Introductie van rifvissen

Saltfish-droging op het strand van Gouave, een van de vissersgemeenschappen in Grenada. Foto © Marjo Aho

Zeevisserij is een cruciale bron van voedsel en inkomen voor mensen over de hele wereld. Het gezond houden van vispopulaties en het duurzaam houden van visbestanden is belangrijk voor riffen en de mensen die afhankelijk zijn van riffen en rifvisserij; daarom is het van het allergrootste belang maatregelen te nemen om deze bedreiging voor de gezondheid van de visserij tegen te gaan. Dit wordt echter gecompliceerd door het feit dat een groot deel van de visserij in de oceanen niet wordt beoordeeld.

Community Conservation Officers in het beschermde gebied Nahtik Marine, Pohnpei zijn gemeenschapsinspecteurs die waakzaam zijn om illegale visserij te voorkomen. Foto © Nick Hall

Een visserij heeft betrekking op de populaties van een soort vis, schaaldieren, andere ongewervelden of een groep soorten binnen een specifiek geografisch gebied die aan visserijactiviteiten zijn onderworpen. Een koraalrifvisserij verwijst naar elke visserij waarbij koraalriffen essentiële leefgebieden bieden gedurende een bepaalde periode van de levensfasen van de geoogste soort. Bijvoorbeeld de koraalrifvisserij in de Noordelijke riffen van Palau is divers en verwijst naar rifafhankelijke mariene soorten (bijv. snappers, groupers, keizers, papegaaivissen) die in dit geval worden geoogst voor hun levensonderhoud en worden verkocht op lokale of regionale markten.

Translate »