, bagaimana ia berfungsi, dan amalan terbaik untuk menggunakannya dengan berkesan.

Memohon Pertimbangan Reka Bentuk Pintar Iklim untuk Tindakan Pemuliharaan & Pengurusan yang Sedia Ada (45 minit) - menunjukkan 1 Aktiviti Reka Bentuk Penyesuaian, yang menggunakan pertimbangan reka bentuk pintar iklim untuk (1) mengenalpasti kesan perubahan iklim terhadap keberkesanan tindakan pengurusan anda dan (2) mempertimbangkan perubahan yang perlu dibuat berdasarkan tindakan mengenai kesan tersebut.

Memperluas Senarai Pilihan Adaptasi & Kesimpulan Kursus (Minit 30) - menunjukkan Kegiatan 2 Alat Reka Bingkai Adaptasi, yang mengenalpasti jurang dalam pelan yang ada, membantu Anda merangsang tindakan baru untuk mengisi jurang tersebut, dan menyimpulkan dengan langkah selanjutnya tentang bagaimana hasil alat itu dapat digunakan untuk memberitahu langkah-langkah lain dari Pemuliharaan Pintar Iklim Kitaran.

Kursus ini direka untuk memberikan pemahaman asas tentang ketahanan karang. Ia termasuk tiga pengajaran yang menangani nilai terumbu karang, tekanan tempatan dan global yang menyebabkan penurunan terumbu, ketahanan ekologi dan sosial dan bagaimana pengurus berusaha untuk membina daya tahan dalam ekosistem terumbu karang. Pelajaran ini menggabungkan strategi sains dan pengurusan baru, pelajaran yang dipelajari, dan kajian kes. Terdapat dalam bahasa 3: Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, dan Bahasa Perancis. Kursus ini mengambil masa 1 untuk menyelesaikan dan merangkumi pengajaran berikut:

Gambaran Keseluruhan Terumbu Karang dan Ketahanan (Minit 20) - gambaran keseluruhan ekosistem karang dan konsep ketahanan.

Stressors Reef Coral (20 minit) - memperkenalkan tekanan global, tempatan dan pelbagai skala yang memberi kesan kepada ekosistem terumbu karang.

Ketahanan Reef Bangunan (Minit 25) - memperkenalkan strategi pengurusan yang bertujuan untuk membangun ketahanan karang dan termasuk dua kajian kes yang menggambarkan bagaimana beberapa strategi ini sedang dilaksanakan.

Kursus ini direka untuk menyediakan pengurus terumbu karang dan pengamal latihan mendalam mengenai pengurusan untuk daya tahan. Ia memberikan perbincangan menyeluruh mengenai tekanan tempatan dan global yang memberi kesan kepada terumbu karang, panduan untuk mengenal pasti daya tahan terumbu, prinsip reka bentuk untuk rangkaian MPA yang berdaya tahan, kaedah untuk melaksanakan penilaian daya tahan, dan memperkenalkan alat komunikasi untuk pengurus. Terdapat dalam bahasa 3: Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, dan Bahasa Perancis. Kursus ini mengambil masa kira-kira 9 untuk menyelesaikan dan merangkumi pelajaran berikut:

Modul 1: Stresor dan Impak Ekosistem Terumbu Karang - meneroka stres terumbu karang global yang berkaitan dengan perubahan iklim dan laut termasuk: pemanasan laut, pengasidan laut, naik paras laut, dan perubahan corak ribut. Kesan stres tempatan dan serantau juga diperiksa. Akhirnya, pemutihan karang, tindak balas tekanan utama karang ditangani termasuk: apa yang menyebabkan pelunturan, kesan sosial dan ekologi pemutihan, peristiwa pelunturan massa, dan apa yang mendorong pemecahan dan pemulihan pelunturan. Pelajaran termasuk:

Stres Ekosistem Terumbu Karang - Perubahan Iklim dan Lautan (minit 40)
Stres Ekosistem Terumbu Karang Tempatan dan Serantau (minit 25)
Pemutihan Coral (minit 40)

Modul 2: Memahami Ketahanan Coral Reef - meneroka konsep ketahanan dengan lebih terperinci, membina definisi ketahanan ekologi, sosial, dan karang dari Pengenalan kepada Kursus Ketahanan Karang Coral (di atas). Dua proses ekologi penting yang menyokong daya tahan juga diperiksa: pengambilan karang dan herbivori. Keadaan yang menyokong penyelesaian karang dan survivorship dan peranan populasi herbivora yang sihat untuk memaklumkan pemantauan terumbu karang dan usaha pengurusan juga ditangani. Pelajaran termasuk:

Ketahanan Tubuh Ekologi, Sosial, dan Terumbu Karang (minit 35)
Proses Ekologi yang Menyokong Ketahanan (minit 45)

Modul 3: Pemantauan dan Penilaian - membincangkan langkah-langkah penting untuk membangunkan pelan pemantauan termasuk: menetapkan objektif, memilih petunjuk, menetapkan ambang dan pencetus, kaedah pemantauan, dan reka bentuk pensampelan. Pemantauan responsif, penyertaan, dan sosioekonomi diperiksa secara terperinci. Panduan diberikan mengenai bagaimana untuk menjalankan penilaian dan pemantauan ketahanan dan termasuk butiran mengenai cara menganalisis ketahanan relatif tapak terumbu karang. Menganalisis daya tahan laman web dapat membantu para pengurus menentukan bagaimana satu laman web yang berdaya tahan relatif terhadap orang lain di kawasan tersebut; maklumat sedemikian boleh digunakan untuk membantu mengutamakan tindakan berskala tempatan untuk menyokong ekosistem terumbu karang yang sihat. Pelajaran termasuk:

Pemantauan dan Penilaian Asas (minit 20)
Jenis Pemantauan (minit 30)
Menilai dan Memantau Ketahanan Reef (minit 40)
Menganalisis Ketahanan Relatif (menit 45)

Modul 4: Mengurus Ketahanan - membincangkan pelbagai strategi pengurusan yang dilaksanakan di seluruh dunia untuk menyokong ketahanan karang. Strategi dibentangkan termasuk: mengurangkan sumber pencemaran berasaskan tanah, menguruskan impak rekreasi kepada terumbu, mengawal spesies invasif, menguruskan perikanan dan bertindak balas terhadap penyakit karang. Tindakan pemulihan dibentangkan untuk menyokong pemulihan terumbu karang dan habitat yang terkait berikutan gangguan. Pertimbangan utama juga termasuk yang perlu ditangani sebelum melaksanakan usaha pemulihan terumbu karang. Pelajaran termasuk:

Menguruskan Stressor Tempatan (minit 40)
Menguruskan Stresor Skala Pelbagai (minit 25)
Pemulihan Ekologi (minit 40)

Modul 5: Merekabentuk MPA Berdaya tahan - memberi tumpuan kepada prinsip dan cadangan untuk menyokong pembangunan dan pelaksanaan kawasan perlindungan marin yang mantap (MPA). Prinsip-prinsip pengurusan, perwakilan dan replikasi yang berkesan, bidang kritikal, dan kesambungan dibincangkan secara terperinci. Panduan spesifik disediakan tentang bagaimana untuk menerapkan prinsip ketahanan kepada reka bentuk MPA yang mengintegrasikan perikanan, biodiversiti dan objektif perubahan iklim. Pelajaran termasuk:

Prinsip dan Cadangan untuk MPA Berkesan (minit 60)

Modul 6: Komunikasi dan Mencapai Matlamat Pemuliharaan - meneroka kepentingan menggunakan alat komunikasi strategik untuk mencapai pengurusan terumbu karang yang berkesan. Titik bercakap disediakan untuk membantu pengurus berkomunikasi tentang ketahanan karang. Proses langkah demi langkah menggambarkan bagaimana untuk membangunkan strategi komunikasi, dan termasuk panduan tentang bagaimana strategi komunikasi atau kempen pemasaran sosial dapat digunakan untuk mencapai matlamat pemuliharaan. Pengurus juga menerima panduan mengenai objektif komunikasi yang jelas dan membina satu set mesej, aktiviti, dan produk yang diselaraskan untuk mencapainya. Pelajaran termasuk:

Kepentingan Komunikasi (minit 35)
Membangunkan Strategi Komunikasi (minit 30)

Ingin mempengaruhi tingkah laku atau meningkatkan kesedaran mengenai isu untuk memajukan usaha pemuliharaan anda? Kursus Online Komunikasi Strategik yang baru dapat membantu anda berkomunikasi dengan berkesan untuk mencapai matlamat pemuliharaan anda! Latihan ini mempunyai latihan praktikal, tip dan sumber, dan kuiz untuk menguji pemahaman anda mengenai bahan tersebut. Kami telah menafikan komunikasi strategik dan mempermudahkan proses perancangan supaya anda dapat mengerjakan projek anda sendiri ketika anda belajar. Kursus ini adalah percuma dan terbuka kepada sesiapa sahaja, tetapi ditujukan kepada pengurus dan pengamal terumbu karang. Kandungan kursus merangkumi proses perancangan komunikasi: matlamat & objektif, konteks, penonton sasaran, mesej, utusan dan taktik, pengukuran, dan pelan ringkasan.

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks