Beslissen over restauratie

Staghorn-koralen in Cane Bay, St. Croix. Foto © Kemit-Amon Lewis / TNC

Koraalrestauratie is duur en het succes kan sterk variëren tussen projecten. Daarom is het belangrijk om te weten of restauratie de beste strategie is om te gebruiken in vergelijking met andere managementacties (bijv. Herstel van stroomgebieden, handhaving door de MPA). Middelen, financiering en capaciteit zijn vaak beperkt, dus actieve restauratie, inclusief koraal tuinieren, moet alleen worden gebruikt als er een grote kans op succes is op de lange termijn.
 

Belangrijke vragen om te stellen voordat u een project voor koraalrestauratie start:

Heeft de site een koraalgemeenschap gesteund voorafgaand aan een verstoring?
 • Sites met historische koralenpopulaties kunnen goede locaties zijn voor restauratie
 • Omgevingsomstandigheden veranderen echter, zodat ze niet langer gezonde koraalgemeenschappen ondersteunen
Wat was de oorzaak van verstoring of koraalafbraak?
 • Het bepalen van de oorzaken van koraaldegradatie helpt een manager om te beslissen of deze stressoren ook koraaltransplantaties negatief zullen beïnvloeden
 • Als de oorzaken van degradatie gerelateerd zijn aan wereldwijde bedreigingen (bijv. Hoge temperaturen en bleking veroorzaakt door klimaatverandering), kan monitoring op de langere termijn van de site nodig zijn om te bepalen hoe vaak deze stressfactoren de site beïnvloeden en of het een goede kandidaat-site is voor restauratie
 • Als de oorzaken van achteruitgang op een locatie onbekend zijn, wordt een kleinschalige pilotstudie geadviseerd die het succes van koraaltransplantaties gedurende ten minste één jaar bijhoudt
Zijn de oorzaken van degradatie gestopt of worden ze nu effectief beheerd?
 • Gebieden waar plaatselijke stressfactoren (bijvoorbeeld vervuiling op het land of hoge ziektes) koralen blijven bedreigen, mogen geen kandidaat-locaties zijn voor herstel van koralen, omdat transplantaties op de lange termijn weinig kans van slagen hebben.
 • Op locaties met een hoge menselijke impact moeten effectieve vormen van management aanwezig zijn voordat actieve koraalrestauratie wordt uitgevoerd, anders hebben deze actieve interventies een hoog faalrisico en mogelijk een verspilling van middelen
 • Als de lokale milieucondities slecht zijn (bijv. Slechte waterkwaliteit door vervuiling en sedimentatie op het land), is de kans op het opzetten van een duurzame koraalpopulatie erg laag
 • Als macroalgen op grote schaal voorkomen op een locatie vanwege de lage herbivoorpopulaties (bijvoorbeeld door overbevissing), hebben koraalpopulaties weinig kans om te herstellen omdat macroalgen de kolonisatie van nieuwe koralen remmen
Kan de site op natuurlijke wijze herstellen van hoge koraalrecruiters?
 • Wordt het herstel van de koraalpopulatie beperkt door lage niveaus van rekrutering met natuurlijk koraal, omdat er / zijn:
  • weinig koraallarven in de waterkolom
  • lage niveaus van koraalzetting door omgevingsfactoren zoals hoge macroalgen
  • hoge koraalsterfte na nederzetting
 • Actieve verspreiding en transplantatie van koralen kan bijzonder nuttig zijn op locaties waar er sprake is van lage niveaus van koraallarven, omdat koraaltuinieren de populatiegroottes van seksueel reproducerende koralen die in de toekomst meer koraallarven produceren, kan stimuleren. Als de werving echter beperkt is vanwege slechte vestiging of hoge sterfte, zijn andere beheersmaatregelen nodig voordat koraalherstel geïmplementeerd moet worden
 • Als de rekrutering van natuurlijk koraal al hoog is binnen een site, kan een herstelprogramma onnodig zijn omdat de site zich snel zelfstandig kan herstellen, waardoor beperkte middelen kunnen worden gebruikt om andere managementacties te ondersteunen die de gezondheid en het functioneren van het systeem ondersteunen
Moet het substraat worden gestabiliseerd?
 • Stabilisatie van de rifstructuur kan mogelijk aanzienlijke kosten aan een restauratieproject toevoegen
 • Recente ontwikkelingen in technologieën die koraaltuinbouw combineren met structurele verbeteringen, verlagen deze kosten, hoewel de langetermijneffectiviteit van deze structuren aanvullend onderzoek vereist.
Kosten evalueren

In 2010 heeft het Coral Restoration-programma van de US Virgin Islands van de VS haar eerste in-water koraalkwekerijen geïnstalleerd en gekweekte specimens overgebracht naar St. Croix en St. Thomas om beschadigde riffen te herstellen en de genetische diversiteit te vergroten. Foto © Kemit Amon-Lewis / TNC

Het zorgvuldig overwegen van de kosten die nodig zijn om een ​​programma voor koraalrestauratie uit te voeren, is een cruciale stap om het succes van een programma op de lange termijn te waarborgen. Er zijn echter weinig middelen die gespecificeerde kostenramingen bieden. Hoofdstuk 7 van de opent in een nieuw vensterReef Rehabilitation Manualopent pdf-bestand is volledig toegewijd aan het instrueren van managers over grondige kosten-batenanalyses van koraalrestauratie en biedt informatie over kosten in verband met details die misschien niet helemaal duidelijk zijn aan het begin van een restauratieproject.

De kosten die verband houden met het herstel van koraal kunnen worden onderverdeeld in de volgende zes fasen, zoals voorgesteld in de Reef Rehabilitation Manual:

 • Verzameling van bronnenmateriaal
 • Het opzetten van koraalkwekerij / tuinierfaciliteiten
 • Het verzamelen van verzameld koraalmateriaal in kwekerijen / kwekerijen
 • Transplantatie van koralen naar de restauratieplaats
 • Onderhoud en monitoring van donor koralen, kwekerijen en uitgeplante koralen

Door de schatting te maken van deze kosten per koraaltransplantatie, kan een manager of behandelaar bepalen of herstel een efficiënt gebruik van hulpbronnen is of dat middelen beter kunnen worden gebruikt op management activiteiten die rif-veerkracht bevorderen.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »