Tijdelijke sluitingen

Herbivore zee-egels rijpen in bewaakte zoutwatertanks om te helpen bij het verwijderen van algen uit koraalpatches. Foto © Ian Shive
Tijdens bleekbeurten kunnen managers tijdelijke sluitingen rond getroffen gebieden instellen om verdere schade door menselijke invloeden te voorkomen. Foto's © Joe Bartoszek 2010 / Marine Photobank (boven); Craig Quirolo, Reef Relief / Marine Photobank (onder)opent IMAGE-bestand

Tijdens bleekbeurten kunnen managers tijdelijke sluitingen rond getroffen gebieden instellen om verdere schade door menselijke invloeden te voorkomen. Foto's © Joe Bartoszek 2010 / Marine Photobank (boven); Craig Quirolo, Reef Relief / Marine Photobank (onder)

Onder stressvolle omstandigheden, zoals tijdens ongewoon warme periodes of na zware stormen, kunnen koralen vatbaarder zijn voor ziekte en andere bronnen van sterfte. In sommige gevallen kan het beperken van activiteiten of het sluiten van rifgebieden een belangrijke strategie zijn voor managers om de impact op riffen te minimaliseren tijdens tijdelijke toename van omgevingsstress of tijdens perioden van herstel.

Activiteiten die mogelijk de focus vormen van extra managementinspanningen in tijden van hoge koraalstress zijn:

 • Afvoer van afvalwater
 • Fysiek contact van duikers of ankers
 • Vissen (vooral van herbivoren)

Waar geschikte voorschriften bestaan, kunnen managers tijdelijke sitesluitingen of uitsluitingszones instellen als ze denken dat dit de resultaten voor koralen zal verbeteren. Er zijn echter belangrijke overwegingen bij het overwegen van sitesluitingen. Managers moeten de potentiële impact op toeristische bedrijven en vissersgemeenschappen erkennen, evenals de implicaties voor de relatie met belanghebbenden. Sociale impact kan worden geminimaliseerd en naleving gemaximaliseerd door middel van engagementstrategieën die erop gericht zijn belanghebbenden te helpen de situatie te begrijpen en deel te nemen aan het ontwerpen van managementreacties.

Herkennen wanneer koralen hulp nodig hebben

De eerste stap in het helpen van koralen in stressvolle perioden is het herkennen wanneer ze onder druk staan. Stressvolle omstandigheden kunnen worden aangegeven door veranderingen in bepaalde omgevingsparameters, zoals verhoogde temperaturen, ongebruikelijke koude periodes of ongewoon hoge troebelheid. Er kunnen ook meer directe aanwijzingen zijn dat koralen onder druk staan, zoals toenames in het voorkomen van ziektes of bleken. Bleken kan een bijzonder belangrijk teken zijn, omdat het zowel gemakkelijk kan worden waargenomen als een betrouwbare algemene indicator van stress (dwz koralen bleken vaak bij blootstelling aan ongewoon hoge temperaturen, ongebruikelijk lage temperaturen, verontreinigende stoffen, verminderd zoutgehalte, enz.). Monitoring programma's ontworpen om vroegtijdig te waarschuwen voor stressvolle omstandigheden of tekenen van stress kan cruciaal zijn om te bepalen wanneer koralen baat zouden kunnen hebben bij extra beheersinspanningen.

Vermindering van fysieke schade door middel van beste praktijken

Tijdens stressvolle omstandigheden kunnen rifbeheerders maatregelen overwegen om het risico van fysieke schade aan koralen te verminderen, met name op waardevolle of intensief gebruikte locaties. Idealiter zou dit worden bereikt door middel van de beste werkwijzen voor duiken en ankeren. Deze omvatten het plaatsen van duiktraining oefeningen over zandige gebieden (in plaats van over koralen), het onderwijzen van duikers (inclusief onderwaterfotografen) over het belang van goed drijfvermogen, en geen-aanraking duik- en in-water toezicht van duikers door ervaren duikgidsen om rif te beschermen Gezondheid. Installatie van oppervlakterestations kan helpen om snorkelaars veilig te houden en de noodzaak om op het rif te staan ​​te verminderen als ze moe of angstig worden.

Extra ligplaatsen, zelfs tijdelijke ligplaatsen, kunnen bootbeheerders helpen hun schepen te beveiligen zonder schade aan het anker te veroorzaken. Bootkapiteins moeten ook worden herinnerd aan het belang van verankering op manieren die ervoor zorgen dat het anker en de uitrusting geen contact maken met het rif wanneer er geen ligplaatsen beschikbaar zijn. Er bestaat een scala aan hulpmiddelen om de beste duik- en vaarmogelijkheden in de praktijk vast te stellen, inclusief die ontwikkeld door de  opent in een nieuw vensterGreat Barrier Reef Marine Park Authority als  opent in een nieuw vensterCoral Reef Alliance.

MANAGEMENTGELEIDING

Beste praktijken voor duiken - om schade aan koraal te minimaliseren

 • Vermijd elk contact met koralen en ander zeeleven
 • Nooit jacht op zeedieren
 • Neem niets levend of doods uit de zee, behalve recente afval
 • Handhaaf een goed drijfvermogen
 • Oefen een goede vinaigrettechniek en lichaamsbeheersing
 • Zorg ervoor dat alle apparatuur goed is beveiligd, zodat het niet kan slepen of blijven hangen op koralen
 • Alleen het leven onder water hanteren, manipuleren of voeden onder deskundige begeleiding, nooit alleen om foto's te nemen
 • Vermijd het gebruik van handschoenen en kniebeschermers in koraalrifomgevingen

Best practices verankeren

 • Onderzoek het gebied voordat u verankert om de beste locatie te vinden
 • Anker in zand of modder weg van koralen
 • Anker weg van kwetsbare of gevoelige gebieden, waaronder broedgebieden voor vogels en schildpadden, inheems erfgoed en scheepswrakken
 • Veranker uw boot op veilige afstand van andere boten
 • Pas op voor de veiligheid van mensen in het water wanneer je je anker laat vallen
 • Wikkel nooit het ankertouw of de ketting rond bommies of grote koralenkoppen
 • Als u aan de wal verankert, plaatst u het anker zorgvuldig om schade aan de kust en aan de kust tot een minimum te beperken
 • Als u 's nachts verankert, vóór het vallen van de avond verankert en de swingruimte dubbel controleert
 • Draag voldoende ketting en lijn voor de diepte waarin je wilt ankeren
 • Gebruik het juiste anker voor uw situatie en omgeving
 • Haal het anker op als de lijn verticaal staat
 • Als het anker op het rif gevangen wordt, maak het dan zoveel mogelijk handmatig los
 • Forceer het anker niet door vooruit te rijden
 • Gebruik alleen zoveel ketting als u nodig hebt om het vaartuig vast te houden, zonder de veiligheid in gevaar te brengen
 • Houd de wacht om te zorgen dat het anker niet sleept
 • Motor naar het anker bij het inhalen

Voorkomen van het lozen van afvalwater

Managers kunnen ook samenwerken met exploitanten van schepen en faciliteiten op het vasteland om het lozen van afvalwater in de buurt van koralen tijdens periodes van milieustress tot een minimum te beperken. Voor schepen kan dit de vorm aannemen van het lossen van afvalwater alleen bij walfaciliteiten (waar ze bestaan) of lozen in de zeeomgeving ver van koraalriffen (dwz in diep water). Voor op het land gestationeerde faciliteiten die lozen in het mariene milieu, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties of vestigingsvijveroverstromingen, kunnen er opties zijn voor het vasthouden van afvalwater totdat de omstandigheden zijn versoepeld voor koralen, of ten minste afvloeien wanneer het mengpotentieel het grootst is (bijv. Grote getij voortvloeien).

Koraalrifbeheerders zullen waarschijnlijk met andere instanties moeten samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer, maar via coöperatieve benaderingen is er vaak ruimte om het bewustzijn van de beste praktijken te vergroten of relevante wetgeving uit te voeren en te handhaven.

Herbivoren beschermen tijdens herstelfase

Gezonde koraalriffen zullen eerder kunnen terugveren bij acute incidenten (zoals bleekgebeurtenissen die massale sterfte veroorzaken of zware stormen). Het herstelproces kan echter aanzienlijk worden vertraagd als belangrijke processen, zoals herbivorie, zich op een lager niveau bevinden. Tijdelijke verboden voor het verzamelen van herbivoren op rif-sites die schade hebben geleden, kunnen helpen bij het herstel van riffen en kunnen door managers worden overwogen als onderdeel van een strategie voor herstelbijstand. Het is echter mogelijk dat een aantal jaren op zijn plaats moet zijn, totdat de beschadigde riffen de vroege stadia van het herstel hebben doorgemaakt.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »