Adaptief management

Herbivore zee-egels rijpen in bewaakte zoutwatertanks om te helpen bij het verwijderen van algen uit koraalpatches. Foto © Ian Shive
Koraalriffen zijn zeer complexe en dynamische systemen en toekomstige omstandigheden zijn moeilijk te voorspellen. Als gevolg hiervan moeten managers beslissingen nemen bij gebrek aan perfecte kennis. Hoewel dit soms kan leiden tot onwil om actie te ondernemen, kan het ontbreken van actief rifbeheer belangrijke en onvoorspelbare gevolgen hebben. De uitdaging van besluitvorming met onvolledige kennis heeft geleid tot het concept van adaptief beheer, waarin monitoring een centraal onderdeel is.
 
Adaptief management erkent dat managementacties kansen creëren om te leren en te verbeteren. De adaptieve managementcyclus is een gestructureerd, continu proces dat een basis biedt voor robuuste besluitvorming in het licht van onzekerheid door middel van monitoring en leerfeedbacks.

Adaptief beheer biedt een methode voor:

  • Beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke acties het beste zijn voor een instandhoudingsproject
  • Het meten en testen van de effectiviteit van de gebruikte strategieën
  • Leren en aanpassen om strategieën te verbeteren
adaptieve cyclus csiro

Adaptieve managementcyclus. Aangepast van Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Marine and Atmospheric Research

Adaptief management verbetert de langetermijnuitkomsten van het management, maar het is belangrijk voor managers die zich bezighouden met urgente problemen om de juiste balans te vinden tussen het verwerven van kennis om het management in de toekomst te verbeteren en het bereiken van de beste resultaten op korte termijn op basis van de huidige kennis.

Translate »