Para saintis dan pengurus berkongsi pengetahuan dan pandangan tentang sains perubahan iklim dan kesan kepada komuniti marin dan ekosistem terumbu karang. Ahli panel turut menjawab soalan tersebut: bagaimana pengurus sumber laut marin memelihara terumbu karang dalam iklim yang berubah-ubah.

Translate »