Tijdelijke sluitingen

Toepassing van SCTLD-antibioticapasta. Foto © Nova Southeastern University

Onder stressvolle omstandigheden, zoals tijdens ongewoon warme periodes of na zware stormen, kunnen koralen vatbaarder zijn voor ziekten en andere bronnen van sterfte. In sommige gevallen kan het beperken van activiteiten of het sluiten van rifgebieden een belangrijke strategie zijn voor managers om de impact op riffen te minimaliseren tijdens tijdelijke toename van omgevingsstress of tijdens perioden van herstel.

Bedreigingen die de focus kunnen zijn van extra managementinspanningen in tijden van hoge koraalstress zijn onder meer:

  • Afvoer van afvalwater
  • Fysiek contact van duikers of ankers
  • Vissen (vooral van herbivoren)

Waar geschikte regelgeving bestaat, kunnen managers tijdelijke sluitingen of uitsluitingszones instellen als ze denken dat dit de resultaten voor koralen zal verbeteren. Er zijn echter belangrijke overwegingen bij het overwegen van vestigingssluitingen. Managers moeten de potentiële impact op toeristische bedrijven en vissersgemeenschappen erkennen, evenals de implicaties voor relaties met belanghebbenden. Sociale effecten kunnen worden geminimaliseerd en naleving gemaximaliseerd door middel van betrokkenheidsstrategieën die erop gericht zijn belanghebbenden te helpen de situatie te begrijpen en deel te nemen aan het ontwerpen van managementreacties.

2013 bleken evenement stakeholder leerworkshops James Tan Chun Hong

Tijdens het blekende evenement van 2013 werden op meerdere locaties in Maleisië, Thailand en Indonesië workshops voor het leren van belanghebbenden gehouden om mogelijke managementacties identificeren tijdens bleekevenementen. Krediet: James Tan Chun Hong

Herkennen wanneer koralen hulp nodig hebben

De eerste stap in het helpen van koralen in stressvolle perioden is het herkennen wanneer ze onder druk staan. Stressvolle omstandigheden kunnen worden aangegeven door veranderingen in bepaalde omgevingsparameters, zoals verhoogde temperaturen, ongebruikelijke koude periodes of ongewoon hoge troebelheid. Er kunnen ook meer directe aanwijzingen zijn dat koralen onder druk staan, zoals toenames in het voorkomen van ziektes of bleken. Bleken kan een bijzonder belangrijk teken zijn, omdat het zowel gemakkelijk kan worden waargenomen als een betrouwbare algemene indicator van stress (dwz koralen bleken vaak bij blootstelling aan ongewoon hoge temperaturen, ongebruikelijk lage temperaturen, verontreinigende stoffen, verminderd zoutgehalte, enz.). Monitoring programma's ontworpen om vroegtijdig te waarschuwen voor stressvolle omstandigheden of tekenen van stress kan cruciaal zijn om te bepalen wanneer koralen baat zouden kunnen hebben bij extra beheersinspanningen.

Herbivoren beschermen tijdens de herstelfase

Gezonde koraalriffen zullen eerder kunnen herstellen van acute incidenten (zoals verblekingsgebeurtenissen die massale sterfte veroorzaken, of zware stormen). Het herstelproces kan echter aanzienlijk worden vertraagd als belangrijke processen, zoals herbivoren, op een lager niveau zijn.

Een tijdelijk verbod op het verzamelen van herbivoren op rifsites die gevolgen hebben gehad, kan helpen bij het herstel van het rif en kan door managers worden overwogen als onderdeel van een strategie voor herstelondersteuning. Het is echter mogelijk dat een verbod voor meerdere jaren van kracht moet zijn, in ieder geval totdat beschadigde riffen de vroege stadia van herstel hebben doorgemaakt.

Translate »