Pencemaran Air Buangan

Paip Steve Spring Marine Photobank

Kursus Dalam Talian Pencemaran Air Sisa direka untuk membantu pengurus marin memahami cara pencemaran air sisa mengancam kesihatan lautan dan manusia serta strategi dan penyelesaian yang tersedia untuk mengurangkan pencemaran air sisa di lautan. Kursus dalam talian kendiri ini menggabungkan sains baharu, kajian kes dan amalan pengurusan yang diterangkan dalam Kit Alat Pencemaran Air Buangan.

Pelajaran 1: Kesan dan Sistem Rawatan Pencemaran Air Sisa – memperkenalkan cara pencemaran air sisa memasuki ekosistem marin dan kesan bahan pencemar tertentu ke atas manusia dan hidupan marin. Pelajaran ini juga menyediakan gambaran keseluruhan sistem rawatan air sisa yang biasa digunakan, termasuk sistem rawatan air sisa terpusat dan terpencar. (1 jam)

Pelajaran 2: Menangani Pencemaran Air Buangan – menerangkan pendekatan untuk membangunkan program pemantauan kualiti air untuk membantu mengenal pasti pencemaran air sisa; dan bagaimana penyelesaian berasaskan alam semula jadi, penambahbaikan kepada teknologi sistem rawatan, dan sistem pemulihan sumber baharu boleh meningkatkan rawatan air sisa dan kualiti air. Pelajaran ini juga menyediakan panduan tentang cara bekerjasama dan berkomunikasi dengan pihak berkepentingan dan kumpulan lain untuk mengurangkan pencemaran air sisa lautan. (1 jam)

Bahasa yang tersedia

klik pilihan di atas untuk mendaftar

Penonton Kursus

Pengurus dan Pengamal Laut

Tempoh

2 jam
pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »