Afvalwaterbehandeling en visserijwetgeving op Bonaire

Locatie

Bonaire National Marine Park, Bonaire, Nederlandse Antillen

De uitdaging

De Uitdaging
Gezamenlijk vormen het eiland Bonaire en de Ramsar-gebieden van verschillende satellieteilanden (Klein Bonaire en Lac) het Bonaire National Marine Park (BNMP). Het park omvat 2,700 hectaren grenzende koraalrif-, zeegras- en mangroveecosystemen en bevat diverse habitats van de kust tot intertidale omgevingen, en van koraalriffen tot diepwateromgevingen.

Bonaire1, onderschrift: Bonaire National Marine Park bevat verschillende koraalrifhabitats. Foto © JP Carnevaleopent IMAGE-bestand

Bonaire National Marine Park bevat diverse koraalrifhabitats. © JP Carnevale

Bleken en orkaangebeurtenissen hebben dit gebied in het verleden beïnvloed. Alleen milde bleking vond plaats in verband met de 1998 El Niño-bleekgebeurtenis, wat resulteerde in een goed herstel. In 1999, orkaan Lenny beïnvloed de ondiepe riffen van de lijwaartse kant van Bonaire en Klein Bonaire; het herstel was echter even hoog, met een 3.5-recruteringspercentage dat hoger was dan dat van de rest van het Caraïbisch gebied en met hoge overlevingspercentages. Meer recent resulteerden de 2005- en 2006-bleekgebeurtenissen in bleken van respectievelijk ongeveer 9% en 10%. In beide gevallen was de herstelfrequentie na het verdwijnen van de thermische spanning echter bijna 100%. Na een bleekgebeurtenis in 2010 bleek 10% van de koralen gebleekt en stierf, wat leidde tot een sterke afname van de overvloed aan koraal in 2011. Gecombineerd met verliezen van herbivore papegaaivissen aan overbevissing, heeft dit geleid tot een toename van macroalgen.

Afgezien van deze natuurlijke verstoringen, wordt deze regio bedreigd door vervuiling, kustontwikkeling, invasieve soorten (koraalduivels en halophila zeegras) en groei van toeristische activiteiten.

Ondernomen acties

De missie van het Bonaire National Marine Park is om de natuurlijke, culturele en historische bronnen van het eiland te beschermen en te beheren, terwijl een ecologisch duurzaam gebruik wordt toegestaan ​​ten behoeve van toekomstige generaties. De BNMP is ervan overtuigd dat de eerste stap om te zorgen voor gezonde en veerkrachtige koralen is om de waterkwaliteit te beschermen en alle stress te verminderen. In dit kader heeft het BNMP verschillende instandhoudings- en beheersmaatregelen genomen om de verschillende problemen van overbevissing, ontwikkeling van kustgebieden, vervuiling en negatieve gevolgen van het toerisme aan te pakken.

Bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. © Jan Jaap van Almenkerkopent IMAGE-bestand

Bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. © Jan Jaap van Almenkerk

In 2010 werd wetgeving aangenomen om de milieubescherming te verbeteren, en vanaf 2014 was deze nog steeds van kracht en begon verbeteringen in het milieu te vertonen. De wetgeving omvat bescherming van geïdentificeerde veerkrachtfactoren zoals: volledige bescherming van herbivore vissen, volledige bescherming van veel vleesetende vissen en strengere regels en voorschriften voor de visserij. De nieuwe wetgeving omvat ook verbeteringen in procedures voor kustaanleg en strengere bouwrichtlijnen.

overbevissing
Om de gedocumenteerde afname van roofdiervissen zoals groepers, grunts en snappers aan te pakken, begon de BNMP met lobbyen bij de overheid en verschillende belanghebbenden in 2004 om visbeveiligde gebieden (FPA's) te creëren. Binnen dit lobbywerk bezocht een groep vissers, duikbedrijven, overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden uit St. Lucia Bonaire om hun collega's uit te leggen hoe FPA's op Bonaire zowel de vissers- als de toeristische exploitanten ten goede zouden komen. Een paar maanden later bezocht een groep vissers, overheidsfunctionarissen, BNMP Rangers en touroperators St. Lucia met hetzelfde doel. In 2008 werden na intensieve onderhandelingen twee FPA's aan de luwe kant op Bonaire opgericht, die ongeveer 4 km van een no-take-zone omvatten. In 2010 waren de oogst van papegaaivis en het gebruik van visvallen verboden.

Kustontwikkeling en vervuiling
Naast de visserijdruk kent Bonaire een snelle ontwikkeling van de kust. Om de impact van bouwpraktijken te minimaliseren, ontwikkelde de BNMP een officieel goedgekeurd boekje van  opent in een nieuw vensterBouwrichtlijnenopent pdf-bestand , samen met het departement van ruimtelijke ordening, het ministerie van Landbouw en Visserij, het lokale afvalbeheerbedrijf, bouwbedrijven, grondeigenaren, ontwikkelaars en lokale ngo's. De BNMP had een intensief monitoringprogramma voor nutriënten tijdens 2006-2008 en Nov. 2011 - mei 2013 dat de hele lijzijde van Bonaire besloeg en rondom Klein Bonaire. Dit bewakingsprogramma voor nutriënten werd uitgevoerd in samenwerking met de centrale overheid, het departement voor ruimtelijke ordening van Bonaire en het oceanografisch instituut van de havenstaten in Florida. Uit voorlopige gegevens blijkt dat de niveaus van opgeloste stikstof hoog zijn en dat de meest waarschijnlijke oorzaak te wijten is aan rioolwater en niet-duurzame irrigatiepraktijken in de kustzone. Om deze rioolwatertoevoer naar de zee te verminderen, heeft de BNMP met resortexploitanten gewerkt om "waterbalansen" vast te stellen en om het beheer van zoet water en afvalwater te verbeteren. Dit werk is geëindigd met de oprichting van een lokaal rioolsysteem.

met opent in een nieuw venstermeer dan vier jaar aan nutriëntbewakingsgegevens met vermelding van een hoog gehalte aan voedingsstoffen in het gebied, is een afvalwaterzuiveringsinstallatie in aanbouw. De faciliteitsfabriek is ontworpen om afvalwater van de kustlijn af te voeren en wordt naar verwachting in gebruik door laat 2014. Er is een tijdelijke fabriek geïnstalleerd die sinds 2011 in bedrijf is terwijl de bouw van de hoofdfabriek wordt voortgezet.

Bonaire3, onderschrift: de koraalrifhabitats van Bonaire National Marine Park worden bedreigd door overbevissing, vervuiling, ontwikkeling van de kust, toerisme en bleekgebeurtenissen. Foto © BNMPopent IMAGE-bestand

De koraalrifhabitats van Bonaire National Marine Park worden bedreigd door overbevissing, vervuiling, kustontwikkeling, toerisme en bleekgebeurtenissen. © BNMP

Toerisme
Duikkoerisme is een essentieel onderdeel van de economie van Bonaire, genereert aanzienlijke inkomsten en creëert banen. Het is van vitaal belang dat duikbedrijven en hun klanten goed worden voorgelicht over mogelijke negatieve effecten en manieren om dit te verminderen. In 2008 ontwikkelde de BNMP een cursus "Reef Ranger". Deze cursus is verplicht sinds 2010, maar nog niet volledig geïmplementeerd. Het doel van dit programma is het maximaliseren van actieve ondersteuning voor het behoud van koraalriffen door middel van gestandaardiseerde training voor duikpersoneel, afgestemd op lokale omstandigheden. BNMP erkende dat duikuitbaters en duikers natuurlijke ambassadeurs kunnen zijn voor het behoud van koraalriffen, omdat ze er belang bij hebben om gezonde en diverse mariene ecosystemen te behouden.

Effectieve communicatie is ook een fundamenteel doel van Stichting Nationale Pareken (STINAPA) Bonaire, dat met succes twee natuurparken van het Bonaire National Marine Park en het Washington Slagbaai National Park beheert. Communicatie met het grote publiek en groepen belanghebbenden is een hoofdprioriteit voor de BNMP, ingegeven door een groep ingezetenen die een afname van het bewustzijn en de betrokkenheid aangaf, en geen gevoel van eigenaarschap van de BNMP. Als gevolg hiervan is een lopende communicatiecampagne met de titel " opent in een nieuw vensterDe natuur is ons levensonderhoud, "Is ontwikkeld om kennis te bieden en attitudes over instandhoudingskwesties te veranderen. Het verstrekken van adequate informatie over het belang van natuurbehoud en de duurzame ontwikkeling van Bonaire werd van het allergrootste belang geacht. De campagne is in sommige gebieden succesvol geweest en wordt momenteel geëvalueerd.

Hoe succesvol is het geweest?

overbevissing
Sinds 2003 op Bonaire is er regelmatig toezicht gehouden. Het verbod op vissen op papegaaivis (en het gebruik van visvallen) heeft geleid tot een toename van de populatiedichtheid en biomassa van papegaaivissen na 2011, en ondanks een afname van de overvloed aan koraal als gevolg van bleken, begon de dekking van het koraal weer te stijgen (terwijl de dekking van de macroalgen afnam ) in 2013. Misschien als gevolg van een toename van predatie, Diadema urchin-populaties zijn afgenomen.

Kustontwikkeling en vervuiling
Een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie werd gebouwd op Bonaire en begon te werken in het late 2011, en een tweede zal operationeel zijn in het late 2014. Geschat wordt dat in totaal 17.5 tot 35 ton stikstof per jaar uit afvalwater zal worden verwijderd. Recente bewaking van voedingsstoffen in laat 2013 heeft echter aangetoond dat waterkwaliteitsindicatoren aan de westkust van Bonaire eutrofe omstandigheden signaleren, hoewel de stikstofgehalten enigszins zijn gedaald. Sommige bemonsterde locaties hadden hoge niveaus van fecale bacteriën, en toenemende fosforconcentraties. Over het algemeen is de steekproef enigszins verbeterd sinds 06-08 waarden, maar de nutriënten blijven op drempelwaarden.

Toerisme
Een sterke instandhoudingsethiek blijft bestaan ​​op Bonaire, vooral vanwege de grote inkomsten uit toerisme gericht op duiken en snorkelen. De focus van dit milieuwerk lag eerder bij de lokale bevolking dan bij het toerisme, hoewel het toerisme de laatste jaren is toegenomen.

Geleerde lessen en aanbevelingen

  • Betrokkenheid van de belangrijkste belanghebbenden is van cruciaal belang. Geen enkel instandhoudingsplan zal op lange termijn slagen zonder volledige steun van belanghebbende partijen.
  • Betrek alle belanghebbenden vanaf het begin; aantonen dat wat u wilt uitvoeren (met hun hulp) een unieke waarde heeft en dat zij de begunstigden zijn van dit plan / deze actie.
  • Stel een implementatieplan op (eenvoudig is beter), bespreek het met de belanghebbenden wanneer het klaar is maak het openbaar en volg het stap voor stap met weinig improvisatie.
  • Zodra het plan is geïmplementeerd, informeert u belanghebbenden over nieuws van voortgang en mislukkingen. Transparantie is van cruciaal belang!
  • Maak duidelijke regels, wetten en procedures. Mensen zijn meer bereid om te ondersteunen wat ze begrijpen en vertrouwen.
  • Communicatiecampagnes kunnen helpen bij het verstrekken van bijgewerkte informatie aan het grote publiek en overheidsfunctionarissen.
  • De ontwikkeling van Geïntegreerd kustbeheer kan de hoeveelheid stressoren op het rif verminderen om de weerbaarheid tegen toekomstige klimaatverandering te verbeteren.
  • De ontwikkeling van een cursus vergelijkbaar met het "Reef Ranger" -programma kan de duurzame praktijken van rifduikers en andere watersportbeoefenaars verbeteren.

Financieringsoverzicht

Leidende organisaties

opent in een nieuw vensterBonaire National Marine Park

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken
DROB-NMB (afdeling Lokale milieuplanning)
opent in een nieuw vensterZeeschildpadbehoud van Bonaire
opent in een nieuw vensterRaad van exploitanten van onderwaterbronnen
opent in een nieuw vensterThe Nature Conservancy
opent in een nieuw vensterWWF-Nederland

Kennisbank

opent in een nieuw vensterBouwrichtlijnen van Bonaireopent pdf-bestand  geformuleerd door de BNMP, het Department of Physical Planning, het Department of Agriculture and Fisheries, het lokale afvalbeheerbedrijf, bouwbedrijven, landeigenaren, ontwikkelaars en lokale NGO's.

opent in een nieuw vensterResultaten van het monitoringprogramma voor nutriënten, uitgevoerd in samenwerking met de centrale overheid, het ministerie van ruimtelijke ordening van Bonaire en de oceanografische instelling van de havenbond.

Bonaire Nationaal Marine Park Beheer ( opent in een nieuw vensterpdf)

Beoordeling van de veerkracht van het koraalrif van het Bonaire National Marine Park ( opent in een nieuw vensterpdf)

opent in een nieuw vensterStatus en trends van Bonaire's riffen in 2013: Oorzaken voor optimisme

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »