mangroven

Satellietfoto van het dorp Nukuni op Ono-i-Lau, Fiji. Ono-i-Lau is een eilandengroep binnen een barrièrerifsysteem in de Fijische archipel van de Lau-eilanden. Foto © Planet Labs Inc.

Het Global Mangrove Watch-platform geeft toegang tot de meest complete en actuele kaart van mangrovegebieden op wereldschaal. De methodologie die is gebruikt om deze kaart op basis van teledetectiegegevens te maken, wordt hieronder samengevat. Voor een volledige beschrijving zie Bunting et al. 2018.

Mangrove Australië Matt Curnock Ocean Image Bank

Mangroveboom op Orpheus Island, Australië. Krediet: Matt Curnock/Ocean Image Bank

Mangroven vinden

Om mangroven in kaart te brengen, is de eerste stap om alleen de gebieden te targeten waar mangroven kunnen voorkomen. Door gebruik te maken van de kenmerken van mangrovehabitats, kunnen veel niet-kustgebieden en niet-tropische gebieden worden verwijderd. Er wordt een combinatie van methoden gebruikt:

  1. Gebaseerd op bestaande mangrovekaarten, richt u op de gebieden waar naar verwachting mangroven zullen bestaan
  2. Met behulp van NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) hoogtegegevens, sluit gebieden boven laaggelegen kustgebieden uit om een ​​mangrove-habitatlaag te creëren
  3. Gebruik een kustwatermasker om droge gebieden uit te sluiten.

Remote Sensing-beelden verkrijgen

Zodra het interessegebied is ingekaderd, verkrijgt het team remote sensing-beelden van twee verschillende sensoren: optische satellietbeelden van Landsat 5 / Landsat 7 en radarsatellietbeelden van ALOS PALSAR Radar. Als gevolg van bewolking, verschillen in vegetatie naargelang de seizoenen en andere natuurlijke veranderingen, worden meerdere foto's die tussen 2009 en 2011 op verschillende tijdstippen zijn genomen, gebruikt voor hetzelfde gebied, om gaten te corrigeren, op te vullen en elkaar aan te vullen.

Delta's in Gabon Landsat

Afbeelding van delta's in Gabon gevisualiseerd met behulp van verschillende bandcombinaties van de Landsat- en ALOS PALSAR-banden. Deze kleurencombinaties werden gebruikt om overstroomde gebieden en mangroven te identificeren. Bron: Aldous et al. 2021

De afbeeldingen verwerken

Eenmaal geselecteerd, zijn de beelden klaar om te worden verwerkt en trainingsgegevens te genereren. Voor de Global Mangrove Watch mangrove-extensiekaart werden 128 miljoen monsters gebruikt als trainingsgegevens.

Afbeeldingsclassificatie

Zodra de trainingsgegevens zijn gegenereerd, wordt de beeldclassificatie uitgevoerd. In het geval van de mangrove-uitbreidingskaarten is de classificatie gebaseerd op zowel radar- als optische gegevens en krijgt elke pixel de toewijzing van een mangrove- of niet-mangroveklasse.

Validatie

De resulterende kaart van mangrove-uitbreiding wordt gecontroleerd op fouten, een validatieproces dat de classificatie vergelijkt met bekende gebieden met de aanwezigheid of afwezigheid van mangroven, die meestal verschillen van de trainingsgegevens.

Jaarlijkse updates van mangrove-omvang maken

Om elk jaar een nieuwe kaart van het mangrovegebied te maken, heeft het Global Mangrove Watch-team een ​​proces ontwikkeld dat veranderingen identificeert ten opzichte van het mangrovegebied van 2010. Deze detectiemethode voor verandering van kaart naar afbeelding wordt gebruikt omdat er elk jaar zelden genoeg beeldmateriaal beschikbaar is om een ​​nieuwe kaart te maken en door de hoeveelheid gegevensverwerking te verminderen, kan het team snellere producten genereren met veel lagere rekeninput.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »