Blue Carbon-voordelen

Luchtmening van ertsader en mangrove in Pohnpei, Micronesië. Foto © Jez O'Hare

Blauwe koolstofecosystemen zijn erg belangrijk voor veel kustgemeenschappen vanwege de waardevolle voordelen die ze bieden.

Naast hun voordelen voor koolstofopslag, bieden blauwe koolstofecosystemen ook banen en inkomen aan lokale economieën, verbeteren ze de waterkwaliteit, ondersteunen ze een gezonde visserij en bieden ze kustbescherming. Mangroven fungeren als natuurlijke barrières: ze stabiliseren kustlijnen en verminderen de golfenergie om het overstromingsrisico voor kustgemeenschappen door stormvloed en zeespiegelstijging te verminderen. Zeegrasweiden vangen zwevende sedimenten op in hun wortels, waardoor de lichtverzwakking toeneemt, de waterkwaliteit verbetert en erosie wordt verminderd. Wetlands aan de kust absorberen verontreinigende stoffen (bv. Zware metalen, nutriënten, zwevende stoffen) en helpen zo de waterkwaliteit te behouden en eutrofiëring te voorkomen. Deze ecosystemen vormen een belangrijke kraamhabitat en broedplaatsen ter ondersteuning van de visserij en een verscheidenheid aan recreatiemogelijkheden (bijv. Snorkelen, recreatief vissen en varen, ecotoerisme).

De volgende afbeeldingen benadrukken de voordelen van mangroven:

Ecosysteemdiensten geleverd door Mangroves

Ecosysteemdiensten geleverd door mangroven. Bron: Wetlands International 2016

Voordelen van het beschermen van een hectare mangrovebos

Voordelen van het beschermen van een hectare mangrovebos. Bron: Conservation International

Uit onderzoek blijkt dat de ecosysteemdiensten die mangroves bieden, naar schatting $ 33,000-57,000 per hectare per jaar waard zijn voor de nationale economieën van ontwikkelingslanden met mangroves. ref

  • Siikamäki et al. (2012) ontwikkelde globale schattingen van de verwachte koolstofemissies door verlies van mangrove en de kosten van het vermijden van de uitstoot; zij vonden dat gezien de recente reeks marktprijzen voor CO2-compensaties en de kosten van het verminderen van emissies uit andere bronnen, het beschermen van mangroven om hun koolstof een economisch haalbare propositie is. ref
  • Een onderzoek in Indonesië wees uit dat Indonesische mangroven 14 miljard metrische tonnen koolstof (PgC) bevatten, die een derde van de wereldwijde koolstofvoorraden aan de kust vertegenwoordigen. ref Mangrove ontbossing in Indonesië resulteert in een verlies van 190 miljoen metrische ton CO2 jaarlijks. Door mangrove-ontbossing te voorkomen, zou Indonesië een kwart van zijn emissiereductiedoelstelling van 26% kunnen halen met 2020. ref
  • Estrada et al. (2015) beoordeelde de economische waarde van koolstofopslag en sekwestratie in mangroven in Zuidoost-Brazilië en ontdekte dat gemiddelde waarden varieerden op basis van het mangrove-type (bijv. 19.00 ± 10.00 US $ ha-1 yr-1 voor bekkenbossen en hoge intergetijden tot 82.28 ± 32.10 US $ ha-1 yr-1 voor randbossen en laag intergetijde). De auteurs schatten dat de totale koolstofsekwestratiewaarde van deze mangroves jaarlijks US $ 455,827 is. ref Zie de bronnen hieronder voor aanvullende informatie over de ecosysteemdiensten van blue carbon ecosystemen.

De volgende afbeelding laat de voordelen van zeegras zien:

Bron: Potouroglou, M., L. Westerveld, G. Fylakis. 2020. Unsung Heroes of our Oceans. Story Map, United Nations Environment Programme en GRID-Arendal.

Leer meer over zeegras - de status, waarde, bedreigingen en aanbevelingen voor beheer.

pporno youjizz xmxx leraar xxx Sekse