Sanering in uitdagende omgevingen: de HandyPod

 

Locatie

Tonle Sap Lake, Cambodja en Lake Indawgyi, Myanmar

De uitdaging

Veel factoren zijn van invloed op waar sanitaire infrastructuur wel of niet geschikt is. Meren, uiterwaarden, mangroven, kleigronden en stranden worden aangetast door menselijk afval. In het Tonle Sap-meer en het Indawgyimeer, in respectievelijk Cambodja en Myanmar, vormen drijvende dorpen en huizen op palen in de seizoensgebonden uiterwaarden een uitdaging voor de sanitaire voorzieningen. Afvalwaterzuiveringsinstallaties, septic tanks en putlatrines zijn geen haalbare opties om mens en milieu te beschermen tegen rioolwater. Als gevolg hiervan, hoewel beide meren zijn aangewezen als Werelderfgoed en als biosfeerreservaat, is er geen eerdere saneringsinspanning geweest om vervuiling door rioolwater te bestrijden of lokaal gedrag te veranderen in deze uitdagende sanitaire omgeving.

Een drijvende gemeenschap op Tonle Sap Lake, Cambodja. Foto © Wetlands Work

Op het Tonle Sap-meer drijven 20,000 huizen in ondiep water. Tijdens het droge seizoen van 6 maanden, terwijl het peil van het meer daalt, zorgt een gebrek aan sanitaire infrastructuur ervoor dat het dorpswater vervuild, stinkend en gevaarlijk wordt (pathogeenconcentraties bereiken 30-40,000 kve / 100 ml). Nabijgelegen staan ​​200,000 paalwoningen op seizoensgebonden uiterwaarden, die bijdragen aan en de gevolgen van open ontlasting versterken. De resulterende fecale vervuiling - ziekteverwekkers en biologische zuurstofbehoefte (BZV) - vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, de menselijke gezondheid, het levensonderhoud en de economie van deze gebieden. Darmziekten en belemmering van de kinderjaren komen vaak voor in de Tonle Sap-gemeenschap, wat aantoont dat er dringend behoefte is aan een duurzame sanitaire oplossing.

HandyPod geïnstalleerd op een huis op palen in een overstroomd gebied nabij het Tonle Sap-meer, Cambodja. Foto © Wetlands Work

Ondernomen acties

In 2009 trachtte Wetlands Work (WW) deze problemen op te lossen en is sindsdien een leider geworden op het gebied van sanitaire voorzieningen in uitdagende omgevingen (SCE). Aanvankelijk trachtte het Wetlands Work-team, ondersteund door stagiaires, studenten en vrijwilligers, ziekteverwekkers en BZV in drijvende gemeenschappen aan te pakken. Iteratieve, door de gemeenschap ondersteunde ontwerpen leidden tot de ontwikkeling van de HandyPod, een nieuw behandelingssysteem dat momenteel wordt gebruikt in dorpen in Cambodja en Myanmar. De HandyPod is gemaakt om functionele sanitaire voorzieningen te bieden in overstromingen, drijvende gebieden, uiterwaarden, ondoordringbare bodems en kustgebieden. Tussen 2009 en 2014 zijn veel testontwerpen van de HandyPod getest in Akul Village aan het Tonle Sap-meer. In 2014 waren 35 systemen geïnstalleerd en dit leidde tot het verbeterde HandyPod-ontwerp dat tegenwoordig wordt gebruikt.

HandyPods geïnstalleerd op twee drijvende scholen in Tonle Sap Lake, Cambodja. Foto © Wetlands Work

HandyPods geïnstalleerd op twee drijvende scholen in Tonle Sap Lake, Cambodja. Foto © Wetlands Work

De belangrijkste onderdelen van het project waren:

  • Technische ontwikkeling en proof of concept-inspanningen
  • Besturen van een marketingprogramma voor sanitaire voorzieningen
  • Trainingsprogramma's voor lokale ondernemers om HandyPods te installeren
  • Maatschappelijke bewustmakingsinspanningen om vraag naar sanitaire voorzieningen te creëren
  • Marktgestuurde schaalvergroting van HandyPod-distributie in de dorpen in de uiterwaarden bij het Indawgyi-meer, Myanmar.

Grafische voorstellingen van het HandyPod-ontwerp voor drijvende dorpen. Foto © Wetlands Work

Grafische voorstellingen van het HandyPod-ontwerp voor drijvende dorpen. Foto © Wetlands Work

De HandyPod is low-tech, eenvoudig te monteren en eenvoudig op te schalen met constructie en materialen van in totaal $ 100 - $ 140 per systeem. Er worden drie opeenvolgende behandelingsstappen gebruikt om ziekteverwekkers te verwijderen. Het weggespoelde afval wordt verzameld in een septische container voor slibverzameling en gedeeltelijke anaerobe vergisting gedurende meerdere dagen. Voortdurend spoelen duwt afvalwater in een tweede container, die van nature voorkomende anaërobe microben gebruikt om een ​​biofilm te creëren om het afval te verteren en chemicaliën te absorberen. Deze microbiële biofilm is de motor van het HandyPod-behandelingsproces en draagt ​​aanzienlijk bij aan de omzetting van organische chemicaliën om de kwaliteit van het afvalwater te verbeteren.

Hoge microbiële activiteit in alle drie de containers consumeren een diversiteit aan ziekteverwekkers, zodat bij elke stortspoeling 'veilig water' wordt geloosd. De miljarden of triljoenen E. coli ziekteverwekkers per 100 ml in ongezuiverd rioolwater worden behandeld om effluent op te leveren met 28-300 kve / 100 ml. dit is ruim onder de Cambodjaanse normen voor veilige recreatie (1,000 kve / 100 ml). Tropische temperaturen zijn bijzonder efficiënt bij het bevorderen van de opmerkelijk hoge microbiële activiteit van de HandyPod, waardoor dit ontwerp kan worden aangepast aan andere uitdagende omstandigheden in tropische klimaten.

HandyPods geïnstalleerd op paalwoningen in uiterwaarden. Foto © Wetlands Work

geïnstalleerd handypod cambodia

HandyPods geïnstalleerd op paalwoningen in uiterwaarden. Foto © Wetlands Work

Van rioolverzameling tot fecaal slibbeheer (FSM), de HandyPod houdt ruw afval uit het meer en draagt ​​bij aan het terugwinnen van hulpbronnen door urine om te leiden voor gebruik als 'vloeibare goud'-meststof en een waardevol vast bodemsupplement te genereren met behulp van ondiepe overdekte sloten in de droge seizoen. Omgeleide urine wordt verzameld en vervolgens verkocht aan een lokale biologische landbouwvereniging, die een circulaire economie en lokaal levensonderhoud ondersteunt en tegelijkertijd de vervuiling door nutriënten en de behoefte aan synthetische meststoffen vermindert.

Wetlands Work probeert nu het HandyPod-ontwerp aan te passen voor gebruik in strand- en eilandgemeenschappen om de vervuiling door nutriënten te verminderen. Laboratoriumonderzoek toont een reductie van stikstof tot 90% -95% door opeenvolgende beluchtingskamers die compatibel zijn met een aangepast HandyPod-ontwerp. Bijkomende voordelen van deze inspanning zijn onder meer bescherming van de grondwatervoorraden op eilanden en het elimineren van kwel van voedingsstoffen om schade aan zeegrassen, nearshore-koralen en andere mariene biodiversiteit te voorkomen. Dit ontwerp kan ook voedingsstoffen terugwinnen om aquacultuurproducten te produceren ter ondersteuning van eilandeconomieën.

Naast effectieve sanitatietechnologie moeten oplossingen ook maatschappelijke acceptatie bewerkstelligen. Gedragsvoorkeuren en sociaaleconomische onderzoeksinformatie hielpen om het ontwerp en de functionaliteit van de HandyPod te verbeteren, en om marketingstrategieën in drijvende dorpen te begeleiden. Het bewustzijn van de gemeenschap over privacy, handen wassen en het belang van sanitaire voorzieningen is een groot deel van de verspreiding van HandyPod. Door loterijen in de hele gemeenschap zijn hele dorpen geïnformeerd over sanitaire voorzieningen door gratis zeven HandyPods aan te bieden om ze in de gemeenschap te introduceren. Wetlands Work leidt lokale ondernemers op om deze systemen te installeren en te onderhouden, en identificeert een leider die dient als regionale gids om de inspanning te ondersteunen.

Leden van de gemeenschap wonen een HandyPod-loterij bij, georganiseerd door Wetlands Work. Foto © Wetlands Work

Hoe succesvol is het geweest?

Gebaseerd op E. coli door zowel een onafhankelijk laboratorium als het eigen universitaire laboratorium van WW te testen, is het water dat uit de HandyPod wordt geloosd, veilig voor contact en recreatie. Het monitoren van nutriënten was een uitdaging, maar is een prioriteit voor 2021-23. Wetlands Work verwacht dat HandyPods met drijvende huizen de N-belasting met ongeveer 10% -15% verminderen, maar de aanpassing aan strandomgevingen streeft ernaar veel hoger te zijn. Vervolgonderzoeken op beide meren hebben overweldigend positieve feedback van HandyPod-gebruikers opgeleverd. Het gemak en de verbetering van persoonlijke privacy en waardigheid zijn vooral waardevol geweest voor gemeenschappen, met name voor vrouwen. De HandyPod is ook een teken van welvaart geworden en de vraag naar deze systemen is meer gebaseerd op sociale status dan op gezondheidsverbetering. De Wetlands Work-strategie om een ​​marktgestuurde oplossing te creëren, toont het belang aan van lokale economieën en bestaansmiddelen bij het bevorderen van HandyPod-succes. Het resultaat is verbeterde sanitaire voorzieningen, verminderde milieuverontreiniging en effectieve gedragsveranderingen.

Geleerde lessen en aanbevelingen

  • Drijvende gemeenschappen zijn economisch benadeeld en velen kunnen de $ 100- $ 140 HandyPod niet betalen. Wetlands Work zal blijven samenwerken met het Ministerie van Plattelandsontwikkeling en EWB Australië om een ​​subsidieprogramma op te zetten voor sanitaire voorzieningen in uitdagende omgevingen. Dit is ook nodig om te voldoen aan de doelstelling van Cambodja voor 2030 UN SDG 6.2 voor 100% dekking van sanitaire voorzieningen, waarvoor dergelijke gebieden (wereldwijd) nog moeten worden aangepakt.
  • Het bewustzijn dat door de sanitaire loterij werd gewekt, was een effectief en goed ontvangen proces dat vraag in de gemeenschappen heeft gecreëerd. Winnaars zijn trots op hun HandyPod en dit is een sterkere marketingtool dan het bevorderen van de gezondheid van het gezin.
  • Door scholen en huishoudens te verplichten te betalen voor een HandyPod en installatie, wordt een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bevorderd, wat leidt tot beter systeemonderhoud en onderwijs. Gratis of overdreven gesubsidieerde systemen genereren niet dezelfde trots of zorg voor de HandyPod.
  • Het schoon, veilig en goed verlicht houden van schuilplaatsen moet een prioriteit zijn om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig en comfortabel voelen bij het gebruik van de HandyPod.
  • Lokale bedrijfsorganisaties hebben professionele vaardigheden, ondersteuning en toezicht nodig gedurende een periode van minimaal 2 jaar om een ​​duurzame markt en systemen te garanderen.

Financieringsoverzicht

De Bill and Melinda Gates Foundation (2011-2013: $ 100,000 USD)
CIDA Canada Grand Challenges in Global Health Program (2015-2017: $ 105,000 CND)
StartSomeGood crowdfunding met World Toilet Organization (2016-2017: $ 20,000 USD)
WaterAid Cambodja (2017: $ 6,000 USD)
Transparant visfonds (2015-2016: $ 8,100 USD)
EWB Australië (2017: $ 5,000 USD en onderzoeksproject Beach Sanitation 2019: $ 1600 USD)
SaniFlo Corp. (2016: $ 2,000 USD)
Wirquin Corp. (2016: $ 11,600 USD)
Global Sanitation Fund via Plan International w / Cambodia Ministry of Rural Development
FSM-protocolonderzoek; behandelingsefficiëntie en kostenreductieonderzoek (2018: $ 25,000)
RELX Group Environmental Challenge Award (2018: $ 25,000 USD)
Darwin Initiative Award c/o Fauna & Flora International (2018-lopend: $ 24,000 USD)
Europese Unie 'CapFish Green' - Tonle Sap Lot I & II (2021-2025: $ 450,000 USD) 

Leidende organisaties

Wetlands Work, Ltd.
WaterAid, Cambodja
Fauna & Flora International, Myanmar (Inn Chhit Tru Environment, Lake Indawgyi) 

Partners

opent in een nieuw vensterWaterAid Cambodja (CIDA-subsidiebeheer en -beheer)
opent in een nieuw vensterFauna & Flora International – Myanmar (Hoofdpartner Darwin Award, Myanmar, Indawgyi)
Drijvende en uiterwaard sanitaire projecten voor scholen op het Tonle Sap-meer: opent in een nieuw vensterWereld Toiletorganisatie (StartSomeGood crowdfundingpartner voor scholen)
opent in een nieuw vensterRed het ECCD-programma voor kinderen met de Wereldbank (Early Childhood Schools, 2019-20)
opent in een nieuw vensterRegenwater Cambodja met UNICEF (school, 2018)
opent in een nieuw vensterRed Cambodja Wildlife (school, 2018)
opent in een nieuw vensterLeef en leer milieueducatie (school, 2017)

Kennisbank

opent in een nieuw vensterVideo: Wetlands - Handige pod
opent in een nieuw vensterBacteriën om de sanitaire voorzieningen op het grootste meer van Zuidoost-Azië te verbeteren

 

 

 

 

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »