Restauratie Introductie

Staghorn-koralen in Cane Bay, St. Croix. Foto © Kemit-Amon Lewis / TNC

Belanghebbenden en managers van koraalriffen kunnen restauratie overwegen om te helpen bij het herstel van beschadigde of aangetaste koraalrifsites of rifgerelateerde habitats. Ecologisch herstel wordt door de Society of Ecological Restoration gedefinieerd als "het proces van het helpen bij het herstel van een ecosysteem dat is aangetast, beschadigd of vernietigd." ref

In het verleden was het doel van herstel om een ​​ecosysteem terug te brengen naar een historische basislijn. Deze opvatting hield ook in dat de dreiging(en) die verantwoordelijk waren voor de degradatie, schade of vernietiging konden worden weggenomen. Dit is echter misschien niet voor alle koraalriffen mogelijk, omdat de dreiging van stijgende oceaantemperaturen nog tientallen jaren zal aanhouden, zelfs als de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen worden gehaald. Het doel van herstel van koraalriffen is daarom verschoven naar het verbeteren van het herstel van koraalriffen en het behouden van belangrijke ecosysteemprocessen, -functies en -diensten gedurende de komende decennia van klimaatverandering.

Uitplanting van staghornkoraal in Dry Tortugas National Park.

Het uitplanten van staghornkoraal in het Nationale Park van Dry Tortugas. Foto © Carlton Ward

Wat is de rol van herstel?

Onmiddellijke en agressieve actie om klimaatverandering aan te pakken, hoewel absoluut cruciaal, is slechts een deel van de grotere vergelijking om een ​​toekomst te garanderen voor koraalriffen en de ecologische en economische diensten die ze leveren. Herstel wordt in toenemende mate omarmd als een methode om het herstel van rifecosystemen voor verstoringen te verbeteren, rifdegradatie te verminderen en een brug te slaan om koraalrifecosystemen te ondersteunen bij toekomstige klimaatveranderingsomstandigheden.

Herstel moet deel uitmaken van een continuüm van activiteiten die worden gebruikt om habitats te ondersteunen, van het verminderen van lokale bedreigingen tot het volledig herstellen van de ecosysteemfunctie. Interventies kunnen worden gezien als:

  • Proactieve (ook wel “passieve” interventies genoemd) als het hun doel is om natuurlijke herstelprocessen te stimuleren. Voorbeelden van proactieve interventies zijn beschermde mariene gebieden en waterkwaliteitsbeheer.
  • Reagerend (ook wel "actieve" interventies genoemd) wanneer het hun doel is om direct te helpen bij het herstel van de riffunctie en/of populaties, mochten ze niet in staat zijn om op natuurlijke wijze te herstellen. Voorbeelden van reactieve interventies zijn koraalvermeerdering en outplanting, algenverwijdering of substraattoevoeging.
Restauratiecentrum

Foto © NOAA Restauratiecentrum

Soorten interventies

Methoden voor het herstel van koraalriffen werden aanvankelijk ontwikkeld op basis van methoden die werden gebruikt in terrestrische ecosystemen. Zo heeft het in de jaren negentig ontwikkelde concept van 'coral gardening' de principes van bosbouw aangepast aan de maricultuur van koraalfragmenten. ref Andere methoden kwamen voort uit interventies in noodsituaties na verstoringen die de structurele integriteit van het rifsubstraat aantasten, zoals het aan de grond lopen van schepen of extreme weersomstandigheden. ref

Meer recentelijk zijn wetenschappers en natuurbeschermers zich gaan concentreren op het ontwikkelen van technieken die de veerkracht van koraalriffen in het licht van klimaatverandering kunnen ondersteunen; veel van dit soort interventies bevinden zich echter nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase.

Overzicht van interventies voor het herstellen van koraalriffen die momenteel worden gebruikt als beheerstrategieën of in verschillende stadia van onderzoek en ontwikkeling Hein et al. 2020

Overzicht van interventies voor het herstellen van koraalriffen die momenteel worden gebruikt als beheerstrategieën of in verschillende stadia van onderzoek en ontwikkeling. Bron: Hein et al. 2020

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »