Ketahanan Sosial

Mulutseribu Rumpai Laut, Indonesia. Foto © Kevin Arnold

Daya tahan sosial ditakrifkan sebagai keupayaan komuniti manusia untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan tekanan seperti perubahan sosial, politik, alam sekitar atau ekonomi. ref  Oleh kerana manusia dapat menjangka dan bersedia untuk keadaan masa depan, para pengurus perlu mempertimbangkan untuk bekerja dengan komuniti yang bergantung kepada terumbu untuk memahami kerentanan mereka terhadap perubahan dalam keadaan terumbu dan untuk menyokong usaha penyesuaian. Orang yang sihat dan makmur mempunyai lebih banyak pilihan yang tersedia untuk mereka, dan oleh itu, lebih mampu memastikan aktiviti mereka menyokong, bukannya mengikis, ketahanan ekosistem. Program pengurusan yang menghargai kemampanan komuniti pesisir juga lebih berkemungkinan mendapat manfaat daripada sokongan komuniti yang lebih kukuh, mengurangkan kos urus niaga, dan peningkatan pematuhan. Ringkasnya, pengurus terumbu karang yang melabur dalam menyokong ketahanan sosial melalui penyesuaian berasaskan ekosistem lebih cenderung untuk mencapai matlamat pemuliharaan jangka panjang mereka. ref

Ketahanan Sosial di Kawasan Perlindungan Marin Madagaskar (MPA)

Menggunakan data pemantauan sosioekonomi, Cinner et al. (2009) mengkaji aspek ketahanan sosial pada skala sistem sosial-ekologi dalam MPA yang merangkumi beberapa komuniti. Mereka mengumpul maklumat menggunakan kaji selidik rumah tangga dan wawancara dengan pemberi maklumat utama dan pemimpin masyarakat. Beberapa aspek ketahanan sosial peringkat tempatan di MPA Madagascar kelihatan agak wajar. Fleksibiliti dalam kedua-dua strategi mata pencarian dan institusi formal yang mengawal sumber laut dalam bentuk pantang larang habitat muncul untuk menyediakan beberapa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sumber kelautan secara adaptif. Penglibatan dalam organisasi masyarakat dan membuat keputusan adalah tinggi berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini.

Nelayan Malagasy, Andavadoaka. Photo Credit: Ida Vincent

Nelayan Malagasi, Andavadoaka. Foto: Ida Vincent

Beberapa kelemahan yang nyata dalam organisasi sosial, jika ditangani, dapat membantu menggerakkan sistem sosial-ekologi dari tapak ke arah konfigurasi yang lebih diinginkan. Kedua-dua isi rumah dan komuniti tidak mempunyai aset. Maklum balas yang tidak baik terhadap maklumat saintifik kepada komuniti adalah faktor utama yang menyumbang kepada tahap kepercayaan yang rendah antara kakitangan taman dan komuniti. Tahap pendidikan formal yang rendah menghalang pengiktirafan mekanisme yang mempengaruhi sumberdaya laut dan persepsi mengenai cara untuk memperbaiki keadaan sumber-sumber tersebut. Terdapat juga hubungan yang lemah antara institusi tempatan dan besar-besaran.

Memahami Kerentanan Sosial dan Ketahanan

Kerentanan dan ketahanan sosial adalah konsep berkaitan yang penting untuk pengurusan terumbu karang. Kerentanan sosial adalah ukuran kemampuan untuk menahan kejutan dan tekanan terhadap mata pencarian atau kesejahteraan. Kerentanan biasanya dianggap terdiri daripada tiga komponen: pendedahan, kepekaan dan keupayaan menyesuaikan diri. ref  Pendedahan dan sensitiviti menentukan impak berpotensi yang boleh dialami oleh sistem, manakala kapasiti penyesuaian menyederhanakan impak potensi untuk menentukan kelemahan keseluruhan. Ketahanan boleh dicirikan sebagai komponen kerentanan ref yang menentukan bagaimana sistem mengatasi pendedahan kepada perubahan. Dengan kata lain, ketahanan adalah gabungan kepekaan dan keupayaan penyesuaian. Selalunya daya tahan dan kelemahan dilihat sebagai bertentangan antara satu sama lain, dan ini berlaku untuk senario pendedahan tertentu. Walau bagaimanapun, daya tahan terbaik dilihat sebagai sifat sistem yang menentukan keupayaannya untuk menghadapi pendedahan, dan kelemahan adalah hasil untuk sistem dengan daya tahan tertentu jika ia tertakluk kepada pendedahan tertentu.

Pendedahan

Komuniti dan industri yang bergantung kepada terumbu terjejas oleh perubahan dalam ekosistem terumbu karang. Jenis dan jumlah perubahan adalah berubah-ubah dalam ruang dan waktu, yang bermaksud bahawa komuniti dan sektor yang berbeza akan berbeza dalam pendedahan mereka terhadap perubahan ekosistem. Jumlah pendedahan menentukan jumlah daya tahan yang diperlukan untuk mencapai pengurangan kerentanan. Pengelola terumbu karang dan penyelidik adalah sumber informasi penting mengenai perubahan yang diperkirakan terhadap ekosistem karang, dan dapat menjadi penyumbang utama dalam upaya menilai kerentanan. Bagi nelayan, pendedahan mungkin mengambil bentuk stok spesies yang disasarkan, sementara untuk perniagaan pelancongan, ia mungkin akan mengurangkan estetik terumbu karang di tapak-tapak pelancongan utama.

Kepekaan untuk Perubahan

Masyarakat dan individu yang lebih bergantung pada barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh terumbu lebih sensitif terhadap perubahan dalam keadaan ekosistem. Pemahaman tentang kebergantungan memberi petunjuk tentang sensitiviti sistem sosial, yang apabila digabungkan dengan pengetahuan pendedahan (iaitu, meramalkan perubahan dalam keadaan / ketersediaan sumber) dapat membantu para pengurus menilai impak yang berpotensi. Orang ramai boleh bergantung kepada terumbu karang kerana sosial (contohnya, lampiran tempat, identiti pekerjaan, keadaan keluarga, kebolehpasaran dan tahap dan kualiti rangkaian), ekonomi (misalnya, pendapatan, saiz perniagaan, dan pendekatan perniagaan) dan alam sekitar (penggunaan sumber , pengkhususan, nilai, sikap, persepsi dan pemahaman tentang ancaman).

Kesan Potensial

Kesan berpotensi menggambarkan kelemahan sistem tanpa penyesuaian. Sebagai contoh, impak yang berpotensi pada perikanan yang meramalkan penurunan dalam stok spesies yang disasarkan mungkin runtuh ekonomi lengkap jika perniagaan tidak menyesuaikan diri.

Kapasiti Adaptif

Kapasiti penyesuaian adalah berkaitan dengan keupayaan orang untuk menukar sumber (termasuk kewangan, semulajadi, manusia, sosial atau fizikal) untuk menyesuaikan diri dengan senario pendedahan yang memberikan kepekaan mereka untuk berubah (iaitu, pergantungan sumber mereka). Bagi nelayan, ini mungkin diterjemahkan ke dalam keupayaan mereka untuk melabur dalam peralatan memancing alternatif, memperoleh kemahiran baru melalui pembelajaran, dan membentuk koperasi untuk mempelbagaikan komposisi tangkapan dan meningkatkan hasil keuntungan untuk mengimbangi saham yang dikurangkan spesies sasaran. Atribut utama yang berkaitan dengan kapasiti penyesuaian adalah: ref

  • Keupayaan untuk menguruskan risiko dan ketidakpastian
  • Mempunyai kemahiran untuk strategi, perancangan, eksperimen, pembelajaran dan penyusunan semula
  • Buffer untuk menyerap perubahan
  • Minat perubahan

Komponen kerentanan sosial dan contoh ciri yang dapat mempengaruhi pendedahan, kepekaan dan keupayaan adaptif sistem sosial yang bergantung kepada terumbu. Sumber: Diadaptasi dari dibuka dalam tetingkap baruWongbusarakum dan Loper 2011membuka fail PDF

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks
Translate »