Modellen om toerisme te beheren

Identificeren en beheren van toerisme met behulp van modellen

Het begrijpen en bewaken van optimale ecologische, sociale en economische omstandigheden op een rifsite verbetert de doelstellingen voor duurzaam toerisme. Zowel het optimale aantal toeristen als het aantal toeristen dat een drempel vertegenwoordigt wanneer de omstandigheden (bijv. toeristische ervaringen, omgevingsomstandigheden) zijn afgenomen, is geen specifiek/enkel getal, maar eerder een reeks getallen die variëren op basis van omstandigheden (bijv. locatie, seizoen, duurzaamheid van de grondstof). De aanvaardbare bereiken en drempels voor deze omstandigheden zullen van locatie tot locatie verschillen en in de loop van de tijd verschuiven met de veranderende gezondheid en toestand van het rif en de rifgemeenschappen.

Een opmerking over terminologie:

Het begrip "draagkracht" is achterhaald en onpraktisch. Het berekenen van een capaciteit op basis van een maximaal aantal toeristen op een bepaalde locatie staat op gespannen voet met het toerismegedrag (dwz niet alle toeristen gedragen zich hetzelfde) en de veerkracht van het milieu tegen de gevolgen van toerisme, die ook variabel is. Om deze reden zijn er in de praktijk maar weinig voorbeelden van succesvolle draagkracht. Desalniettemin ontdekten we dat de term draagvermogen diepgeworteld is bij veel mariene managers en nog steeds wordt gebruikt bij het bespreken van het beheer van het aantal toeristen op rifsites. Daarom werd de term draagkracht gebruikt tijdens de Resilient Reefs Initiative Solution Exchange over duurzaam toerisme om te bespreken hoe het monitoren van ecologische, sociale en economische effecten van toeristisch gebruik van cruciaal belang is voor het verbeteren van het beheer.Negatieve effecten van toerisme kunnen zijn:

  • Ecologisch: milieudegradatie van fysieke hulpbronnen (water, bodem of lucht) of verstoring van ecologische kenmerken zoals dieren in het wild, koralen, kustvegetatie en duinen
  • Sociaal: sociale drukte, conflicten en verlies van kernwaarden en voorzieningen van de gemeenschap
  • Economisch: overbenutting van infrastructuur, verminderde winstgevendheid van bedrijven en het vermogen om te herinvesteren in voortdurende verbetering, en een verschuiving in de toeristische markten van ecotoeristen naar massatoeristen die minder gevoelig zijn voor het milieu en bereid zijn te betalen voor duurzaam beheer

Hieronder staan ​​de belangrijkste punten uit de Solution Exchange over duurzaam toerisme en opnames van presentaties door experts. Asterisk (*)-zinnen zijn extra afhaalrestaurants die na het evenement door aanvullende experts zijn geïdentificeerd.

Key Takeaways

  • Betrek belanghebbenden in verschillende sectoren vroeg en vaak om te werken aan een effectief beheer van het aantal toeristen. Het bereiken van doelstellingen op het gebied van duurzaam toerisme vereist een afstemming van waarden uit de verschillende sectoren, wat een enorme uitdaging is. Vanaf het begin samenwerken, in plaats van belanghebbenden later in het gesprek te betrekken, is van cruciaal belang voor buy-in.
  • Modellen voor toerismebeheer werken het beste in combinatie met andere ondersteunende interventies zoals educatie om het gedrag van toeristen te beïnvloeden, responsief herstel van getroffen gebieden, infrastructuurverbeteringen die het contact van bezoekers met de hulpbron verminderen, en, indien nodig, handhaving.
  • Identificeer toeristische hotspots en verminder de impact waar mogelijk. Veel toeristische bestemmingen hebben hotspots waar bezoek en gebruik worden geïntensiveerd. Verhoogde druk kan worden verminderd door een reeks methoden (bijvoorbeeld het verminderen van het contact tussen de toerist en de gevoelige gebieden, het ontwikkelen en op de markt brengen van opofferende toeristische hotspots van minder belang en het sluiten van de toegang tot de plaatsen met een hoger belang, of het ontwikkelen van substitutie-ervaringen op andere locaties).
  • Verminder de toeristendruk op specifieke locaties door de ervaring op de juiste manier te prijzen. Een andere methode om de toeristendruk te verminderen is door middel van dynamische prijsstelling – een prijsstrategie waarbij bedrijven flexibele prijzen vaststellen op basis van de huidige marktvraag. Hoe meer iets kost, hoe meer het wordt gewaardeerd en hoe meer respectvolle toeristen de mix uitmaken. *Managers moeten zich ervan bewust zijn dat hoge prijzen tot ongelijkheid kunnen leiden en ook moeten omvatten: differentiële prijzen (bijv. lokale prijzen, daluren, gratis dagen), dus mensen met weinig service binnen gemeenschappen worden niet uitgeprijsd.
  • Stimuleer communicatie tussen lokale ontwikkelaars/planners en mariene managers om de duurzaamheid van toerisme te vergroten. Meer communicatie tussen rechtsgebieden en autoriteiten helpt bij het opbouwen van een gedeeld begrip dat de kloof tussen verschillende doelstellingen overbrugt.
  • Ontwikkel een gezamenlijk actieplan in plaats van een Beheerplan voor bezoekersgebruik. Het kan jaren duren voordat een uitgebreid beheerplan voor bezoekersgebruik is ontwikkeld; het kan leiden tot vermoeidheid van belanghebbenden en instanties kunnen de reputatie krijgen te bureaucratisch te zijn en niet wendbaar genoeg om in te spelen op onmiddellijke behoeften en/of veranderende omstandigheden. Een mitigatiemethode is het ontwikkelen van een gezamenlijk actieplan. Dit 1-jarenplan is een niet-bindende overeenkomst die om de paar jaar wordt bijgewerkt.
  • *Introduceer een geïntegreerd monitoring- en adaptief beheersysteem. Wanneer monitoring trends en relaties aan het licht brengt, en wanneer dit gedeeld wordt met stakeholders, is er een basis voor gedeeld begrip en vertrouwen, wat op zijn beurt de introductie van adaptief management mogelijk maakt. Adaptief management is een verzameling reacties die zijn voorbereid en die verschillende interventieniveaus vertegenwoordigen om verschillende niveaus van een impact of probleem weer te geven. Elke indicator die wordt gemonitord, krijgt een reeks mogelijke adaptieve managementreacties, en een groep belanghebbenden selecteert er gezamenlijk een wanneer uit monitoring blijkt dat dit nodig is. Als het antwoord werkt, kan het worden teruggeschroefd en zelfs worden verwijderd.

Spotlight op Ningaloo

Hoe kunnen we het aantal toeristen adaptief beheren om de impact op onze site te verminderen?

Walvishaai Joel Johnsson

Foto © Joel Johnsson

Ningaloo Reef, dat aan de westelijke rand van Australië ligt, is een van de langste koraalriffen ter wereld. De kust van Ningaloo werd in 2011 ingeschreven op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het is een iconische attractie voor binnenlandse en internationale reizigers die West-Australië (WA) bezoeken, met een bloeiende toeristenindustrie rond het rif en de kustlijn, die ongeveer AU$110 miljoen toevoegt aan de lokale economie per jaar. Het toerisme in Ningaloo is seizoensgebonden, de regio zwelt aan van ongeveer 3,000 permanente inwoners tot wel 20,000 bezoekers tegelijk tijdens de piekwintermaanden. Deze toestroom benadrukt de ecologische, sociale en economische systemen. De belanghebbenden van Ningaloo waren vooral geïnteresseerd in het leren over mogelijke managementkaders voor het operationaliseren van beoordelingen, zodat ze adaptief kunnen reageren op het aantal toeristen en de impact.

De COVID-19-pandemie heeft Ningaloo op onvoorziene manieren getroffen. Het toerisme in Ningaloo nam tijdens de pandemie toe en de demografie van toeristen veranderde. De WA-staat sloot zijn grenzen zodat er geen internationale toeristen of Australiërs uit andere staten konden binnenkomen. De pandemie maakte het ook moeilijk voor inwoners van WA om de staat te verlaten en terug te keren. Door dit te doen, heeft WA de ergste gevolgen van COVID-19 vermeden, met relatief weinig gevallen in de staat. Bijgevolg waren er minder toeristen van buiten de staat en inwoners van WA die normaal gesproken naar het buitenland zouden reizen of naar andere delen van het land die ter plaatse op vakantie waren. Ondanks het behoud van de toch al hoge bezoekersaantallen, veranderde de demografie van de bezoekers van Ningaloo, wat resulteerde in meer recreatievisserij en een lager gebruik van lokale tours.

Een van de dingen die we consequent horen, is dat bewoners en gebruikers van Ningaloo zich echt zorgen maken over het aantal mensen dat een bezoek brengt en de impact die die mensen hebben op de waarden - niet alleen ecologische waarden, maar ook de sociale en culturele waarden hier bij Ningaloo. – Joel Johnsson, Chief Resilience Officer, Ningaloo

Presentaties

Bekijk de presentaties van Solution Exchange-experts in het Engels of Frans voor meer informatie:

Bezoekerscapaciteiten op basis van sociale impact - Doug Whittaker, Confluence Research and Consulting

Kustbezoekersgebruik en impactmonitoring - Abby Sisneros-Kid, Utah State University

Duurzame oplossingen voor hedendaagse uitdagingen bij het beheer van menselijk recreatief gebruik van koraalrifecosystemen - Mark Orams, Auckland University of Technology

Draagvermogen - Sally Harman, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Evaluation de la capacité de charge base sur l'impact social – Doug Whittaker, Confluence Research and Consulting

Suivi des uses et impact des visiteurs sur le littoral – Abby Sisneros-Kid, Utah State University

Oplossingen voor duurzame goederen met actuele kennis van gebruiksrecreaties van ecosystèmes de récifs coralliens – Mark Orams, Auckland University of Technology

Echange de solutions - Capacité de charge – Sally Harman, Great Barrier Reef Marine Park Authority

Strategieën voor duurzaam toerisme bevorderen

De Solution Exchange was bedoeld om tot nadenken te inspireren, de managers en partners van het Resilient Reefs Initiative samen te brengen voor kennisuitwisseling en leren, en om actie op het terrein te stimuleren. Daartoe is hier de mogelijke volgende stap die werd geïdentificeerd tijdens de discussie over het aantal toeristen en het beheer ervan:

Betrek experts bij het ontwikkelen van studies die sociale, ecologische, bestuurlijke en economische beoordelingen van toeristenaantallen en -gedrag en de bijbehorende effecten op locaties integreren.

Er is momenteel geen 'gouden standaard'-voorbeeld van een geïntegreerd model om het aantal toeristen in de rifruimte te beheren. Willen RRI-sites deze holistische benadering effectief bereiken, dan moeten ze iets nieuws ontwerpen, met de steun van sociale, ecologische en economische experts. Bekijk deze ruimte terwijl RRI-managers bij Ningaloo zijn begonnen met het verkennen van een lokaal geïntegreerd onderzoek.

 
GBFR 2Deze inhoud is ontwikkeld in samenwerking
met Stichting Great Barrier Reef.

 

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »