Benaderingen voor gebiedsmanagement

Vis Aquacultuur @TNC

Naast regelgeving ter ondersteuning van duurzaam beheer, kunnen mariene ruimtelijke ordening en ecosysteem- / gebiedsbeheer benaderingen van aquacultuur helpen om de effecten op wilde bestanden, habitats, waterverontreiniging en ziekten holistisch aan te pakken. Mariene ruimtelijke planning omvat het begrijpen van milieu- en oceaangebruikconflicten, het onderzoeken van de oceaanomgeving aan de hand van gegevens en het vinden van ruimte die conflicten vermindert.

Hieronder vindt u een infographic over een landschapsbenadering van aquacultuur, met in het oranje gebieden voor de ontwikkeling van aquacultuur in het groen en gebieden die niet optimaal zijn voor aquacultuuractiviteiten. Aquacultuur van vinvissen moet uit de buurt van gevoelige mangrove- en koraalrifhabitats en in dieper water worden geplaatst om de stroming en stroming te maximaliseren, waardoor conflicten tussen gebruiksgebieden met visserij, toerisme en andere industrieën worden verminderd.

Een landschappelijke benadering van de aquacultuur, waarbij de ontwikkelingszones van de aquacultuur in het groen worden weergegeven en gebieden die niet optimaal zijn voor aquacultuuractiviteiten in oranje. Afbeelding © The Nature Conservancy

Door gebruik te maken van een ecosysteem- of gebiedsbeheerbenadering, verschuift de vergunningverlening en het beheer van aquacultuur van een individuele vergunningsbasis naar een meer holistische ecosysteembenadering. Deze aanpak is gericht op het identificeren van potentiële aquacultuurontwikkelingszones waar aquacultuurontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk leidt het proces tot vestiging van aquacultuurboerderijen in gebieden die ecologisch en economisch duurzaam zijn.

Niet alle kustgebieden kunnen aquacultuurbedrijven herbergen vanwege de ondiepe waterdiepte, minimale stromingen, gevoelige habitats of de aanwezigheid van andere industrieën. Economische factoren die van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten van de aquacultuur, zoals afstand tot de kust en toegang tot schepen, zijn ook belangrijk voor de dagelijkse activiteiten. Bij het plannen van de bouw van nieuwe aquacultuurkwekerijen moet een lijst met belangrijke parameters worden gecontroleerd om de geschiktheid van potentiële locaties te beoordelen.

Checklist voor selectie van aquacultuurlocaties

Milieu-, politieke, regelgevende, sociaal-culturele, operationele en logistieke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de plaatsing van vis in aquacultuur zijn opgenomen in de checklist voor het selecteren van aquacultuurlocaties. Download de checklist.

Checklist voor AQ-locaties
Translate »