Menggunakan perjanjian insentif berasaskan hak dalam usaha pemuliharaan lautan dan pantai dengan kajian kes mengenai pemuliharaan terumbu karang di Kepulauan Gili, Indonesia dan Florida Keys dibincangkan.

Translate »