Kerjasama dan Komunikasi

Paip kumbahan. Foto © Joe Miller
Pencemaran air sisa di kawasan pesisir adalah masalah yang kompleks; hanya membangun penyelesaian dan meningkatkan kesedaran tidak akan cukup untuk mengatasi cabaran persekitaran yang sangat besar ini, tetapi merupakan komponen utama. Oleh kerana sifat pencemaran yang tidak dapat dilihat dan pantang larang yang berkaitan dengannya, sering kali pemahaman yang terbatas mengenai tahap dan tahap keparahan pencemaran oleh masyarakat umum. Untuk mengurangkan pencemaran air buangan, pengamal laut perlu melihat disiplin pengurusan terumbu kita dan bekerjasama dengan rakan sekerja di pelbagai sektor termasuk kesihatan awam dan sanitasi serta mereka yang menguruskan tanah pesisir dan kawasan dataran tinggi yang berdekatan. Melibatkan masyarakat tempatan untuk menjadi sebahagian daripada proses untuk mengenal pasti dan menyelesaikan cabaran pengurusan air sisa adalah sangat penting, memerlukan komunikasi yang berkesan yang melampaui meningkatkan kesedaran tentang masalah untuk memotivasi perubahan nyata dalam tingkah laku manusia.

Kerjasama

Terdapat peluang bagi para praktisi pemuliharaan dan Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) untuk berkongsi kepakaran mereka dan bekerjasama untuk mengembangkan penyelesaian sanitasi yang lestari yang melindungi manusia, ekosistem, dan sumber semula jadi. Pengurus laut berperanan dalam menyampaikan pengetahuan mereka mengenai ekosistem lautan dan bagaimana mereka terganggu oleh pencemaran air sisa. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan penyelesaian yang menangani ancaman terhadap kehidupan laut dan juga kesihatan manusia. Wawasan pengurus dan kolaborasi antara sektor akan menyumbang kepada alat dan strategi pemantauan yang siap di lapangan untuk mencegah kerosakan laut. Dengan kepelbagaian yang lebih besar dalam sektor yang mengangkat isu pencemaran air sisa, pegawai pemerintah dan pembuat kebijakan mungkin lebih terdorong untuk mendukung strategi pengurangan pencemaran air sisa.

pendekatan pengurusan 'ridge-to-karang' menghubungkan tindakan pengurusan di darat dengan perairan pesisir untuk penyelesaian bersepadu di kawasan aliran sungai dan di seluruh agensi. Projek Ridge-to-Reef sering meningkatkan pengurusan air buangan dan mengurangkan pencemaran di darat, memberi manfaat kepada terumbu karang, ekosistem daratan, dan orang. Strategi pengekalan air tawar - seperti meningkatkan permukaan yang meresap, tumbuh-tumbuhan, dan tanah basah yang dibina - memperlambat aliran pencemaran ke lautan. Menangkap air yang tercemar ketika bergerak ke bawah meningkatkan pendedahannya kepada mekanisme rawatan sehingga mengurangkan jumlah bahan cemar yang sampai ke persekitaran laut.

terumbu australia

Pendekatan bersepadu yang menghubungkan tindakan pemuliharaan merentasi daerah aliran sungai memberikan manfaat kepada terumbu karang. Foto © Jordan Robins / Peraduan Foto TNC 2019

Kerjasama penting lain adalah dalam komuniti tempatan. Melibatkan pihak berkepentingan tempatan untuk menjadi sebahagian daripada proses untuk mengenal pasti cabaran pengurusan air buangan dan melaksanakan penyelesaian membantu mereka melihat masalah terlebih dahulu dan berfungsi sebagai juara untuk menyampaikan penemuan dan membina sokongan dan penyertaan dalam penyelesaian. Ini juga memberikan pengurus dan saintis sokongan yang sangat diperlukan di lapangan dan dapat memfasilitasi kerjasama dengan universiti, NGO, agensi kerajaan, dan penyelidik tempatan. Tengok ini kajian kes mengenai penciptaan Air Kerja 4, sebuah konsortium rakan kongsi yang dikembangkan untuk mewujudkan pekerjaan dan mengatasi pencemaran air buangan melalui percepatan penggantian kolam air di Negara Hawaii.

Di seluruh dunia, komuniti tempatan terlibat dalam  dibuka dalam tetingkap barupemantauan kualiti air untuk melindungi garis pantai mereka.  dibuka dalam tetingkap baruSurfrider Yayasan dan Hui O Ka Wai Ola adalah dua contoh program pemantauan kualiti air sains warganegara. Data kualiti air yang dilokalkan memberikan bukti muktamad tentang di mana berlakunya pencemaran air buangan. Maklumat ini dapat digunakan untuk mengenal pasti sumber pencemaran air sisa dan bekerjasama dengan perancang tempatan atau pegawai pemerintah untuk mengenal pasti penyelesaian dasar.

hui dalam tindakan

Latihan sukarela Hui O Ka Wai Ola. Foto © Bruce Forrester

Komunikasi

Pilihan teknologi dan kaedah pelaksanaan secara historis memusatkan perhatian pada pengumpulan, pembendungan, dan rawatan sampah. Walau bagaimanapun, penyelesaian sanitasi yang berjaya dan mampan memerlukan pemahaman masyarakat yang dilayani, dari corak tingkah laku, hingga ketersediaan sumber, hingga penerimaan budaya. Tidak ada penyelesaian yang sesuai untuk semua; penyelesaian sanitasi perlu disesuaikan dengan setiap komuniti.

Cabaran seterusnya adalah membina sokongan atau penyertaan dalam melaksanakan penyelesaian sanitasi. Untuk mencapainya, pengurus dapat memulakan dengan mengenal pasti siapa yang akan meyakinkan atau memotivasi untuk bertindak. Sebagai contoh, program penyingkiran cesspool boleh merangkumi dua khalayak utama: 1) pembuat dasar tempatan yang perlu memperuntukkan dana untuk penyingkiran cesspool; dan 2) pemilik kediaman pesisir yang perlu memohon program rebat untuk menampung kos membuang bendungan. Memotivasi orang untuk bertindak tidak berlaku dengan cepat dan memerlukan perancangan yang teliti dan komunikasi strategik.

Komunikasi strategik adalah penggunaan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai matlamat atau hasil tertentu. Ini adalah tentang mendapatkan mesej yang tepat kepada orang yang betul (atau khalayak) pada masa yang tepat melalui saluran yang betul untuk mencapai matlamat.

Komunikasi Strategik untuk Pemuliharaan panduan untuk pengurus laut menampilkan proses perancangan langkah demi langkah untuk membantu mengenal pasti matlamat komunikasi dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Tujuh langkah yang digariskan di bawah ini membimbing pengguna melalui pembuatan dan pelaksanaan rancangan komunikasi. Contoh dan lembaran kerja untuk setiap langkah menjadikan prosesnya jelas dan interaktif. Untuk pencemaran air sisa, menyelidiki skop masalah di suatu kawasan adalah titik permulaan yang baik untuk mewujudkan cabaran tempatan dan mengenal pasti tujuan yang sesuai. Data dan statistik mengenai masalah, memahami keutamaan audiens, dan kesedaran tentang ketersediaan sumber akan meningkatkan kegunaan proses ini.

 

proses komunikasi strategik dengan logo 2021

 

Terokai panduan untuk contoh taktik komunikasi untuk mendapatkan perhatian khalayak sasaran anda dan memotivasikan mereka untuk bertindak. Sebilangan besar idea yang dikongsi dapat digunakan secara langsung untuk mengurangkan usaha pencemaran air sisa. Taktik komunikasi yang tidak termasuk dalam panduan yang relevan dengan topik ini, menggunakan data untuk menarik perhatian terhadap pencemaran air sisa. Contohnya ialah alat visualisasi data dari Sistem Pengamatan Lautan Kepulauan Pasifik (PacIOOS) yang membolehkan para praktisi menghubungkan ukuran kualiti air yang dapat diukur dengan keadaan terumbu dan pemerhatian kualitatif dari masa ke masa. Alat ini secara konsisten menyajikan data ini serta penemuan mengenai keadaan terumbu, dan dapat digunakan sebagai model untuk sains data dan pemantauan lautan di tempat lain. The dibuka dalam tetingkap baruTitik Tepi Laut alat ini secara konsisten menyajikan data ini serta penemuan mengenai keadaan terumbu, dan dapat digunakan sebagai model untuk sains data dan pemantauan lautan di tempat lain.

Matlamat Pembangunan Lestari (SDG)

Untuk meningkatkan sokongan dan sumber daya untuk pengurangan pencemaran air sisa dari pegawai pemerintah, pembuat kebijakan, dan khalayak tingkat tinggi lainnya, strategi komunikasi yang efektif mungkin melibatkan menunjukkan bagaimana pencemaran air buangan laut bersilang dengan dan menyokong banyak Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) PBB ).

SDG (dibuat oleh PBB pada tahun 2015) menyajikan sasaran yang bercita-cita tinggi untuk menyediakan hak asasi manusia dan melindungi sumber daya di seluruh dunia. Termasuk dalam SDGs adalah tujuan dan sasaran khusus untuk kebersihan (SDG 6.3) dan pemuliharaan laut (SDG 14). Walau bagaimanapun, terdapat hubungan antara cabaran dan kesan pencemaran air sisa laut dan semua 17 matlamat (lihat SDGs di bawah).

membuka fail IMAGE

17 Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang ditubuhkan pada tahun 2015 untuk pencapaian pada tahun 2030. Sumber: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Sumber daya yang besar diperuntukkan untuk aktiviti yang berkaitan dengan tujuan ini di seluruh dunia pada skala tempatan, nasional, dan global. Peluang untuk mengurangkan pencemaran air sisa dan kemajuan maju ke arah SDGs wujud dalam menguruskan perikanan untuk melindungi pemakanan dan penghidupan (SDG 2 dan SDG 8); infrastruktur sanitasi lestari (SDGs 9 dan 10); iklim dan perlindungan alam sekitar (SDGs 13, 14, dan 15); dan penyelesaian antara disiplin yang mempertimbangkan kriteria persekitaran, kesihatan, teknikal, dan sosial (SDGs 16 dan 17). Mengingat matlamat ini dapat membantu membuat alasan mengapa pembuat dasar harus menyokong strategi pencegahan pencemaran air sisa.

Advokasi

dibuka dalam tetingkap baruBengkel Strategi Advokasi

Klik pada gambar di atas untuk mengakses panduan

Afrika Biodiversity Collaborative Group (ABCG), yang merangkumi IRC, Conservation International, dan Jane Goodall Institute, mengembangkan  dibuka dalam tetingkap baruPanduan Fasilitator Bengkel Pemeliharaan Air Tawar dan Strategi Advokasi WASH. Panduan ini menyiapkan fasilitator untuk memimpin bengkel yang memberikan pemahaman asas mengenai perlunya usaha WASH dan pemuliharaan air bersepadu dan memperkenalkan strategi untuk terlibat dengan pembuat keputusan untuk menghasilkan perubahan dasar. Tujuan panduan dan bengkel ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan memberi inspirasi kepada advokasi dalam masyarakat untuk menyokong program dasar untuk mempromosikan WASH dan penyelesaian pemuliharaan air.

Walaupun Panduan ABCG ditujukan khusus untuk pemuliharaan sumber air tawar, kaedah yang dicadangkan dapat diterapkan di kawasan laut. Bengkel dan alat selama empat hari yang disajikan di dalamnya berfungsi sebagai contoh yang dapat disesuaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir.

pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks
Translate »