Kemajuan terkini dalam pemantauan terhadap ketahanan karang dibincangkan untuk mempermudah proses untuk pengurus terumbu karang dan membuat pemantauan lebih bermakna untuk kegiatan manajemen.

 

Translate »