Apakah Ketahanan?

Ketahanan ditakrifkan sebagai keupayaan sistem untuk mengekalkan fungsi dan proses utama dalam menghadapi tekanan atau tekanan dengan menentang dan kemudian pulih daripada atau menyesuaikan diri dengan perubahan. ref Ia boleh digunakan untuk kedua-dua sistem ekologi, dan sistem sosial (cth, komuniti manusia). Ia juga boleh digunakan pada sistem yang bergantung kepada komuniti, seperti sistem ekonomi yang mengekalkan mata pencarian, sistem tadbir urus yang melaksanakan perancangan dan pengurusan, atau persekitaran binaan (cth, infrastruktur dan perumahan). 

Tiga Komponen Ketahanan

Ketahanan merangkumi tiga komponen:

  • Rintangan
  • pemulihan
  • transformasi

Rintangan merujuk kepada keupayaan sistem untuk bertolak ansur dengan kesan, manakala pemulihan merujuk kepada keupayaan sistem untuk bangkit semula. Transformasi ialah keupayaan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, memelihara fungsi dan proses utama. ref

Ketahanan Coral Reef

Konsep daya tahan adalah relevan untuk memahami bagaimana sistem sosial-ekologi terumbu karang mungkin berterusan walaupun terdapat gangguan dan ancaman tempatan daripada perubahan iklim global. ref

Tiga Dimensi Ketahanan Terumbu Karang

Daya tahan terumbu boleh dipengaruhi oleh terumbu karang, individu dan komuniti yang bergantung kepadanya, dan sistem pengurusan mereka. Menguruskan daya tahan terumbu karang memerlukan perancangan merentas tiga dimensi: ekosistem, komuniti dan tadbir urus. 

Dimensi ekosistem merangkumi ekosistem terumbu yang lebih luas, habitat yang berkaitan (cth, rumput laut, bakau), dan kawasan tadahan air yang memberi makan dan memberi kesan kepada terumbu. 

Dimensi komuniti merangkumi semua pihak berkepentingan yang bergantung kepada terumbu untuk mata pencarian, nilai budaya, dan faedah kesihatan (cth, nelayan, Orang Asli dan masyarakat tempatan, atau pertubuhan bukan kerajaan). 

Dimensi tadbir urus memberi tumpuan kepada struktur organisasi yang mengelilingi ekosistem terumbu dan komunitinya.

Ketahanan Ekologi

Ketahanan ekologi merujuk kepada kemampuan ekosistem, seperti terumbu karang, untuk mengekalkan fungsi dan proses utama dalam menghadapi tekanan atau tekanan, dengan menahan dan kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan. ref Ekosistem berdaya tahan dicirikan sebagai boleh menyesuaikan diri, fleksibel, dan mampu menangani perubahan dan ketidakpastian, tanpa beralih kepada keadaan stabil alternatif. ref Untuk contoh, sistem terumbu karang yang berdaya tahan mampu menyerap ancaman denganut kekal bertukar kepada keadaan yang dikuasai alga. ref

Model daya tahan konsep untuk terumbu karang yang diadaptasi daripada Ken Anthony. Berdasarkan sumber: atlas.org.au

Model daya tahan konsep untuk terumbu karang yang diadaptasi dari Ken Anthony. Sumber: atlas.org.au

Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial ditakrifkan sebagai keupayaan komuniti manusia untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan ancaman seperti perubahan sosial, politik, alam sekitar atau ekonomi. Komuniti yang berdaya tahan lebih bersedia untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang membolehkan mereka menerima langkah proaktif untuk menjamin masa depan mereka. Adalah penting bagi pengurus untuk bekerjasama dengan komuniti yang bergantung kepada terumbu dan memahami kelemahan mereka terhadap perubahan dalam keadaan terumbu dan untuk menyokong usaha penyesuaian. ref

Menyusun ikan di pasar ikan Brontong di Indonesia. Foto © Ed Wray

Menyusun ikan di pasar ikan Brontong di Indonesia. Foto © Ed Wray

Kerentanan sosial ialah ukuran keupayaan komuniti manusia untuk menahan kejutan dan tekanan terhadap mata pencarian dan kesejahteraan serta merupakan kunci untuk menilai daya tahan sosial. Kerentanan termasuk komponen berikuts: ref

  • Pendedahan:sejauh mana komuniti terjejas oleh perubahan (cth, pendedahan komuniti kepada gangguan yang mengancam mata pencarian mereka atau penggunaan sumber terumbu) 
  • Kepekaan:pergantungan komuniti dan individu kepada sumber terumbu (cth, mata pencarian yang dikaitkan semata-mata dengan memancing atau pelancongan)
  • Kapasiti penyesuaian:keupayaan untuk menukar sumber (termasuk kewangan, semula jadi, manusia, sosial dan fizikal) untuk bertindak balas terhadap gangguan dan perubahan

Sistem Tadbir Urus yang Menyokong Ketahanan

Tadbir urus merangkumi dasar, amalan, peraturan dan peraturan yang mewujudkan tanggungjawab dan akauntabiliti untuk komuniti dan pembuat keputusan berhubung dengan sistem terumbu.  

Sistem sosio-ekologi lebih berdaya tahan apabila sistem tadbir urus yang mengawasinya telus dan bertanggungjawab, dan apabila mereka dipercayai dan berpengetahuan. Apabila dimensi tadbir urus lemah, atau kekurangan atribut ini, ia kurang berkesan untuk membantu sistem sosio-ekologi pulih selepas kejutan (cth, taufan, peristiwa pelunturan) atau mengatasi tekanan kronik (cth, kenaikan paras laut, kegawatan ekonomi). Apabila tadbir urus kukuh, ia lebih mampu menyokong penyesuaian dan pemulihan. 

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »