Reef Sites

Staghorn-koralen in Cane Bay, St. Croix. Foto © Kemit-Amon Lewis / TNC

Het verzamelen van gegevens op siteniveau is belangrijk om te documenteren hoe de inspanningen voor populatieverbetering van invloed zijn op de ecologische gezondheid van een rif. Naast het beoordelen en volgen van het succes van individuele uitgeplante koloniën, is het belangrijk om te weten of uitgeplante koralen een positieve invloed hebben op andere organismen in de site en een beter ecologisch functioneren en processen bevorderen. Daarom wordt gesuggereerd dat er een monitoring van een restauratieplaats plaatsvindt vóór en na de uitplanting, zodat eventuele veranderingen in de locatie kunnen worden toegeschreven aan de specifieke interventie van koraaluitplantingen.

Een andere reden om grotere rifgebieden te bewaken, is omdat huidige methoden voor het op lange termijn volgen van afzonderlijke koralen mogelijk onjuiste informatie kunnen geven, vooral voor vertakkende koralen (bijv. Acropora spp.). Recent onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat na ongeveer 2 jaar uitgeplante vertakte koralen zo groot worden dat ze fragmenteren of losraken - een natuurlijk proces voor wilde en herstelde kolonies. ref Individuele kolonie-opsporingsmethoden kunnen daarom een ​​losgeraakt of gefragmenteerd koraal als dood of vermist beschouwen, terwijl het feitelijk tot veel meer kolonies heeft geleid die zich elders in het rif bevinden. Langdurige gegevens van individuele outplants kunnen dus minder succesvol zijn dan op de site aanwezig is.

Om de effecten van populatieverbetering op de hele locatie te beoordelen, moeten monitoringsgebieden worden uitgebreid tot de volledige voetafdruk van het gebied waar koralen worden uitgeplant. De grootte van het onderzoeksgebied is afhankelijk van de uitgezette soort. Bruisende koralen hebben niet de neiging om door aseksuele fragmentatie sites te fragmenteren en te verspreiden zo vaak als vertakkende koralen, dus onderzoeksgebieden zullen kleiner zijn. Huidige site-enquêtes voor A. cervicornis inclusief tot 7 m omringend en inclusief het outplant-gebied. Dit gebied werd gekozen op basis van typische zichtbaarheid voor de regio (zuidoost-Florida), lokale kennis over beweging van deze soort, tijd die nodig is om het gebied te onderzoeken en de beschikbaarheid van de omgeving. Het doel van deze specifieke enquêtes is het documenteren van sitepropagatie door outplanted A. cervicornis, dus verzamelde gegevens omvatten aantallen kolonies en fragmenttellingen voor specifieke grootteklassen. Veel andere sitekenmerken zijn waardevol voor het documenteren van het succes van een bevolkingsverbeteringsproject, zoals:

  • Koraalbedekking en overvloed aan koraalsoorten
  • Algemene samenstelling van bentische soorten (met inbegrip van koralen, zachte koralen, vuurkoralen, sponzen, algen en andere grote ruimtebeambten)
  • Overvloed aan koraal rekruten of juveniele koralen
  • Gezondheid van koralen die rif bouwen (ziekte, algengroei)
  • Diversiteit en abundantie van vissen en ongewervelde soorten
  • Overvloed aan belangrijke macro-invertebrate soorten, zoals Diadema egels
  • Na het uitplanten kan het tellen van het aantal koralen van de soort dat hersteld is, beter de overvloed van deze soort vangen dan individuele tracking (met name bij het volgen van vertakte koralen)

Er zijn verschillende grootschalige enquêtemethoden voor het verkrijgen van deze gegevens, waaronder nieuwere technologieën zoals photomosaics, zwemmen met GPS om waypoints van koralen te verzamelen en meer traditionele onderzoekstechnieken met behulp van quadrats en transecten.

Photomosaics

Traditionele methoden

 

Beperkingen van bewaking op kolonie-niveau voor restauratieplaatsen van koraalriffen. Credit: Elizabeth Goergen, Nova Southeastern University. Dia van 2017 Coral Reef Task Force Meeting.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »