Reka Bentuk Program Pemantauan Sosioekonomi

Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Foto © Marthen Welly / TNC-CTC
kajian isi rumah

Tinjauan isi rumah adalah satu cara untuk mengumpulkan maklumat sosioekonomi berharga daripada komuniti. Foto © Arielle Levine

Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk mengumpul data sosial dan ekonomi untuk digunakan oleh pengurus terumbu karang, termasuk: wawancara kumpulan fokus, tinjauan rumah tangga, wawancara informan utama yang berstruktur, dan sejarah lisan. Teknik yang digunakan akan bergantung pada objektif penilaian, konteks sosial, dan sumber yang ada.

Terdapat beberapa fasa penting dalam penilaian sosioekonomi atau program pemantauan:

  1. Berunding dengan pihak berkepentingan
  2. Tentukan tujuan penilaian
  3. Membangunkan kaedah draf dan instrumen tinjauan
  4. Mengendalikan kaji selidik perintis
  5. Perhalusi kaedah dan instrumen tinjauan
  6. Mengumpul data
  7. Menganalisis data dan menyediakan laporan
  8. Berkomunikasi hasil

Protokol pemantauan sosioekonomi yang paling banyak digunakan ialah  dibuka dalam tetingkap baruInisiatif Pemantauan Sosioekonomi Global untuk Pengurusan Pantai (SocMon). SocMon bekerja melalui rakan serantau dan tempatan untuk memudahkan pemantauan sosioekonomi berasaskan komuniti. Protokol ini direka untuk pengurus tempatan, kakitangan projek dan fasilitator komuniti untuk mengenal pasti penunjuk utama yang berkaitan dengan demografi isi rumah, aktiviti penjanaan pendapatan, corak penggunaan sumber, ancaman, pihak berkepentingan dan tadbir urus. Garis panduan SocMon memberikan penerangan ringkas penunjuk, bimbingan mengenai kaedah pengumpulan data lapangan, analisis data dan contoh bagaimana data dapat digunakan untuk memaklumkan pengurusan.

 
kaji selidik tua

Tinjauan kumpulan fokus, seperti nelayan tua di atas, boleh menghasilkan pandangan dari kumpulan pemegang kepentingan tertentu. Foto © Arielle Levine

Garis panduan SocMon tersedia untuk rantau yang berbeza dan dalam beberapa bahasa:

Di mana maklumat sosial dan ekonomi dikumpulkan untuk memberitahu penilaian kerentanan atau ketahanan, pengurus dapat mencari panduan berguna dalam Kerangka IUCN untuk Penyesuaian Sosial terhadap Perubahan Iklim dan draf tambahan kepada SocMon on Indikator untuk mengatasi kerentanan sosial di peringkat masyarakat (lihat Sumber, di bawah) ).

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks
Translate »