Koraalverbleking

Bleken op de Malediven, 2016. Foto © The Ocean Agency/Ocean Image Bank

Hoewel de oorzaken van koraalverbleking buiten de directe invloed van het lokale management liggen, hebben rifbeheerders een belangrijke rol te spelen voor, tijdens en na het bleken.

Managers hebben waarschijnlijk een reeks verantwoordelijkheden in verband met bleekgebeurtenissen, waaronder: het voorspellen en communiceren van risico's, het meten van effecten, het begrijpen van de implicaties voor de veerkracht van het rif en het implementeren van managementreacties om de ernst van de schade te minimaliseren en/of te helpen bij het herstel van het rif.

Bleekgebeurtenissen kunnen zich plotseling ontwikkelen, met weinig tijd voor voorbereiding en het opbouwen van een reactie. Bleekreactieplannen zijn een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat rifbeheerders klaar en in staat zijn om adequaat te reageren op koraalverbleking. Een bleekreactieplan beschrijft de stappen voor het detecteren, beoordelen en reageren op bleekgebeurtenissen. Het stelt managers in staat om klaar te staan ​​als er een bleking optreedt. Dit kan belangrijk zijn voor de manier waarop het incident in de media wordt geportretteerd, om de geloofwaardigheid van belanghebbenden te waarborgen en om zich voor te bereiden op passende managementacties. Bleekreactieplannen hebben gewoonlijk een combinatie van routinematige en responsieve taken; responsieve taken worden geïmplementeerd wanneer bepaalde drempels of triggers worden bereikt.

Deze tabel biedt voorbeelden van de soorten activiteiten die onder elk element kunnen worden geïmplementeerd voor drie verschillende resource / capaciteitscenario's (lage, gemiddelde en hoge beschikbaarheid van bronnen).

Voorbeelden van taken uit vier categorieën van bleekreactie-acties onder drie verschillende bronscenario's

Tabel 2.1 Voorbeelden van taken uit vier categorieën van bleekreactie-acties onder drie verschillende bronscenario's uit A Reef Manager's Guide to Coral Bleaching (2006)

Responsplannen voor bleken kunnen vele vormen aannemen, van een compleet managementresponsraamwerk (bijv. Het Incidence Response System van de Great Barrier Reef Marine Park Authority) inclusief een incidentcontrolesysteem en veldprocedures tot een eenvoudige beschrijving van één pagina van de belangrijkste stappen en triggers. De vier belangrijkste elementen van een blekenresponsplan zijn: 1) een systeem voor vroegtijdige waarschuwing; 2) effectbeoordeling; 3) managementinterventies; en 4) communicatie.

Reactieplan voor koraalverbleking GBRMPA

Reactieplan voor koraalverbleking ontwikkeld door de Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBMPA) in Australië. Bron: GBRMPA 2011

Een blekeringsreactieplan ontwikkelen

Door vooraf te plannen voor een bleekgebeurtenis, kunnen managers snel reageren wanneer er bleekwater plaatsvindt. Het is van cruciaal belang om vooruit te plannen voor personeel, financiering, communicatie en monitoring. Het hebben van een plan zal managers ook helpen om geloofwaardigheid en politieke steun te krijgen bij rifgebruikers en besluitvormers. Bij het ontwikkelen van bleekreactieplannen is het belangrijk om relevante belanghebbenden en partners te betrekken, evenals senior functionarissen uit de beheerorganisatie. Het duidelijk definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van alle organisaties en individuen die bij een reactie betrokken zijn, is ook cruciaal voor de effectiviteit van een plan.

Als een rif eenmaal is aangetast door een koraalverbleking, willen managers misschien overwegen lokale managementinterventies or herstelstrategieën ter ondersteuning van herstelprocessen. Echter, koraalverbleking gebeurt vaak op ruimtelijke schaal van tientallen tot honderden kilometers, waardoor herstel een duur en moeilijk - zo niet onmogelijk - vooruitzicht is.

Het Reef Resilience Network ontwikkelde een werkblad om managers te begeleiden bij het ontwikkelen van een bleekreactieplan. Deze tool kan managers helpen een aantal problemen te overwegen die een antwoord ondersteunen, waaronder:

  • Voorspelling van massale bleekgebeurtenissen
  • Drempels instellen voor responsacties
  • Beoordeling van de ecologische en sociaaleconomische gevolgen van massale bleken
  • Monitoring van pre- en post-bleaching om veerkrachtige rifgebieden te identificeren
  • Communiceren over massableken voor, tijdens en na het evenement
  • Implementatie van managementinterventies die de overleving van koraal tijdens evenementen kunnen vergroten
  • Financiering voor een antwoord beveiligen
  • Identificeren en versterken van de capaciteiten die nodig zijn voor een antwoord

Controle en voorspelling van koraalverbleking

Het voorspellen van massale koraalverblekingsgebeurtenissen is een belangrijke stap in elk reactieplan voor koraalverbleking. Verschillende voorspellings- en monitoringtools voor koraalverbleking zijn nu beschikbaar voor managers, waaronder:

Voor meer informatie over deze tools, zie de pagina over massale bleekgebeurtenissen.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »