Strategi Ketahanan RRI

TNC penyelam Program Hawai'i menjalankan penilaian daya tahan di sepanjang pantai Barat Hawai'i Island. Foto © David Slater

Apabila kesan perubahan iklim meningkat, pengurus terumbu di seluruh dunia menyedari bahawa pendekatan perniagaan seperti biasa tidak lagi mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan ancaman yang saling berkaitan sambil mengambil kira ketidakpastian. Ini telah mendorong gerakan ke arah pengurusan berasaskan daya tahan (RBM) sebagai laluan untuk memikirkan semula rancangan dan dasar tempatan.  

RRI bekerjasama dengan pengurus tempatan untuk membangunkan strategi daya tahan yang inovatif dan bersepadu dalam pemikirannya dan mengutamakan pelaksanaan penyelesaian jangka pendek dan panjang tempatan yang akan menangani secara langsung kelemahan komuniti terumbu dan terumbu. Produk utama proses strategi daya tahan ialah pelan tindakan yang direka bersama secara tempatan yang mengutamakan cabaran paling mendesak yang dihadapi oleh kedua-dua terumbu dan komuniti setempatnya (cth, penangkapan ikan berlebihan, peristiwa pelunturan karang, dsb.). 

Perbincangan strategi ketahanan. Foto © Bec Taylor

Perbincangan strategi ketahanan. Foto © Bec Taylor

Strategi daya tahan yang dibangunkan dengan kerjasama RRI berkongsi set prinsip yang sama: 

 • Mencerminkan konteks unik kawasan tempatan, termasuk komuniti, tadbir urus dan ekosistem terumbu karang 
 • Gunakan penglibatan pemegang kepentingan yang luas, pelbagai dan mewakili 
 • Menyediakan platform yang boleh diakses untuk advokasi dan pendidikan ketahanan terumbu oleh komuniti dan pihak berkepentingan 
 • Tunjukkan komitmen daripada kepimpinan pengurusan terumbu dan pihak berkepentingan yang berkaitan 
 • Sertakan pelan pelaksanaan yang jelas untuk tindakan daya tahan keutamaan 
Penilaian daya tahan memberikan pemahaman tentang risiko dan keutamaan kejutan dan tekanan. Foto © Hugh Whyte/Ocean Image Bank

Penilaian daya tahan memberikan pemahaman tentang risiko dan keutamaan kejutan dan tekanan. Foto © Hugh Whyte/Ocean Image Bank

Strategi dalam Lima Langkah

. proses strategi ketahanan dibangunkan oleh RRI dan rakan kongsinya merangkumi lima langkah:  

 1. Merancang proses dan mewujudkan tadbir urus 
 2. Terlibat secara meluas 
 3. Menilai daya tahan 
 4. Kembangkan tindakan 
 5. Memuktamadkan strategi  

Setiap daripada lima langkah ini termasuk proses umum yang boleh digunakan untuk konteks tempatan dan harus didorong oleh kumpulan pemegang kepentingan tempatan yang pelbagai. 

Langkah 1: Rancang Proses dan Wujudkan Tadbir Urus

Langkah pertama dalam proses ini ialah mendapatkan rakan kongsi tempatan yang teratur dan sejajar dengan tujuan dan proses membangunkan strategi daya tahan, serta menjangka dan merancang untuk kerja yang akan datang. Ini termasuk mewujudkan jawatankuasa pemandu tempatan untuk pengawasan dan membuat keputusan, serta membangunkan pelan kerja yang bertindak balas kepada konteks unik kawasan setempat. Mengambil masa untuk merancang proses pembangunan strategi akan membantu pasukan tempatan memaksimumkan usaha mereka dan memanfaatkan kerja sedia ada untuk membina daya tahan terumbu.  

Snorkeling di terumbu di Belize. Foto © Marcus Alama

Snorkeling di terumbu di Belize. Foto © Marcus Alama

Langkah 2: Terlibat Secara Luas

Matlamat langkah ini adalah untuk mempertimbangkan dengan siapa dan bagaimana agensi pengurusan terumbu berusaha untuk bekerjasama untuk memastikan proses pembangunan strategi daya tahan mereka menyepadukan input dan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan mewakili masyarakat. 

Penglibatan pihak berkepentingan adalah kunci untuk mengasaskan strategi daya tahan dalam pengalaman hidup pihak berkepentingan, dan dalam memastikan tindakan yang dibangunkan dalam strategi bertindak balas kepada keperluan pihak berkepentingan. Objektif penglibatan harus dibangunkan untuk bertindak balas kepada setiap keperluan dan sejarah tapak. Penglibatan pihak berkepentingan yang berkesan boleh menetapkan peringkat untuk mencapai kedua-dua objektif, menyediakan maklumat berharga kepada perancang dan meningkatkan keteguhan hasil, serta membina kepercayaan dan meletakkan asas untuk tanggungjawab bersama untuk tindakan. 

Ateliers participatifs du grand lagon sud KANAK ORANG TUA DAN PENGURUS WILAYAH. KREDIT MATTHIAS BALAGNY

Penglibatan pihak berkepentingan adalah penting sepanjang proses. Foto © Matthias Balagny

Langkah 3: Menilai Daya Tahan

Tujuan langkah ini adalah untuk menjalankan penilaian daya tahan terumbu dan komuniti tempatan, termasuk aset utama, cabaran pengurusan semasa, kejutan dan tekanan, dan cara saling kebergantungan antara atribut ini mungkin mempengaruhi komuniti terumbu dan terumbu dari semasa ke semasa. Terdapat banyak alat dan kaedah untuk membantu pengurus menjalankan penilaian daya tahan.  

Dalam perundingan dengan pakar global dan pengamal daya tahan, RRI telah membangunkan alat Penilaian Ketahanan Terumbu (RRA) berasaskan Microsoft Excel. Alat RRA menyediakan proses berstruktur untuk memeriksa status daya tahan sistem utama berhubung dengan kejutan dan tekanan yang mungkin memberi kesan kepada mereka. Alat RRA kini dalam fasa perintis. Untuk salinan alat, e-mel resilience@tnc.org.  

Adalah penting, tanpa mengira kaedah yang digunakan, untuk memastikan bahawa ia dijalankan menggunakan gabungan semakan desktop dan penglibatan pihak berkepentingan, serta pengetahuan saintifik dan tradisional-mengakui bahawa pemahaman terbaik tentang sistem tempatan akan datang daripada gabungan input, sama ada saintifik dan secara langsung. 

Menggabungkan pelbagai sumber maklumat mengakui bahawa kedua-dua saintifik dan hidup adalah input yang diperlukan. Foto © Paul Chabre

Menggabungkan pelbagai sumber maklumat mengakui bahawa kedua-dua saintifik dan hidup adalah input yang diperlukan. Foto © Paul Chabre

Langkah 4: Kembangkan Tindakan

Kerja yang dilakukan dalam setiap langkah proses sebelumnya secara langsung memaklumkan tindakan yang akan diambil oleh pengurus dan rakan kongsi mereka untuk mewujudkan dan mengekalkan daya tahan terhadap gangguan masa hadapan. Tindakan yang paling memenuhi objektif yang dikenal pasti memandangkan masa dan sumber yang terhad juga perlu diberi keutamaan. Langkah ini biasanya melibatkan: 

 • Mengutamakan kenyataan cabaran daya tahan  
 • Mengenal pasti hasil yang diingini 
 • Mengenal pasti tindakan 
 • Mengutamakan tindakan 
RRI BecTaylor Okt22 0020 D4A07421

Bengkel daya tahan di Australia Barat. Foto © Bec Taylor

Langkah 5: Memuktamadkan Strategi

Langkah terakhir ialah menyepadukan strategi daya tahan yang memberi inspirasi dan boleh diambil tindakan yang menyatakan visi untuk masa depan sistem terumbu, menterjemahkan cabaran daya tahan kepada matlamat, dan disokong oleh tindakan untuk memacu hasil daya tahan. Walaupun terdapat prinsip umum perancangan berasaskan daya tahan, yang digariskan di atas, strategi daya tahan perlu bertindak balas terhadap konteks, cabaran dan peluang khusus setiap terumbu dan komuniti. 

RBM_logobanner

Translate »