Climate Adaptation Tools

Instrumenten om de kwetsbaarheid van het klimaat te beoordelen kunnen helpen mensen of plaatsen te identificeren die het meest vatbaar zijn voor potentiële schade en acties identificeren die hun gevoeligheid verminderen. Dergelijke tools zijn geëvolueerd van op wetenschap gebaseerde, op impact gebaseerde beoordelingen naar beleidsgestuurde beoordelingen die specifieke aanpassingsopties aanbevelen.

In het afgelopen decennium zijn er tools ontwikkeld voor aanpassing op gemeenschapsniveau om low-tech participatieve processen en lokaal relevante aanpassingsstrategieën te ondersteunen.

Klimaatadaptatietools kunnen worden gebruikt om een ​​aantal instandhoudingsdoelstellingen aan te pakken: ref

  • Bewustmaking gevolgen van de klimaatverandering
  • Informatie verzamelen om inspanningen voor aanpassing aan de gemeenschap te ondersteunen
  • Beoordeling van kwetsbaarheid en veerkracht van kustecosystemen en gemeenschappen voor klimaateffecten; beoordeling van de veerkracht van infrastructuur, landbouw en watervoorraden
  • Strategieën identificeren om het aanpassingsvermogen van kwetsbare soorten en gemeenschappen te verbeteren

Een voordeel van op de gemeenschap gebaseerde benaderingen is dat ze een bredere betrokkenheid van belanghebbenden mogelijk maken, en de rol die lokale politieke, culturele, economische, institutionele en technologische krachten spelen bij het vormgeven van het vermogen van mensen om te anticiperen op en reageren op klimaatimpact te erkennen. ref

Op de volgende pagina's worden verschillende op de gemeenschap gebaseerde instrumenten voor klimaatadaptatie beschreven die door beoefenaars van koraalriffen kunnen worden gebruikt om de kwetsbaarheid van kust- en mariene ecosystemen, inclusief gemeenschappen, te beoordelen.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »